Kamu sektörü iş akışlarını ve CRM'i no-code ile otomatikleştirmek için tek platform

Hizmet yönetimi

Vatandaş ilişkileri yönetimi

Vatandaşlar ve ihtiyaçları hakkında güncel bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlayın. Daha akıllı bir hizmet oluşturmak ve sorunları daha hızlı çözmek için iletişim geçmişini, vaka geçmişini ve diğer ayrıntıları inceleyin.

Yazışma yönetimi

Gelen sorular ve talepler için otomatik kuyruklar oluşturarak iletişim merkezinizin verimliliğini artırın. Yüksek verimli ve yüksek kaliteli yazışmalar için şablonlar ve otomasyonlar kullanın. Geciken yanıtları, sezgisel gösterge tabloları aracılığıyla kolayca belirleyin.

Bütüncül kanallı iletişim

Telefon, e-posta, mesajlaşma veya web portalı gibi tüm popüler iletişim araçları ile üstün hizmet ve destek sağlayın. İş akışlarını ve yanıtları otomatikleştirin.

Ev temelli ve toplum temelli hizmetler

Görevler, ziyaretler ve rotalar için gelişmiş planlama ve izleme araçlarıyla vaka çalışanları, sosyal hizmet görevlileri ve bakım sağlayıcıların çalışmalarını daha eşgüdümlü ve verimli hale getirin – mobil ve masaüstü uygulamalarında kullanılabilir. Elektronik ziyaret doğrulaması (EVV) için giriş (check-in) ve çıkış (check-out) işlemlerini gerçekleştirin.

Tek noktadan e-izin

İzin ve ruhsatların yönetimiyle ilgili günlük süreçleri, başvuru aşamasından onaylama aşamasına kadar tam otomatik dijital izin iş akışları ile modernize edin.

Çevrimiçi self servis

Kullanımı kolay bir self servis portalı aracılığıyla vatandaşların sorunlarını iletmelerini, geri bildirim bırakmalarını ve çözümleri çevrimiçi olarak takip etmelerini sağlayarak hizmet kalitesini önemli ölçüde artırın.

Mevzuat takibi

Yasa tasarısı takibi

Yasama organından gelen yasa tasarılarını tüm yaşam döngüleri boyunca kolayca takip edin. Özellikle ilgilendiğiniz yasa tasarılarını hızlıca bulmak için gelişmiş arama ve filtreleme araçlarını kullanın. Seçmenlerin ve fikir savunucuların belirli bir yasa tasarısı hakkındaki görüşlerini elde edin.

Oylama

No-code otomasyonlar ve raporlar kullanarak, yasa tasarıları ve kamu politikası soruları için kendi anketlerinizi oluşturun ve yürütün, davetiyeler gönderin ve alışılmış zaman ile çabanın çok daha azını harcayarak yanıtlar toplayın.

Mevzuat uyarıları

Vatandaşlara, personele ve paydaşlara yasa tasarılarıyla paralel olarak zamanında otomatik uyarılar gönderin. Yaşam döngülerindeki önemli dönüm noktalarını etkili olarak planlayın ve gerçekleştirin. Bu uyarıları tüm modern iletişim kanalları aracılığıyla gönderin.

Halkla ve basınla ilişkiler

Politika bildirilerinizi ve basın bültenlerinizi hazırlama, inceleme, onaylama ve yayımlama sürecini daha hızlı ve daha eşgüdümlü hale getirin. İleride başvurmak üzere inceleme ve onayların geçmişini muhafaza edin.

Hibe yönetimi

Fon sağlayıcı ilişkileri yönetimi

Finanse ettikleri programlar ve projeler de dahil olmak üzere önemli fon sağlayıcılarla ilişkileri takip edin. Misyonunuzu desteklemek için doğru fon kaynaklarını kolayca tanımlayın ve seçin.

Finansman yaşam döngüsü yönetimi

Finansman yaşam döngüsünün tüm aşamalarını standartlaştırıp otomatikleştirirken aynı zamanda hataları ortadan kaldırın ve son teslim tarihlerinin aşılmasını önleyin. Finansman sağlanması durumunda; idare ve yönetime sorunsuz olarak aktarım yapın, ardından bütçeleri ve temel başarı ölçütlerini izlemek için raporları ve gösterge tablolarını kullanın.

Görev yönetimi

Günlük işleri kolaylaştırmak ve tekliflerin geliştirilmesini düzenlemek için görevleri, takvimleri ve uyarıları kullanın. Otomatik uyarılardan ve hatırlatıcılardan yararlanın.

