No-Code Nền tảng

để tự động hóa luồng công việc và quản lý mối quan hệ khách hàng với mức độ tự do tối đa.
Studio
CRM
Marketing
Sales
Service
Quy trình làm
việc công nghiệp
Biểu mẫu và giao
thức kết nối
Studio
Một nền tảng không sử dụng code lập trình giúp tự động hóa các quy trình làm việc và xây dựng các ứng dụng và với sự tự do tối đa.
Marketing
Một nền tảng có sẵn giúp tự động hóa các chiến dịch marketing và quy trình quản lý khách hàng tiềm năng mà không cần code lập trình và với sự tự do tối đa.
Sales
Nền tảng đầu cuối (end-to-end) giúp tự động hóa tất cả các quy trình bán hàng mà không cần code lập trình và với sự tự do tối đa.
Service
Một nền tảng đa kênh giúp tự động hóa các quy trình dịch vụ khách hàng với tất cả các mức độ phức tạp khác nhau mà không cần code lập trình và với sự tự do tối đa.
Quy trình làm
việc công nghiệp
Các quy trình làm việc có sẵn, được thiết kế riêng 20 ngành công nghiệp giúp mang lại hiệu quả hoạt động tuyệt vời với sự tự do tối đa.
Biểu mẫu và giao
thức kết nối
Một kho tàng các ứng dụng, biểu mẫu và giao thức kết nối có sẵn giúp mang lại hiệu quả làm việc với sự tự do tối đa.
Tùy biến không giới hạn
Xây dựng các ứng dụng mà không cần code lập trình
Kho tàng các ứng dụng có sẵn
Không cần kĩ năng đặc biệt để tự động hóa các quy trình làm việc của doanh nghiệp

Tìm hiểu các quy trình
làm việc cho 20 ngành

Hàng triệu quy trình làm việc được tự động hóa bởi hàng nghìn khách hàng

Được đánh giá cao bởi các khách hàng và chuyên viên phân tích ngành

Creatio được xướng danh là một Công ty Dẫn đầu trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Tự động hóa Lực lượng Bán hàng (2021).
Creatio được xướng danh là một Công ty Dẫn đầu trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Nền tảng Tự động hóa B2B Marketing (2021).
Creatio đã được nhắc đến trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Trung tâm tương tác khách hàng CRM (2020).
Creatio đã được đưa vào loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner trong lĩnh vực Nền tảng Ứng dụng Low-Code cho Doanh Nghiệp (2020).
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Tự động hóa Quy trình Kỹ thuật số để Triển khai Rộng rãi, Q1 (2019)
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Giải pháp Dịch vụ Khách hang, Q2 (2019)
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Hệ thống CRM, Q4 (2018).
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Nền tảng Tự động hóa B2B Marketing, Q4 (2018).

Người dùng yêu thích Creatio

Chăm sóc tận tình

Chăm sóc tận tình là một phần trong AND của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng những mối quan hệ chân thành và lâu dài với các khách hàng và đối tác của chúng tôi bằng cách đề nghị giúp đỡ trước sau đó mới nghĩ đến kinh doanh, giao tiếp minh bạch và cởi mở, lắng nghe, điều chỉnh và mang lại giá trị.