Giá trị của Creatio trong 10 từ

Cuộn xuống để xem
Khách hàng
Chúng tôi thành công khi khách hàng của chúng tôi thành công. Chúng tôi hướng đến việc mang lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất hướng tới giá trị cho khách hàng.
Tăng tốc
Khách hàng của chúng tôi cần thay đổi và thích nghi nhanh. Chúng tôi liên tục tìm tòi để giúp họ xây dựng một thế giới nơi mọi ý tưởng có thể tự động hoá nhanh chóng.
Đam mê
"Yêu việc mình làm" là điều chúng tôi muốn lan toả trong cộng đồng. Việc cùng nhau chia sẻ động lực và trách nhiệm giúp chúng tôi có nhiều năng lượng, tương tác và truyền cảm hứng cho mọi người.
Xuất sắc
Làm việc chăm chỉ để đạt tiêu chuẩn cao nhất trong công việc. Chúng tôi luôn cố gắng làm việc để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân và tạo ra các sản phẩm có giá trị. Cải thiện không ngừng nghỉ là "DNA" của chúng tôi.
Tinh thần đội nhóm
Cùng nhau trở nên vững mạnh! Chúng tôi khuyến khích văn hoá cởi mở, chia sẻ, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.
Sự sáng tạo
Luôn luôn nghĩ đến những ý tưởng đột phá! Và sẵn sàng xắn tay để đổi mới và hiện thực hoá ý tưởng của mình.
Tăng trưởng
Mọi thứ luôn có giới hạn. Điều làm chúng tôi cảm thấy thích thú chính là những thách thức mới. Chúng tôi xem thách thức chính là cơ hội cho sự phát triển.
Thời gian
“Mỗi giây trôi qua đều là thời gian đáng quý” - Goethe. Chúng tôi trân trọng thời gian của mọi người, thời gian là tài sản đáng quý nhất.
Sự đa dạng
Chúng tôi luôn giữ sự tôn trọng tới mọi cá thể trong tổ chức, bất kể văn hoá, địa lý và quốc tịch. Chúng tôi thật sự may mắn khi trở thành một công ty toàn cầu hội tụ nhiều sự khác biệt và đa dạng.
Sự tích cực
Suy nghĩ tích cực tạo ra giá trị tích cực. Khi hạnh phúc, chúng ta sẽ làm tốt công việc của mình và lan toả tinh thần vui vẻ tới những người xung quanh.
Giới thiệu
Khách hàng
Tăng tốc
Đam mê
Xuất sắc
Tinh thần đội nhóm
Sự sáng tạo
Tăng trưởng
Thời gian
Sự đa dạng
Sự tích cực