Belge yönetimi

Hibeyle ilgili farklı belgeleri ve e-postaları; hazır şablonlar ve otomatik onay iş akışları kullanarak; birleşik ve şeffaf biçimde oluşturun, kaydedin, gruplandırın ve izleyin. Denetim amacıyla, onayları kimin incelediğini ve tasdik ettiğini takip edin.

Hibe analizi ve raporlama

Hem fon tüketiminizi hem de temel başarı ölçütleri nezdindeki ilerlemenizi analiz etmek ve izlemek için çeşitli raporlar, grafikler ve gösterge tabloları aracılığıyla faaliyetlerinize ve sonuçlarınıza bütünsel bir genel bakış elde edin.

Portföy ve program yönetimi

Proje bilgi yönetimi

Projelerin hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğinden emin olmak için proje bütçelerini, çıktıları, ekipleri, görevlendirmeleri, aşamaları ve kilit başarı faktörlerini takip edin.

Sponsorlar ve paydaşlarla iletişim

Sponsorlar (örneğin yönlendirme komiteleri) ve paydaşlarla (örneğin fikir savunucu toplulukları) üst yönetime sunmaya hazır iletişimleri geliştirmek için ön saflardaki proje yöneticilerinizi şablonlar ve otomasyonlarla güçlendirin.

Proje ekibi yönetimi

Program ofislerinin birden fazla projeyi verimli ve eşgüdümlü olarak yönetmesini sağlayın. Proje yöneticilerinin, çeşitli ekiplerini ve paydaşlarını koordine etmelerini sağlayın. Görünürlüğü tekil çalışanlara ve onların iş yüklerine kadar indirin. İşbirliği platformları ve araçlarıyla sorunsuz olarak entegre edin.

Gider yönetimi

Zahmetli evrak işlerini ve manuel hataları ortadan kaldırarak proje maliyet bilgilerini kolaylıkla girin, görüntüleyin ve analiz edin. Onaylanmış bütçelere ilişkin sapmaları takip edin ve raporlayın. Fatura ve ödeme takibi için finansal sistemlerle entegre edin.

Proje işbirliği

Bilgi yönetimi iş akışlarını otomatikleştirerek, proje verilerini ve belgelerini birleştirerek ve tek bir çalışma alanından birden fazla iletişim kanalını etkinleştirerek; proje ekipleri ve çalışanları arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını en üst düzeye çıkarın.

Proje performans yönetimi

Projenin temel metriklerinin tam ve şeffaf bir görünümüne sahip olun, çalışma süresini ve görevleri maksimum verimlilikle bölüştürün.

İsrail Hükümeti, Creatio No-code Platform sayesinde Altyapı Projelerinin Koordinasyonunu Artırıyor

Creatio üzerine inşa edilmiş olan Ulusal Koordinasyon Platformu; altyapı ile ilgili 9000'den fazla proje, vaka ve talebi göndermek, onaylamak ve yönetmek için dijital bir merkez olarak hizmet veriyor.

Tedarik

Tedarik kontrolü

Son derece otomatikleştirilmiş iş akışları, tüm taraflar ve öğeler hakkında birleştirilmiş güncel bilgiler ve ayrıntılı analiz ve raporlama araçları ile tedarik süreçlerini uçtan uca iyileştirin.

RFx yönetimi ve sözleşmesi

Çalışanların, yüklenicilerin ve iş ortaklarının belirtilen gerekliliklere uymasını temin etmek için işbirliği araçlarını ve rehberli iş akışlarını kullanarak sözleşmeleri kolayca oluşturun ve durumlarını takip edin.

Etkinlik yönetimi

Faaliyet yönetimi

Gelişmiş bir takvim, çok kanallı iletişim ve otomatik iş akışları kullanarak; gündem, zaman çizelgeleri, bütçe, sorumlu ekipler ve yükleniciler ve benzeri detayları kapsayacak biçimde; başarılı kamu etkinliklerini baştan sona organize edin.

Etkinlik tanıtımı

Etkili e-posta iletişimiyle etkinliklerinize daha fazla dikkat çekin. No-code içerik tasarımcısı sayesinde sadece birkaç tıklamayla ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun.

Etkinlik raporlama

Çok sayıda hazır ve özelleştirilebilir raporlama aracını kullanarak etkinlikleriniz hakkında kapsamlı istatistikler edinin ve gelecek etkinliklerinizi iyileştirmek için kullanın.

