Yêu cầu Live Demo

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với việc Creatio lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư.

Hàng triệu quy trình làm việc được tự động hóa bởi hàng nghìn khách hàng

Được đánh giá cao bởi các khách hàng và chuyên viên phân tích ngành

Creatio được xướng danh là một Công ty Dẫn đầu trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Tự động hóa Lực lượng Bán hàng (2021).
Creatio được xướng danh là một Công ty Dẫn đầu trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Nền tảng Tự động hóa B2B Marketing (2021).
Creatio đã được nhắc đến trong loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner về lĩnh vực Trung tâm tương tác khách hàng CRM (2020).
Creatio đã được đưa vào loạt báo cáo Magic Quadrant của Gartner trong lĩnh vực Nền tảng Ứng dụng Low-Code cho Doanh Nghiệp (2020).
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Tự động hóa Quy trình Kỹ thuật số để Triển khai Rộng rãi, Q1 (2019)
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Giải pháp Dịch vụ Khách hang, Q2 (2019)
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Hệ thống CRM, Q4 (2018).
Creatio được xướng danh là một Đơn vị Hoạt động Mạnh mẽ trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™: Nền tảng Tự động hóa B2B Marketing, Q4 (2018).

Người dùng yêu thích Creatio

Lên lịch trình diễn