Єдина платформа
для no-code автоматизації процесів та впровадження CRM-підходів у державному секторі

Управління зверненнями громадян

Облікові записи громадян

Отримайте доступ до консолідованої інформації про громадян та їхні потреби. Аналізуйте історію взаємодії, попередні звернення та інші деталі, щоб безперервно підвищувати рівень сервісу.

Реєстрація та обробка звернень

Збільшуйте продуктивність контакт-центру завдяки автоматизованим чергам обробки звернень, а також шаблонам та чітким процесам роботи із запитами різних типів (заявками, скаргами, пропозиціями тощо). Відстежуйте кількість отриманих дзвінків та листів, затримки відповідей та іншу статистику на візуальних дашбордах.

Омніканальні комунікації

Забезпечуйте оперативний сервіс та підтримку завдяки омніканальному підходу до комунікацій та об'єднанню популярних каналів зв’язку — телефонії, електронної пошти, месенджерів та веб-порталу — у форматі єдиного вікна.

Соціальна підтримка

Зробіть роботу соціальних працівників більш скоординованою та результативною завдяки плануванню та відстеженню візитів, побудові оптимальних маршрутів, фіксації фактичного часу та результатів відвідувань, а також іншим зручним інструментам, доступним у мобільному застосунку.

Доступ до публічної інформації

Автоматизуйте процеси, пов’язані з наданням доступу до публічної інформації, та забезпечуйте відкритість комунікацій влади з громадськістю.

Інструменти самообслуговування

Надайте можливість громадянам самостійно реєструвати звернення, відстежувати процес їхньої обробки та залишати відгуки онлайн через простий та зручний портал самообслуговування.

Нормативно-правова діяльність

Відстеження нормативних актів

Відстежуйте процеси розробки та погодження законопроєктів, що потребують участі вашої організації. Використовуйте зручні інструменти пошуку та фільтрації, щоб швидко знаходити документи, які вас цікавлять. Фіксуйте відгуки громадян та ініціативних груп щодо пропонованих змін у законодавстві.

Опитування громадськості

Проводьте регулярні опитування, збирайте та аналізуйте суспільну думку — no-code інструменти платформи дозволяють з легкістю створювати опитування, надсилати запрошення, збирати відповіді та відображати результати у вигляді наглядних діаграм.

Інформування та сповіщення

Налаштуйте автоматизовані сповіщення громадськості щодо майбутніх та впроваджених змін, надсилайте роз'яснення актуальних законів та норм. Використовуйте для цього всі сучасні канали зв’язку, щоб охопити більшу аудиторію.

Взаємодія з медіа

Прискорюйте етапи створення, перевірки та затвердження новин та прес-релізів завдяки уніфікації та автоматизації процесів. Плануйте зустрічі з пресою, проводьте моніторинг згадувань у медіа та плануйте різноманітні кампанії для розповсюдження важливої інформації.

Фінансування громадських ініціатив

Управління фондами

Консолідуйте інформацію про різноманітні фонди, а також програми та проєкти, що ними фінансуються. Налагодьте чіткі процеси верифікації фондів, щоб працювати лише з перевіреними джерелами фінансування для підтримки вашої місії.

Відбір громадських ініціатив

Автоматизуйте процес відбору громадських проєктів, які отримають фінансування — від реєстрації заявок та модерації пропозицій з боку експертних груп до збору всіх необхідних документів та затвердження бюджетів.

Контроль виконання

Використовуйте наочні графіки та дашборди для моніторингу поточного статусу виконання проєктів. Налагодьте регулярні комунікації з виконавцями, щоб вчасно отримувати інформацію про хід реалізації та можливі зміни в проєктах.

Управління документами

Використовуйте сучасні інструменти автоматизації документообігу для швидкої обробки кореспонденції, а також спрощення трудомістких робіт з підготовки, оновлення та затвердження документів.

Аналітика та звітність

Проводьте моніторинг та аналізуйте ключові показники проєктів у різних розрізах. З використанням гнучких інструментів аналітики ви отримаєте прозору картину як про динаміку використання коштів, так і про результати проєкту в цілому.

Реалізація державних проєктів

Планування та адміністрування проєктів

Плануйте, деталізуйте та відстежуйте етапи та завдання проєкту, враховуйте терміни та наявний бюджет, щоб бачити цілісну картину та забезпечити своєчасне виконання державних замовлень.

Взаємовідносини із замовниками

Покращуйте взаємодію із замовниками та іншими зацікавленими сторонами кожного проєкту (наглядовими радами, комітетами, громадськими організаціями тощо), використовуючи весь спектр інструментів для управління комунікаціями та автоматизації щоденних активностей.

Управління проєктними командами

Використовуйте єдиний цифровий простір для координації роботи різних проєктних команд. Контролюйте завантаженість співробітників та ефективність використання робочого часу. Використовуйте наочні графіки та діаграми, які легко налаштовуються за допомогою no-code інструментів.

Управління витратами

З легкістю реєструйте всі витрати по проєкту, налаштуйте багаторівневий процес узгодження витрат, а також відстежуйте можливі відхилення від запланованих бюджетів. Зберігайте історію платежів та контролюйте витрати за рахунок інтеграції з внутрішніми фінансовими системами.

Внутрішні комунікації

Налагодьте тісну взаємодію команди та обмін знаннями, надайте доступ до проєктної документації та легко інтегруйтеся з готовими застосунками для організації командної роботи — в єдиному середовищі, без переключення між системами.

