Sản xuất và phân phối

Xem khách hàng là trọng tâm của chuỗi sản xuất
với CRM Creatio giúp cho sán xuất, bán lẻ và phân phối
Duy trì tiêu chuẩn sản xuất và dịch vụ cao với nền tảng CRM và quản lý quy trình kinh doanh

Creatio cung cấp công cụ toàn diện để quản lý kênh sán suất và phân phối bán lẻ thông qua bán hàng đa kênh: bán hàng trực tiếp và kênh bán hàng, e-commerce, thị trường và POS, duy trì hạng mục sản phẩm và quản lý đơn hàng. Với Creatio giải pháp cho các công ty sản xuất và phân phối nằm tất cả trong một tự động hoá quy trình quan trọng, bán hàng hiệu quả và cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời quản lý marketing, thủ tục, chuỗi cung ứng, quản lý tồn kho và tự động quy trình xử lý giấy tờ.

Quản lý phân phối
Nền tảng CRM Creatio cho phép quản lý các quy trình và kênh phân phối phức tạp.
Quản lý dữ liệu khách hàng
Phân tích nhu cầu của khách hàng
Quản lý Opportunity & và quy trình bán hàng đột phá
Phân phối đa kênh
Đơn hàng và hoá đơn
Bán hàng ngoài thị trường
Dự đoán doanh thu
Quản lý sản phẩm
Bất kể danh mục sản phẩm của doanh nghiệp đa dạng và phức tạp cỡ nào, Creatio luôn có cách để lưu trữ và quản lý.
Danh mục sản phẩm hợp nhất với chi tiết và đặc tính
Tạo các gói sản phẩm phức tạp có tính đến lợi nhuận, giá ưu đãi và chiết khấu.
Lựa chọn sản phẩm nhanh chóng và dê dàng dựa trên các thuộc tính của sản phẩm và tính sẵn có trong kho hàng
Quản lý báo giá
Dễ dàng tạo báo giá theo các format sẵn có với công cụ quản lý báo giá hiệu quả của Creatio.
Tính toán chi phí và tạo báo giá
Dễ dàng tạo các báo giá đặc biệt, kiểm tra sản phẩm còn lại trong kho
Chuyển báo giá (quotes) thành hoá đơn (invoices)
Quản lý lịch sử báo giá
Đơn giản hoá các thủ tục giấy tờ
Dễ dàng quản lý hàng tá tài liệu - hợp đồng, hoá đơn, thư từ, chính sách và yêu cầu.
Tự động hoá thủ tục giấy tờ
Quản lý hợp đồng
Chia sẻ và xác nhận giấy tờ trên một nền tảng
Quản lý dịch vụ
Cung cấp dịch vụ hiệu quả và tối ưu với thông tin toàn diện và chính xác về khách hàng xuyên suốt các kênh.
Tự động hoá trung tâm liên hệ
Ghi lại các vụ việc từ các nguồn khác nhau
Giao nhiệm vụ cho agent giải quyết các vụ việc
Đo lường trạng thái và thời gian giải quyết vụ việc
Dịch vụ thị trường
Tự động hoá marketing
Tự động hoá chiến dịch marketing và ước tính tỉ suất hoàn vốn.
Quản lý chiến dịch đa kênh
Quản lý nguồn lực marketing
Quản chương trình cho khách hàng thân thiết

Liên hệ chúng tôi để được chia sẻ thêm về CRM Creatio và những lợi ích của công ty

Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.