Dịch vụ chuyên nghiệp

Xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng và xác định các cơ hội kinh doanh nhờ vào quy trình Phần mềm CRM cho các công ty dịch vụ chuyên nghiệp
Phần mềm CRM tiên tiến để giúp các công ty dẫn đầu đối thủ

CRM Creatio cho các nhà cung cấp dịch vụ thúc đẩy hoạt động bán hàng hiệu quả và cho phép các công ty tự động hóa các quy trình kinh doanh liên quan đến khách hàng. Hệ thống CRM chuyên nghiệp này giúp hợp nhất dữ liệu về khách hàng, tăng hiệu quả quản lý bán hàng, lập kế hoạch và quản lý dự án theo vai trò, điều khoản, giai đoạn, thời gian dự kiến so với thực chi, cũng như quản lý nguồn nhân lực.

Quản lý dự án và cộng tác
Tận dụng Creatio để cộng tác hiệu quả trong các dự án, đặt thời hạn cho dự án, quản lý chi phí, giao nhiệm vụ cho chủ sở hữu hoặc nhóm:
Tạo và duy trì một cơ sở dữ liệu nhân viên hoàn chỉnh
Đặt và theo dõi lịch trình của nhóm
Theo dõi danh sách các hoạt động của nhân viên, theo dõi khối lượng công việc và vai trò của dự án
Thiết lập tỷ giá nội bộ và bên ngoài, sử dụng tỷ giá cho thanh toán tự động
Quản trị nhân sự
Sử dụng Creatio để giữ tất cả thông tin về nhân viên và nhóm của bạn ở một nơi:
Tạo và duy trì một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về nhân viên
Đặt và theo dõi lịch trình của nhóm
Theo dõi danh sách các hoạt động của nhân viên, theo dõi khối lượng công việc và vai trò của dự án
Thiết lập tỷ giá nội bộ và bên ngoài, sử dụng tỷ giá cho thanh toán tự động
Quản lý khách hàng
Xây dựng cơ sở dữ liệu duy nhất về khách hàng & các đối tác bạn làm việc cùng, và xây dựng 360 độ thông tin về khách hàng:
Thu thập dữ liệu khách hàng quan trọng qua nhiều kênh
Sử dụng các tiêu chí để phân khúc khách hàng
Theo dõi lịch sử tương tác
Làm giàu hồ sơ khách hàng với thông tin từ các nguồn mở
Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng để xác định các cơ hội bán hàng mới
Bán hàng và quản lý marketing
Tận dụng các khả năng mở rộng của Creatio để marketing và quản lý bán hàng:
Tạo và khởi chạy các chiến dịch tiếp thị đa kênh
Tự động hóa quy trình bán hàng, tăng cơ hội bán hàng chéo
Theo dõi lịch sử của từng Opportunity, đưa ra lựa chọn về chiến lược bán hàng tốt nhất
Theo dõi việc thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận với khách hàng

Liên hệ chúng tôi để được chia sẻ thêm về CRM Creatio và những lợi ích của công ty

Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.