Архітектура
і принципи

Платформа Creatio спроектована з урахуванням сучасних підходів
до розробки корпоративних додатків будь-якої складності

     

Перевірені технології розробки

Creatio побудована виключно на перевірених технологіях,
які є широко розповсюдженими та визнаними у професійній спільноті.

Вихідний код Creatio написаний з використанням тих фреймворків і мов програмування, які є стандартами
для розробки серверної і клієнтської частин enterprise-рішень. Це не лише гарантує активну підтримку та розвиток усіх компонентів додатку, але й забезпечує наявність кваліфікованих фахівців з необхідним стеком технологій.

     

Мікросервісна архітектура

Через постійне зростання вимог до продуктивності, відмовостійкості та масштабування корпоративних додатків,
які є викликом для більшості Saas-рішень, підхід до проектування платформи Creatio базується
на принципах мікросервісної архітектури.

Автономні мікросервіси підтримують горизонтальне та вертикальне масштабування компонентів
і забезпечують безперервну роботу додатку в режимі 24/7.

     

Використання open-source технологій

Інфраструктура Creatio містить відкрите ПЗ із високим рівнем надійності та продуктивності. Якість та гнучкість інструментів, які використовуються в системі, а також їхній активний розвиток дають можливість швидко розширювати функціональність Creatio. Застосування open-source компонентів дозволяє розробляти додатки відповідно до сучасних технічних вимог, виконувати складні технологічні задачі, а також значно економити ресурси на придбання ліцензій програмного забезпечення у випадку розгортання Creatio на власних серверах.

     

Підтримка різних СУБД

Creatio — це СУБД-незалежна платформа, в основі якої лежить власна ORM. Завдяки цьому,
будь-яке рішення на базі Creatio стає автоматично сумісним із усіма реляційними БД, які підтримує Creatio.
На сьогодні Creatio сумісна із СУБД Microsoft SQL Server, Oracle чи PostgreSQL.

При розгортанні Creatio на своєму майданчику організація може вибрати ту СУБД,
яка вже використовується у її інфраструктурі, має налагоджені процеси та необхідні ліцензії і ресурси.