Держустанови

Підвищуйте операційну ефективність організації та автоматизуйте основні бізнес-процеси за допомогою вертикального рішення для державних установ
Потужна low-code система для модернізації державних IT-послуг, консолідації даних та обслуговування громадян

Спеціалізоване рішення Creatio, спрямоване на оптимізацію роботи державних структур і організацій, яке допомагає забезпечувати якісне та своєчасне надання сервісних послуг, підвищувати ефективність внутрішніх процесів і контролювати виконання завдань у режимі реального часу

Консолідація та обробка даних
Ведіть всю інформацію про споживачів ваших послуг в єдиному реєстрі контактів і контрагентів:
Формування профілю споживача і повна історія взаємовідносин
Інструменти інтелектуального збагачення даних
Сегментація бази контактів, контрагентів, громадян
Дедуплікація інформації
Інтеграція даних із декількох джерел і каналів
Аналітика в режимі реального часу
Контроль і підвищення прозорості роботи
Користуйтеся готовими CRM-інструментами для ефективного управління проектами та завданнями:
Комплексні інструменти для координації робочих груп: виконавців, організацій-партнерів, залучених ззовні організацій
Організація і проведення конференцій, семінарів, спецпроектів
Планування робочого навантаження, розподіл ресурсів і відстеження результатів
Автоматизація щоденних шаблонних операцій: пошук і аналіз інформації, формування звітів
Облік фінансування: бюджетування, контроль виконання бюджетів
Забезпечення високого рівня обслуговування споживачів
Встановіть персональні комунікації і надавайте бездоганний сервіс:
Управління якістю і рівнем обслуговування
Готовий процес обробки запитів та звернень
Автоматизація контакт-центрів
Портал самообслуговування для самостійної реєстрації звернень та зворотного зв'язку
Управління базою знань
Автоматизація документообігу
Зберігайте всі договори, а також пов'язані з ними специфікації та додаткові угоди в єдиному реєстрі:
Єдина база стандартних форм і шаблонів документів
Готовий процес візування договорів
Інструменти швидкого доступу до фінансової інформації: оплати, рахунки, компенсації, кошториси
Автоматичне формування звітів, документів на оплату, білінг клієнтів
Управління бізнес-процесами
Використовуйте найкращі практики і світові стандарти, щоб забезпечити максимальну ефективність в управлінні процесами організації:
Управління проектом відповідно до вимог бізнес-процесу
Візуальний дизайнер процесів і кейсів
Бібліотека готових процесів
Журнал виконання бізнес-процесів для моніторингу ситуації в режимі реального часу
Управління персоналом
Оперативно керуйте організаційною структурою закладу у єдиній цілісній системі:
Автоматизація процесу найму працівників
Консолідація інформації про співробітників організації
Мотивація і планування розвитку співробітників
Управління омніканальними комунікаціями
Розмежування доступу на рівні даних і функціональності системи
Реєстрація дій користувачів

Дізнайтеся більше про можливості продуктів Creatio!