Nền tảng không cần sử dụng code lập trình để xây dựng các ứng dụng và quy trình làm việc với sự tự do tối đa

Trung tâm ứng dụng

Xây dựng các ứng dụng chỉ với vài cú nhấp chuột. Xem tất cả ứng dụng, giao thức kết nối và biểu mẫu một cách toàn diện. Quản lý các phiên bản và tạo điều kiện cho quá trình phát triển mà không sử dụng code lập trình.

Thiết kế không
cần code lập trình

Truy cập và một bộ công cụ thiết kế trực quan và mạnh mẽ. Tạo và sửa đổi các trang, chế độ xem, mô hình dữ liệu, quy trình làm việc và tích hợp, tất cả đều được thực hiện trên một nền tảng duy nhất không sử dụng code lập trình.
Freedom UI Designer

Tự do thiết kế giao diện người dùng (ui)

Thiết kế một giao diện đẹp mắt với sự tự do tối đa. Tận dụng thư viện các chế độ xem, tiện ích con và biễu mẫu có sẵn để đẩy nhanh quá trình thiết kế.

Tự động hóa quy
trình làm việc

Tối ưu hóa và quản lí các quy trình có cấu trúc và các quy trình linh hoạt bằng sử dụng các khả năng tự động hóa quy trình làm việc hàng đầu trong ngành.

Tích hợp

Kết hợp với doanh nghiệp của bạn. Tích hợp bằng cách sử dụng các dịch vụ SOAP và REST chỉ trong tích tắc và tận dụng các giao thức kết nối có sẵn.

Trải nghiệm
di động

Sử dụng trên thiết bị di động. Dễ dàng thiết kế các ứng dụng di động mở rộng bằng cách sử dụng các công cụ không cần code lập trình và các biểu mẫu có sẵn.

Khả năng nhân
rộng doanh nghiệp

Nhân rộng các ứng dụng của bạn một cách dễ dàng đến với hàng ngàn người dùng. Tận dụng lợi ích từ mức độ bảo mật và an toàn cao nhất.

Trí tuệ nhân
tạo và máy học

Tổ chức hợp lí hóa việc ra quyết định và tăng hiệu quả làm việc của bạn bằng cách sử dụng các mô hình AI/ML mạnh mẽ nhưng đơn giản. Định hình các trường hợp bạn cần sử dụng AI không có giới hạn và không cần code.

Kho tàng các
ứng dụng có sẵn

Đẩy nhanh quá trình phát triển không sử dụng code của bạn với các ứng dụng, giao thức kết nối và biểu mẫu độc đáo có sẵn trong lòng bàn tay của bạn.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về Studio Creatio chưa?