Dịch vụ tài chính

và mạng lưới kênh cung cấp giải pháp phần mềm cho nhiều ngành ngang và ngành dọc

Dịch vụ chuyên nghiệp

Quản lý hoá đơn; lên kế hoạch và quản lý dự án theo vai trò, điều khoản, giai đoạn, thời gian dự tính và thực tế; quản lý tài sản nguồn nhân lực.

Bán lẻ

Tự động hoá các chương trình cho khách hàng thân thiết, quản lý chiến dịch marketing phân tích hiệu quả chiến dịch; quản lý hành trình mua hàng của khách hàng B2C.

Quảng cáo

Quản lý hoá đơn, bao gồm billboards, và cách hình thức quảng cáo khác; quản lý dự ,án.

Viễn thông

Truyề thông hiệu quả với khách hàng trên các kênh, quản lý tồn kho, quản lý dự án; trung tâm dịch vụ và tự động hoá dịch vụ chăm sóc khách hàng ; quản lý đơn hàng.

Sản xuất và phân phối

Quản lý phân phối thông qua bán hàng đa kênh: bán hàng trực tiếp hoặc kênh bán hàng, e-commerce, bán hàng tại điểm bán và POS; quản lý đơn hàng; quản lý danh mục sản phẩm.

Ngành dược

Quản lý nhân lực trên thị trường, phân khúc khách hàng, quản lý key account, hoạt động theo chu kỳ, quản lý bán ahngf và các hoạt động marketing.

Vận tải và logistics

Tự động quy trình kinh doanh, đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu với. Creatio nền tảng CRM cho vận tải và logistics

Khu vực công

Thúc đẩy hiệu quả vận hành,cải thiện dịch vụ, tập trung dữ liệu và thúc đẩy sự minh bạch với Creatio Nền tảng CRM dành cho chính phủ.