Một nền tảng giúp tự động hóa các quy trình và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) trong ngành bảo hiểm với công nghệ no-code

Bản đồ quy trình làm việc trong ngành thế chấp

Nhân viên bán bảo hiểm
Giám đốc Marketing
Chuyên viên chăm
sóc khách hàng
Chuyên viên xử
lí yêu cầu bồi thường
Chuyên viên bảo hiểm

Bán hàng

Quản lí khách hàng tiềm năng

Quản lý cơ hội của bạn bằng các quy trình rất chi tiết giúp bạn xác định và thực hiện theo chiến lược tối ưu nhất cho từng khách hàng tiềm năng.

Quản lý cơ hội

Hợp lý hóa quy trình bán khoản vay thế chấp bằng cách tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối và các phương pháp tốt nhất, đồng thời dễ dàng giới thiệu tính năng tự động hóa quy trình được cá nhân hóa giúp bạn thực hiện theo chiến lược tối ưu nhất cho từng khách hàng tiềm năng.

Quản lý giới thiệu

Theo dõi và quản lý các lượt giới thiệu nội bộ và bên ngoài, đồng thời dễ dàng tạo các chương trình giới thiệu mạnh mẽ để tạo ra hoạt động kinh doanh mới từ nhóm khách hàng hiện có.

Đề xuất bán hàng chéo/thêm

Tăng cường mức độ tương tác của khách hàng và giá trị lâu dài bằng cách đưa ra các đề xuất giá trị được cá nhân hóa cao dựa trên điểm dự đoán, thông tin về ưu đãi tốt nhất tiếp theo được hỗ trợ bởi công nghệ AI/ML và lịch sử tương tác trước đó của khách hàng.

Tư vấn

Trao quyền cho các nhân viênbảo hiểm của bạn khả năng quản lý các công việc hàng ngày, yêu cầu của khách hàng và thông tin liên lạc trong môi trường kỹ thuật số thống nhất giúp giảm thiểu phiền nhiễu và đảm bảo năng suất tối đa.

Marketing

Phân khúc

Thiết lập phân khúc marketing linh hoạt theo nhiều tiêu chí khác nhau và thu hút khán giả của bạn bằng các ưu đãi được cá nhân hóa ở đúng kênh, vào đúng thời điểm.

Quản lý chiến dịch

Đảm bảo tạo ra danh sách khách hàng tiềm năng và nhận thức về thương hiệu mạnh mẽ bằng cách thiết kế, thực hiện và tối ưu hóa các chiến dịch marketing đa kênh cho các thị trường thế chấp khác nhau trên quy mô lớn.

Chương trình khách hàng thân thiết và quà tặng

Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng bằng chương trình thưởng khách hàng thân thiết tự động hoàn chỉnh, tích hợp và quản lý nhiều giải pháp khách hàng thân thiết ở một nơi, đồng thời phân tích KPI của chương trình khách hàng thân thiết để đảm bảo tăng trưởng ổn định.

Quản lý sự kiện

Hợp lý hóa quy trình tổ chức cho các sự kiện online và offline, cũng như khai thác nhóm khách hàng tiềm năng cao bằng cách thực hiện các chiến dịch tiếp thị hiệu quả được thiết kế riêng cho các sự kiện và triển lãm thương mại trong ngành.

Giới thiệu ban đầu

Hiểu khách hàng của bạn

Có được cái nhìn 360 độ về khách hàng của bạn, bao gồm lịch sử của họ với công ty của bạn, các gói bảo hiểm hiện tại, chương trình khách hàng thân thiết, dự đoán được hỗ trợ bởi AI về các ưu đãi tốt nhất tiếp theo và nâng cấp gói, v.v.

Phân tích mức độ tương tác

Cung cấp trải nghiệm hành trình khách hàng được cá nhân hóa cho từng khách hàng bằng phân tích hồ sơ khách hàng chuyên sâu, phân tích nhu cầu, chấm điểm dự đoán, đề xuất trường hợp tương tự và những hiểu biết sâu sắc khác được hỗ trợ bởi AI.

Hỗ trợ đa kênh

Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của trung tâm hỗ trợ cũng như tư vấn khách hàng trực tiếp, chatbot và kỹ thuật số bằng cách đảm bảo đồng bộ hóa dữ liệu tự động trên tất cả các giải pháp, cơ sở dữ liệu và giao diện hướng tới khách hàng.

Hành động tốt nhất tiếp theo

Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng và giá trị lâu dài với các đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo do AI điều khiển nhằm giúp các trưởng phòng thực hiện hành động phù hợp cho từng khách hàng.

Bảo lãnh và xác minh

Đánh giá rủi ro

Có đầy đủ khả năng hiển thị dữ liệu đơn đăng ký thế chấp để hợp lý hóa các quy trình bảo lãnh và trao quyền cho các nhà bảo lãnh bằng các phân tích chuyên sâu để phê duyệt, hoãn, từ chối đơn đăng ký hoặc thay đổi các điều khoản cấp vốn cuối cùng.

Phê duyệt và xác minh

Đảm bảo xác minh chuyên sâu dữ liệu đơn đăng ký thế chấp bằng danh sách kiểm tra linh hoạt và quy trình xem xét/phê duyệt tự động, quản lý hàng đợi xác minh dựa trên mức độ ưu tiên, đẩy nhanh quá trình phê duyệt cuối cùng bằng cách giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công, đặt lời nhắc và sắp xếp các tài liệu thế chấp.

