Creatio có chiến lược hướng đến đối tác.
Chúng tôi rất tâm huyết về sự phát triển của các đối tác

Đối tác kênh là một nhóm tăng cường của Creatio, không chỉ là một kênh khác. Nhờ văn hóa lấy đối tác làm trung tâm mạnh mẽ ở tất cả các phòng ban và cấp độ tổ chức, các quy trình, cấu trúc và hệ thống của Creatio phản ánh chiến lược lấy đối tác làm định hướng.

Sự quan tâm chân thành

Chúng tôi tin vào sự chăm sóc tận tâm. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ chân thành với các đối tác bằng cách chung tay trước rồi sau đó mới đến kinh doanh, giao tiếp minh bạch và cởi mở, lắng nghe, điều chỉnh và mang lại giá trị cho nhau.

Chiến lược tiếp cận thị trường chung

Mô hình G2M của chúng tôi được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của đối tác. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện trong toàn bộ hành trình bằng cách hỗ trợ các đối tác mới gia nhập, triển khai các sáng kiến marketing cùng nhau, chủ động tham gia vào các cơ hội trong quy trình và cung cấp hướng dẫn toàn diện về việc cung cấp dịch vụ của bạn trên công nghệ của Creatio.

Tỷ lệ hoa hồng cao nhất

Chúng tôi tôn trọng và tôn vinh những đóng góp của đối tác vào sự thành công chung. Creatio cung cấp tỷ lệ hoa hồng cao nhất cho các đối tác trong ngành - lên tới 50% lợi nhuận. Chương trình đối tác của Creatio bao gồm năm cấp độ và trao thưởng cho sự tập trung của bạn vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh chung và giúp khách hàng trở nên cực kỳ thành công.

Nhiệm vụ cho tất cả
các khách hàng tiềm năng

Chúng tôi đề cập các giao dịch đến các đối tác ở giai đoạn rất sớm và cùng nhau hoạt động như một đội. Chúng tôi chỉ định đối tác phụ trách tất cả các cơ hội bán hàng và khách hàng hiện tại, đồng thời cộng tác như một nhóm ở từng giai đoạn tương tác.

Đội ngũ tận tình

Kinh doanh không phải là một môn thể thao cá nhân. Creatio cung cấp cho các đội ngũ tận tình một nhiệm vụ duy nhất là giúp đối tác thành công với công nghệ của chúng tôi. Các đội này đại diện cho các lĩnh vực khác nhau của tổ chức: phát triển đối tác, hỗ trợ, tiếp thị, bán hàng, thành công của đối tác, hoạt động, v.v.

Cơ hội tiếp cận thị trường vô tận

Creatio mang đến cơ hội vô hạn để phát triển hoạt động kinh doanh của đối tác thông qua marketplace không ngừng phát triển của chúng tôi. Các đối tác có thể tận hưởng quyền truy cập vào lộ trình chiến lược và chương trình marketplace được thiết kế kỹ lưỡng. Chúng tôi cung cấp trợ giúp phù hợp với tất cả các khía cạnh kỹ thuật và thương mại của ứng dụng marketplace bạn để đảm bảo triển khai suôn sẻ và thành công thương mại liên tục.

Hệ sinh thái đối tác Creatio

Marketplace

Phát triển các giải pháp của riêng bạn trên nền tảng Creatio và mở rộng khả năng của các sản phẩm Creatio
Tìm hiểu thêm 

Cổng tin thành công

Cổng thông tin duy nhất để quản
lý hoạt động marketing và bán hàng của bạn
Tìm hiểu thêm 

Danh mục đối tác

Creatio hợp tác với 700 tổ chức trên toàn cầu bao gồm các đơn vị tích hợp hệ thống toàn cầu và địa phương.
Tìm đối tác 

Trở thành đốc tác