Nền tảng quản lý bán hàng từ đầu đến cuối
thúc đẩy nhanh các quy trình bán hàng ở mọi mức độ phức tạp

Creatio là Đơn vị đi đầu
được ghi nhận bởi Gartner Magic
Quadrant dành cho Sales Force
Automation (2021)
Creatio là Đơn vị đi đầu
được ghi nhận bởi Gartner Magic
Quadrant dành cho Sales Force
Automation (2021)

Sử dụng SFA hiệu quả để quản lý toàn bộ chu kỳ bán hàng – từ lead đến tái mua hàng – và tự động hoá quy trình bán hàng ở bất cứ dạng nào

Hồ sơ 360° của khách hàng

Xây dựng hồ sơ 360° của khách hàng

Có được cái nhìn toàn diện về khách hàng và & nbsp; điều chỉnh & nbsp; mức độ tương tác để duy trì mối quan hệ tốt với họ Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng để xác định những khách hàng tiềm năng có thể thúc đẩy sự phát triển của công ty.
Tự động hóa quy trình bán hàng

Quản lý quy trình bán hàng và quy trình làm việc

Creatio cung cấp các công cụ để quản lý chu trình bán hàng hoàn chỉnh, từ việc tạo và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đến kết thúc thành công giao dịch. Quản lý hiệu quả các quy trình bán hàng ở mọi mức độ phức tạp.
Quản lý bán hàng dưới mọi hình thức

Tự động hoá các hình thức bán hàng cho bất cứ tổ chức nào

Sử dụng các công cụ hiệu quả của Creatio để quản lý cơ bán hàng, áp dụng cơ chế xếp hạng để tập trung vào những khách hàng tiềm năng nhất. Tự động hóa các chu kỳ bán hàng B2B và B2C bằng cách sử dụng các quy trình bán hàng được tích hợp sẵn hoặc tạo các quy trình tùy chỉnh bằng các công cụ low-code hiệu quả.
Hiệu suất bán hàng và vận hành

Đẩy nhanh hiệu suất bán hàng

Tận dụng các chức năng thiết lập mục tiêu, dự báo và phân tích thông minh của Creatio cho phép xem up-to-date số liệu bán hàng - từ các chỉ số chung trong toàn công ty, đến thị trường, nhóm và số liệu cá nhân.
Có một công cụ CRM low-code làm sổ bán hàng và nguồn dữ liệu duy nhất cho phép chúng tôi  cung cấp nhân viên các giải pháp hàng đầu để hợp lý hóa quy trình bán hàng
Tim Ryan,
Hershey's Ice Cream
Tim Ryan,
Hershey's Ice Cream

Khám phá các tính năng mà Creatio cung cấp giúp tăng doanh số bán hàng và vượt lên các đối thủ cạnh tranh

Hồ sơ 360° của khách hàng
Tạo hồ sơ khách hàng toàn diện với sự thấu hiểu về nhu cầu và sở thích của khách hàng. Xây dựng góc nhìn toàn diện về hành vi mua hàng của khách hàng và cải thiện hiệu quả bán hàng
Quản lý khách hàng tiềm năng
Dễ dàng quản lý khách hàng tiềm năng. Áp dụng các công cụ thu hút khách hàng tiềm năng hiệu quả, phân khúc khách hàng tiềm năg tập trung vào khách hàng tiềm năng và tập trung chăm sóc họ trong suốt quá trình khi có thể.
Quản lý cơ hội bán hàng
Tự động hóa quy trình bán hàng, hợp lý hóa việc quản lý cơ hội bán hàng và chốt nhiều giao dịch hơn. Sử dụng built-in quy trình bán hàng hoặc tạo ra những quy trình tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.
Bán hàng ngoài thị trường
Quản lý doanh số bán hàng tại thị trường một cách hiệu quả, thiết lập các nguyên tắc để làm việc "tại thị trường" và đo lường năng suất của đội bán hàng
Bán hàng qua kênh
Tận dụng Sales Creatio để cải thiện khả năng bán hàng trên kênh bán hàng, quản lý hiệu quả mạng lưới kênh và dữ liệu đối tác. Hưởng lợi từ sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng bán hàng trực tiếp và nhà phân phối.
Đơn hàng và hoá đơn
Tạo, quản lý và giám sát đơn đặt hàng và hóa đơn. Đảm bảo hoàn thành kịp thời các đơn hàng, phát hiện và tránh tắc nghẽn trong quy trình làm việc.
Hiệu suất và Hoạt động Bán hàng
Quản lý hiệu suất và hoạt động bán hàng một cách dễ dàng. Lên lịch họp và quản lý các nhiệm vụ, quản lý thủ tục và tài liệu, sản phẩm và tài sản bán hàng.
Quản lý hoạt động bán hàng
Dễ dàng quản lý giao tiếp doanh nghiệp với Sales Creatio. Nền tảng cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để lập kế hoạch, đồng bộ hóa và giám sát các hoạt động bán hàng.
Khả năng nền tảng
Dễ dàng tùy chỉnh cấu hình Sales Creatio với ít hoặc không cần lập trình. Mở rộng chức năng xây dựng sẵn add-ons, của các sản phẩm Creatio Marketplace.

Tận dụng năng lực của Creatio
giúp các tổ chức bán hàng tăng tốc

Bộ máy BPM
Công cụ BPM mạnh mẽ cho phép người bán hàng thực hiện nhiều hoạt động đồng thời. Quy trình trong Creatio sẽ hướng dẫn người bán hàng làm việc theo quy trình đã thống nhất tiếp cận khách hàng và cơ hội tiềm năng.
Nền tảng low-code
Dễ dàng cấu hình và tùy chỉnh low-code nền tảng theo nhu cầu. Có thêm nhiều công cụ thúc đẩy năng suất bán hàng, dễ dàng tự động hóa quy trình bán hàng theo ngành với các ứng dụng và template từ Marketplace.
CRM hợp nhất
Tăng doanh số bán hàng trên tất cả các kênh bằng CRM hợp nhất của Creatio. Cải thiện chiến lược bán hàng bằng công cụ hợp nhất bán hàng, marketing và dịch vu khách hàng  giúp quản lý toàn bộ hành trình khách hàng trên một nền tảng duy nhất Creatio.

Chọn phiên bản Sales Creatio phù hợp nhất với mô hình kinh doanh

Team
Hoàn toàn phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với đội ngũ bán hàngs trực tiếp
$3030£30AU$53¥4500
theo người dùng/tháng
Cloud
Commerce
Bộ công cụ hoàn chỉnh cho các chu trình bán hàng và thương mại điện tử
$3535£35AU$62¥5250
theo người dùng/tháng
Cloud
Enterprise
Bộ công cụ dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn để quản lý tất cả các kênh bán hàng: bán hàng trực tiếp và kênh bán hàng, e-commerce, bán hàng tại thị trường và POS
$6060£60AU$106¥9000
ptheo người dùng/tháng
Cloud

Tăng doanh số bán hàng của bạn

Phần mềm SFA thông minh với khả năng quản lý quy trình và low-code