Quản lý tài liệu

Duy trì hệ thống quản lý tài liệu minh bạch, được tổ chức tốt để đảm bảo quyền truy cập tập trung vào tài liệu của khách hàng, theo dõi phiên bản, loại bỏ thông tin trùng lặp, tự động đồng bộ hóa tài liệu trên nhiều quy trình công việc và quản lý quyền truy cập linh hoạt.

Các công cụ no-code của Creatio mang lại thành công cho Saskatchewan Blue Cross

Saskatchewan Blue Cross đã chuyển đổi hoàn toàn quy trình kinh doanh của họ và tăng hiệu suất của nhân viên lên 25% nhờ công nghệ no-code

Xử lí yêu cầu bồi thường

Quản lý vòng đời yêu cầu bồi thường tích hợp

Tự động hóa vòng đời yêu cầu bồi thường bảo bảo hiểm thuộc nhiều loại khác nhau và áp dụng quy trình công việc kỹ thuật số hiệu quả để xem xét, điều tra và giải quyết các yêu cầu bồi thường.

Điều tra yêu cầu

Thu thập nhiều dữ liệu khách hàng khác nhau từ nhiều kênh, bao gồm mạng xã hội, kịch bản cuộc gọi điện thoại, điều tra viên bên thứ ba, v.v. vào một chế độ xem duy nhất để đơn giản hóa quy trình điều tra, ngăn chặn gian lận và đạt được tính minh bạch tối đa.

Điều chỉnh và thẩm định yêu cầu bồi thường

Số hóa quy trình và chính sách điều chỉnh yêu cầu bồi thường để cung cấp cách tiếp cận cá nhân hóa và minh bạch cho từng khách hàng dựa trên các phương pháp hay nhất của công ty, đơn giản hóa công việc tại địa điểm của ccasc nhân viên bằng ứng dụng di động với đầy đủ tính năng.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

Mang đến cho khách hàng của bạn sự minh bạch và hài lòng tối đa bằng cách cung cấp tất cả dữ liệu họ cần để đưa ra quyết định tốt hơn về việc điều chỉnh yêu cầu bồi thường hoặc thay đổi các sản phẩm và gói bảo hiểm của họ.

Quản lí chính sách

Tự động hóa chính sách

Sắp xếp và tự động hóa vòng đời hợp đồng bảo hiểm, giảm thời gian đưa các sản phẩm bảo hiểm mới ra thị trường và khai thác thông tin chi tiết đã thu thập được về khách hàng để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro hiệu quả bằng cách hợp nhất dữ liệu rủi ro đa dạng trong một hệ thống duy nhất, tự động hóa quy trình quản lý rủi ro và áp dụng các mô hình AI để tính toán điểm dự đoán và đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo một cách thông minh.

Quản lý tuân thủ

Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và tuân thủ quy định trên mọi phương diện.

Hợp nhất, tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu chính sách

Đạt được sự minh bạch và hiệu quả hoàn hảo bằng cách hợp nhất nhiều ứng dụng quản trị chính sách và kho dữ liệu trên một nền tảng duy nhất.

Trải nghiệm nhân viên

Quản lý vòng đời nhân viên

Triển khai các quy trình nhân sự thống nhất và minh bạch để quản lý nhân viên hiệu quả, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển, duy trì và thôi việc.

Quản lý yêu cầu nhân viên

Cải thiện trải nghiệm của nhân viên bằng cách cung cấp giải pháp thân thiện với người dùng để tự động hóa tất cả các loại yêu cầu (nghỉ phép, đi lại, chi phí, v.v.)

Hợp tác chung & chia sẻ kiến thức

Tập trung thông tin liên lạc, cộng tác, chia sẻ kiến thức và tài liệu, lên kế hoạch cho công việc và cuộc họp của bạn, quản lý đánh giá và phê duyệt.

Trải nghiệm khách hàng

Ringler Assocites đang sử dụng các công cụ no-code của Creatio để quản lí các ứng dụng quan trọng trong công ty
Blue Cross Saskatchewaan tận dụng các tính năng CRM của Creatio để hợp lý hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng
Heritage Insurance tự động hóa quy trình quản lý hồ sơ từ đầu đến cuối với Creatio Dịch vụ
MetLife Columbia hợp lý hóa các quy trình quản lý khách hàng tiềm năng bằng các công cụ no-code của Creatio

Hệ sinh thái đối tác và nguồn cung

Hệ thống đối tác hỗ trợ triển khai với chuyên môn cao trong ngành
Ứng dụng marketplace hàng đầu dành cho ngành bảo hiểm
Application
Sirma InSuite
Sirma InSuite for Creatio
It is a solution covering main core insurance processes in life, non-life and health insurance industry.
Application
miCPQ Insurance
miCPQ Insurance for Creatio
miCPQ solution is a one-stop solution for managing your leads and close deals faster by helping you configure, price, quote, negotiate, manage and automate workflows.
Trial
Application
Consultation contact center
Consultation contact center for Creatio

Advisory contact center

Trial
Application
Beesender Bot Master
Beesender Bot Master for Creatio
No-code rule-based chatbot builder for Creatio
Certified
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Các tài nguyên liên quan

Khám phá xem cách công nghệ low-code/no-code cho phép các công ty tận
dụng các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số của họ

Đặt lịch hẹn buổi demo với Creatio ngay

Hãy kết nối với chúng tôi để tìm hiểu cách mà nền tảng của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn tự do hơn.