No-Code Nền tảng

để tự động hóa luồng công việc và quản lý mối quan hệ khách hàng với mức độ tự do tối đa.
Một nền tảng không sử dụng code lập trình giúp tự động hóa các quy trình làm việc và xây dựng các ứng dụng và với sự tự do tối đa
Quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng với một nền tảng CRM được tích hợp với công nghệ No-Code và GenAI
Nền tảng marketing đa kênh để điều phối hành trình khách hàng và đẩy nhanh tốc độ tạo doanh thu
Nền tảng quản lý toàn diện để đẩy nhanh quá trình bán hàng ở mọi cấp độ
Nền tảng quản lý dịch vụ toàn diện trên nhiều kênh tiếp cận
Quy trình sẵn có cho 20 ngành công nghiệp, được hỗ trợ bởi các công cụ tự động hóa quy trình hàng đầu
Tùy biến không giới hạn
Nền tảng không sử dụng code để tự động hóa quy trình làm việc và xây dựng ứng dụng
Xây dựng các ứng dụng mà không cần code lập trình
Nhận các công cụ và hướng dẫn từng bước để giúp bạn khai thác tối đa các sản phẩm của Creatio
Một kho tàng các ứng dụng
Bản phát hành Creatio Quantum 8.1: Kỷ nguyên của công nghệ no-code có thể kết hợp
Sức mạnh tổng hợp của No-Code và Gen AI
Đánh giá các công năng mạnh mẽ của Creatio Copilot - nơi làm việc tập trung để định cấu hình và triển khai các trường hợp sử dụng Gen AI

Tìm hiểu các quy trình
làm việc cho 20 ngành

Hàng triệu quy trình làm việc được tự động hóa bởi hàng nghìn khách hàng

Được đánh giá cao bởi các khách hàng và chuyên viên phân tích ngành

Creatio được xướng danh là một Công ty Dẫn đầu trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Tự động hóa Lực lượng Bán hàng (2021).
Creatio được xướng danh là một Công ty Dẫn đầu trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Nền tảng Tự động hóa B2B Marketing (2021).
Creatio đã được nhắc đến trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Trung tâm tương tác khách hàng CRM (2020).
Creatio đã được đưa vào loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner trong lĩnh vực Nền tảng Ứng dụng Low-Code cho Doanh Nghiệp (2020).
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Tự động hóa Quy trình Kỹ thuật số để Triển khai Rộng rãi, Q1 (2019)
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Giải pháp Dịch vụ Khách hang, Q2 (2019)
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Hệ thống CRM, Q4 (2018).
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Nền tảng Tự động hóa B2B Marketing, Q4 (2018).

Người dùng yêu thích Creatio

Chăm sóc tận tình

Chăm sóc tận tình là một phần trong AND của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng những mối quan hệ chân thành và lâu dài với các khách hàng và đối tác của chúng tôi bằng cách đề nghị giúp đỡ trước sau đó mới nghĩ đến kinh doanh, giao tiếp minh bạch và cởi mở, lắng nghe, điều chỉnh và mang lại giá trị.