Yêu cầu Live Demo

Thúc đẩy hoạt động bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng và vận hành với nền tảng low-code dẫn đầu cho quản lý quy trình làm việc và CRM.

Yêu cầu Demo

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với việc Creatio lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư.

Yêu cầu Demo

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với việc Creatio lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư.

Giải thưởng & Sự công nhận

Creatio được công nhận bởi các chuyên gia phân tích toàn cầu và nhận được các giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực

 • Сreatio là Đơn vị dẫn đầu được bình chọn bởi Gartner Magic Quadrant dành cho Sales Force Automation (2020).

 • Creatio là Đơn vị dẫn đầu được bình chọn bởi Gartner Magic Quadrant trong hạng mục CRM Lead Management (2020)

 • Creatio được xướng tên bởi Gartner Magic Quadrant trong hạng mục CRM Customer Engagement Center (2020)

 • Creatio được xướng tên bởi Gartner Magic Quadrant trong hạng mục Các nền tảng ứng dụng low-code cho doanh nghiệp (2020)

 • Creatio được xướng tên bởi Gartner Magic Quadrant là một trong Intelligent Business Process Management Suites (2019)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Tự động hoá quy trình Wide Deployments, Q1 (2019)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Giải pháp dịch vụ khách hàng, Q2 (2019)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Mạng lưới CRM, Q4 (2018)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Nền tảng Tự động hoá B2B Marketing, Q4 (2018)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Cloud-Based Dynamic Case Management, Q1 (2018)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Giải pháp tự động hoá bán hàng, Q2 (2017)

 • Creatio được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong hạng mục LCAP Technology Value Matrix 2020 bởi Nucleus Research.

 • Creatio được công nhận là Đơn vị dẫn đầu trong hạng mục CRM Technology Value Matrix 2020 bởi Nucleus Research.

 • Creatio là Đơn vị dẫn đầu được bình chọn bởi Grid Report là một trong Business Process Management, Fall 2020 bởi G2.

 • Creatio là đơn vị chiến thắng giải thưởng CRM Watchlist 2020 dẫn dắt bởi Paul Greenberg, một trong những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực CRM.

 • Creatio là đơn vị thắng cuộc trong giải thưởng 5-Star Partner Program bởi CRN Magazine trong 3 năm liên tiếp (2020).

 • Creatio là đơn vị chiến thắng giải thưởng People’s Choice Stevie® Award trong hạng mục những sản phẩm mới được yêu thích nhất trong trong giải thưởng Annual American Business Awards® lần thứ 18 (2020).

 • Creatio được ghi nhận là Đơn vị dẫn đầu trong 3 hạng mục của giải thưởng CRM Market Leader Awards 2019 - Enterprise CRM, CRM cho doanh nghiệp vừa và Tự động hoá lực lượng bán hàng

 • Creatio chiến thắng giải thưởng Gold Stevie Award trong hạng mục giải pháp Tự động hoá quy trình làm việc trong giải thưởng thường niên American Business Awards lần thứ 17. (2019).

 • Creatio là Đơn vị dẫn đầu thị trường trong Báo cáo về các nền tảng low-code hướng tới khách hàng năm 2020.

 • Creatio là giải pháp quản lý quy trình kinh doanh số 1 được bình chọn bởi FinancesOnline trong 2 năm liên tiếp (2019).

Creatio superpowers

BPM Engine
giúp thay đổi nhanh
quy trình
Nền tảng low-code
giúp mọi người dễ dàng
tuỳ chỉnh nền tảng làm việc
Nền tảng CRM thống nhất
giúp đồng nhất bán hàng, marketing
và dịch vụ khách hàng
Khám phá cách Creatio giúp doanh nghiệp thúc đẩy và phát triển
Yêu cầu Demo