Nền tảng quản lý thông minh quy trình low-code/no-code để xây dựng các ứng dụng và quy trình kinh doanh cấp doanh nghiệp
Những phiên bản của nền tảng Creatio
Thiết kế quy trình
Thực hiện quy trình
Công cụ low-code/no-code tự động
AI/ML models
Các mẫu chức năng OOTB
Ứng dụng điện thoại
Tích hợp
Phân tích nâng cao
Thể hiện các tính năng
Thể hiện các tính năng
Các sản phẩm chính thức dành cho tiếp thị, bán hàng và dịch vụ được tích hợp trên một nền tảng low-code/no-code
Dòng sản phẩm CRM độc lập
Khách hàng 360º
Phân khúc
Quản lý chiến dịch
Quản lý lead
Truyền thông đa kênh
E-mail marketing
Công cụ low-code/no-code tự động
AI/ML models
Phân tích
Thể hiện các tính năng
Khách hàng 360º
Quản lý lead
Quản lý cơ hội tiềm năng
Đơn hàng, hợp đồng và hóa đơn
Thị trường buôn bán
Quản lý dự án
Công cụ low-code/no-code tự động
AI/ML models
Phân tích
Thể hiện các tính năng
Khách hàng 360º
Quản lý trường hợp
Máy tính cho đại lý
Truyền thông đa kênh
Quản lý kiến thức
Cổng thông tin
Công cụ low-code/no-code tự động
AI/ML models
Phân tích
Thể hiện các tính năng
Thể hiện các tính năng
Không rõ để bắt đầu từ đâu?
Lên lịch trình trực tiếp Creatio của bạn ngay bây giờ
Trò chuyện với chuyên gia low-code/no-code cá nhân cho bạn để tìm hiểu cách bạn có thể tạo các ứng dụng và quy trình đa trải nghiệm cấp doanh nghiệp trong vài giờ