Контроль ефективності

Отримайте повне та прозоре уявлення про результати проєкту, контролюйте терміни та ефективність розподілу ресурсів. Відстежуйте фактичні витрати та інші показники для глибокого аналізу процесів та планування майбутніх кроків з їх покращення.

Уряд Ізраїлю підсилює координацію інфраструктурних проєктів за допомогою no-code платформи Creatio

Національна координаційна платформа побудована на основі Creatio і служить цифровим хабом для формування, узгодження та обробки більш ніж 9000 проєктів, звернень та запитів, пов'язаних із транспортною інфраструктурою.

Управління закупівлями

Планування та контроль закупівель

Використовуйте комплексні процеси, посилені штучним інтелектом, для консолідації інформації про постачальників та оптимізації операцій, пов'язаних із закупівлями техніки, витратних матеріалів та інших ресурсів.

Управління тендерами та контрактація

У єдиному середовищі комунікуйте з постачальниками та підрядниками, прискорюйте тендерні процедури, спрощуйте підготовку та погодження договірних документів, щоб усунути рутину та забезпечити своєчасність поставок.

Управління заходами

Планування та підготовка заходів

Плануйте різноманітні онлайн- та офлайн-заходи — в єдиній системі, де міститься вся необхідна інформація про кожну подію, включаючи бюджет, етапи підготовки, команду, залучення підрядників, відгуки учасників та інші деталі.

Залучення аудиторії

Привертайте більше уваги до майбутніх подій завдяки ефективним маркетинговим інструментам, наприклад, автоматизованим розсилкам. За допомогою гнучких фільтрів формуйте аудиторію, у користувацькому no-code дизайнері створюйте персоналізовані листи з анонсами подій, одним кліком відправляйте їх потенційним учасникам та відстежуйте статистику.

Результати та фінансова звітність

Відстежуйте результати завершених заходів, аналізуйте витрати на їх проведення та консолідуйте відгуки учасників. Цифрові процеси дозволяють усунути кропітку паперову роботу та знизити ймовірність помилок.

Ліцензування та інспекції

Онлайн-реєстрація заявок

Дозвольте організаціям самостійно реєструвати заявки на отримання або подовження ліцензій та дозволів, а також відстежувати результати перевірок та статус розгляду заявок в режимі реального часу. Спеціальний портал самообслуговування надасть безпечний доступ зовнішніх користувачів до потрібної інформації.

Обробка заявок

Спростіть щоденну роботу фахівців, створивши єдине цифрове середовище для перегляду, відстеження та обробки численних заявок. Оптимізуйте всі етапи взаємодії із заявниками та суміжними органами — від прийому та верифікації заявок до проведення інспекцій, затвердження, видачі дозволів та інших дій — за допомогою чітких та автоматизованих процесів.

Управління інспекціями

Проводьте перевірки суб’єктів господарювання максимально якісно та швидко. Встановлюйте для інспекторів зручний час, дату та місце візиту, отримуйте регулярні звіти, а також забезпечте працівників зручним мобільним застосунком для координації роботи на виїзді.

Управління ризиками та відповідністю

Управління персональними даними громадян

Використовуйте найкращі галузеві практики та правила захисту інформації (GDPR та інші) для дотримання вимог до персональних даних.

Контроль за дотриманням нормативних вимог

Забезпечте дотримання нормативних вимог у масштабах усієї організації: ведіть облік документів, плануйте необхідні зміни та управляйте внутрішніми політиками.

Внутрішній аудит

Управляйте процесами аудиту всіх необхідних фінансових, матеріальних та інших активів вашої установи.

Внутрішні сервіси

Управління ЖЦ співробітників

Впровадьте уніфіковані процеси для ефективного управління персоналом, включаючи прийом на роботу, адаптацію, розвиток та утримання.

Організація навчання

Запустіть ефективний процес безперервного навчання та підвищення кваліфікації співробітників. Контролюйте рівень отриманих знань та плануйте відповідні кар'єрні зміни.

Управління внутрішнім сервісом

Покращуйте роботу команди, надавши зручний інструмент для управління внутрішніми запитами співробітників (відпустка, відрядження, організація робочого місця, витрати тощо).

Спільна робота та обмін знаннями

Створіть єдине середовище для спілкування, спільної роботи, обміну знаннями та документами, планування завдань та зустрічей, узгодження та затвердження.

Партнери та екосистема готових рішень

Партнери з галузевою експертизою
Найкращі застосунки на Creatio Marketplace для державних установ
Application
GDPR compliance toolkit (Accounts, Contacts, Leads)
GDPR compliance toolkit (Accounts, Contacts, Leads) for Creatio
Personal data anonymization and data access tools in compliance with EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Free
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
Mapsly service
Mapsly service for Creatio
Feature-rich, highly customizable map platform for field sales, geo-analysis, routing, location tracking, territory management, prospecting, embeddable maps and no-code automation
Trial
Application
SalesUp Data Management
SalesUp Data Management for Creatio
The low-code product for managing data, plan-fact data analysis, forecasting, planning and tracking employees KPI's with the capability to build models online, visualize the results automatically, form and upload reports.
Trial
Application
Zip City Link
Zip City Link for Creatio
For countries that have limited Zip City couples allowed, modifies system to let users enter addresses according to those rules
Trial
Application
Customer 360°
Customer 360°
Create a single database of all accounts and contacts you work with and build a 360-degree view of your customers.
Certified
Free

Тематичні матеріали

Дізнайтеся, як no-code технології допомагають компаніям прискорювати цифрову трансформацію

Замовте індивідуальний демо-показ Creatio

Дізнайтеся більше про можливості платформи й отримайте свободу в автоматизації з технологіями Creatio!