Nền tảng quản lý quy trình với công nghệ low-code,
các giải pháp và template sẵn có
low-code
platform

AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH DEVELOPER

Tận dụng công nghệ low-code để cung cấp cho các nhân viên không quá am hiểu về công nghệ khả năng xây dựng các ứng dụng và quy trình mà họ cần

Cùng thiết kế và tổ chức các quy trình

Tạo các quy trình kinh doanh ở bất kỳ mức độ phức tạp nào cũng dễ dàng như chơi với LEGO: di chuyển các thành tố, cộng tác với đồng nghiệp, nhận xét về các hành động và quản lý tất cả các quy trình trong một nền tảng duy nhất

TÌM HIỂU THÊM
 

Dễ dàng xây dựng các giải pháp tùy chỉnh bằng cách sử dụng công nghệ low-code

Nhờ các công cụ low-code linh hoạt và mạnh mẽ ngay cả người dùng không có kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu có thể tạo các ứng dụng mới và thực hiện các thay đổi đối với các ứng dụng hiện có. Điều này bao gồm sử dụng giao diện và quy tắc kinh doanh, xác định mô hình dữ liệu, thiết lập mô hình máy học giúp ra quyết định tốt hơn

  • Quy tắc kinh doanh
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Phần hướng dẫn
 
 
 

Dễ dàng tích hợp các giải pháp
của bạn vào hệ sinh thái kỹ thuật số
của tổ chức

Khả năng tích hợp mở rộng (công cụ .Net, REST, SOAP, OData, API
mở), cũng như các công cụ tinh vi để kiểm soát danh tính và truy cập,
quản lý cơ cấu tổ chức của công ty, cho phép tích hợp nhanh chóng
Creatio vào hệ sinh thái của bất kỳ tổ chức nào

Open Data Protocol
Microsoft .NET
REST API
SOAP

Tăng tốc phát triển ứng
dụng với các giải
pháp và mẫu có sẵn

Đơn giản hóa và tăng tốc phát triển ứng dụng nhờ các giải pháp và mẫu có thể được sử dụng ngay lập tức thay vì được xây dựng từ đầu

 

Nhanh chóng phân phối và duy trì ứng dụng của bạn

Creatio studio cung cấp tất cả các công cụ để triển khai và nâng cấp ứng dụng thành công

Công nghệ

Kiến trúc Microservice
Kiến trúc
Microservice
Hỗ trợ công nghệ mã nguồn mở
Hỗ trợ
mã nguồn mở
Bảo mật ở tất cả cấp độ
Bảo mật
ở tất cả cấp độ
Khả năng mở rộng và khả năng chịu lỗi
Khả năng mở rộng
và khả năng chịu lỗi
Nền tảng có thể mở rộng
Nền tảng có thể
mở rộng
Studio free

Các công cụ mạnh mẽ miễn phí cho
thiết kế quy trình hợp tác

TÌM HIỂU THÊM
Studio enterprise

Tự động hóa quy trình và
phân phối ứng dụng

TÌM HIỂU THÊM
Cộng đồng
Giữ kết nối với lĩnh vực và chuyên môn
Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong cộng đồng toàn cầu của
nhà phát triển công dân và người dùng Creatio!
Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.