Відкрита
платформа

Потужні та гнучкі інструменти платформи дозволяють
реалізувати будь-які вимоги до конфігурації Creatio

     

Безмежні можливості кастомізації

Платформа Creatio побудована на відкритих принципах кастомізації. Це дозволяє розробникам
вільно та без обмежень створювати власні модулі, а також модифікувати існуючу функціональність
для отримання необхідної конфігурації системи.

Візуальні редактори, готові шаблони та візарди допомагають налаштувати інтерфейс і логіку роботи додатку без написання програмного коду, що значно прискорює процес розробки готового рішення.

     

Вбудований фреймворк розробки

Вбудоване середовище розробки містить різноманітні інструменти, які дозволяють прискорити вирішення типових задач
з конфігурації Creatio. Внутрішні стандарти й обмеження фреймворку значно спрощують процеси розробки,
розгортання розширень, їхній подальший розвиток і підтримку.

     

Механізм пакетів

При побудові конфігурації Creatio
використовуються механізми пакетів і пакетних менеджерів.

Пакетна архітектура дозволяє виділяти цілісні функціональні блоки та формувати їх у вигляді окремих модулів,
керувати ієрархією пакетів і їхньою версійністю. Це дає можливість швидко розширювати конфігурацію, а також переносити зміни
між середовищами розробки, тестування і живим сайтом. Подібний механізм закладений в основу рішень,
які публікуються на Marketplace.

     

Відкритий API та можливості інтеграції

Платформа Creatio надає усі необхідні інструменти для інтеграції з зовнішніми системами та додатками,
у тому числі підтримку REST APi, протоколу OData, SOAP-сервісів, можливість автентифікації за протоколами OAuth і LDAP. Застосування стандартних відкритих протоколів дає можливість зв’язати різні системи швидко
та без утрати продуктивності.

     

Розробка у різних IDE

Для кастомізації Creatio розробники можуть використовувати будь-яке IDE,
яке дозволяє працювати з проектами в локальній файловій системі.

Окрім безумовної зручності роботи у звичному програмному середовищі, це ще й значно прискорює і спрощує процес розробки за рахунок використання широких можливостей IDE, наявності багатьох плагінів, розширень та інтеграцій з різними інструментами розробки, системами контролю версій тощо.

     

Реалізація підходів CI/CD

Аби забезпечити необхідну якість створення рішень, архітектура Creatio дозволяє реалізувати
безперервні цикл розробки (continuous integration) та поставку змін (continuous delivery). Інтерфейс командного
рядка (CLI) та інші інструменти платформи дозволяють проектним командам побудувати ефективні процеси
колективної розробки, тестування і поставки готових рішень.