LRuhsatlandırma, izin verme ve denetimler

Online başvuru gönderimi

Vatandaşların gerekli ruhsat ve izinler için kolayca başvurmasına veya bunları yenilemesine; başvuru durumunu, denetim sonuçlarını ve yaptırım eylemlerini gerçek zamanlı olarak takip etmesine, temsilcilerinizle iletişim kurmasına ve ilgili tüm bilgileri bulmasına olanak tanıyın – hepsi sezgisel bir çevrimiçi self servis portalında.

Başvuru yönetimi

Birden fazla başvuruyu tek ve iyi düzenlenmiş bir arayüzde görüntülemelerine, takip etmelerine ve işlemelerine olanak tanıyarak uyum uzmanlarınızın günlük işlerini basitleştirin. Başvuru ve kabul aşamasından, inceleme, denetim, onay, düzenleme ve diğer eylemlere kadar; vatandaş ile devlet etkileşimi yolculuğunun tüm aşamalarını iyi yapılandırılmış rehberli iş akışlarıyla modernize edin.

Denetim yönetimi

İşletmelerin ve bireylerin denetimlerini mümkün olduğunca verimli ve hızlı biçimde gerçekleştirin. Denetimcileriniz için uygun bir zaman, tarih, konum ve eylem planını sadece birkaç tıklama ile tek bir yerden belirleyin. Sahada tamamen dijital bir deneyim temin etmek için, denetimcilerin, mobil cihazlarında görevleri görüntülemelerine ve rapor göndermelerine olanak sağlayın.

Risk denetimi ve uyum

Gizlilik yönetimi

Kişisel veri uyumu iş akışlarını sektörün en iyi uygulamalarına ve veri gizliliği düzenlemelerine (GDPR, CCPA, vb.) uygun olarak yerine getirin.

Mevzuata uyum kontrolü

Düzenleyici belgelerin, uyum planlarının, çalışan politikalarının vb. merkezi yönetimi yoluyla kurum genelinde mevzuata uyumu sağlayın.

İç denetim

Güncel, merkezileştirilmiş bilgiler ve standartlaştırılmış iş akışları ile kurumunuzdaki tüm denetim görevlerinin sorunsuz olarak, zamanında ve düzenli biçimde işlenmesini sağlayın.

Çalışan deneyimi

Çalışan yaşam döngüsü yönetimi

İşe alma, adaptasyon, geliştirme, elde tutma ve ayrılma dahil olmak üzere verimli çalışan yönetimi için birleşik ve şeffaf İK iş akışları uygulayın.

Öğrenme yönetimi

Her türlü eğitim, geliştirme ve sertifika programları için işbirliğine dayalı ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturun.

Çalışan talep yönetimi

Her türlü talebi (tatil, seyahat, masraflar vb.) otomatikleştirmek için kullanıcı dostu bir çözüm sağlayarak çalışan deneyimini iyileştirin.

İşbirliği ve bilgi paylaşımı

İletişimi merkezileştirin, işbirliği yapın, bilgi ve belge paylaşın, görevlerinizi ve toplantılarınızı planlayın, incelemeleri ve onayları maksimum verimlilikle yönetin.

Ortaklar ve pazar yeri ekosistemi

Sektör odaklı
uygulama ortakları
Kamu sektörü için en iyi pazar
yeri uygulamaları
Application
GDPR compliance toolkit (Accounts, Contacts, Leads)
GDPR compliance toolkit (Accounts, Contacts, Leads) for Creatio
Personal data anonymization and data access tools in compliance with EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Free
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
Mapsly service
Mapsly service for Creatio
Feature-rich, highly customizable map platform for field sales, geo-analysis, routing, location tracking, territory management, prospecting, embeddable maps and no-code automation
Trial
Application
SalesUp Data Management
SalesUp Data Management for Creatio
The low-code product for managing data, plan-fact data analysis, forecasting, planning and tracking employees KPI's with the capability to build models online, visualize the results automatically, form and upload reports.
Trial
Application
Zip City Link
Zip City Link for Creatio
For countries that have limited Zip City couples allowed, modifies system to let users enter addresses according to those rules
Trial
Application
Customer 360°
Customer 360°
Create a single database of all accounts and contacts you work with and build a 360-degree view of your customers.
Certified
Free

İlgili Kaynaklar

Low-code/no-code teknolojilerin, dijital dönüşüm girişimlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için şirketlere nasıl güç verdiğini keşfedin

Size özel Creatio demonuzu şimdi planlayın

Tek platformumuzun, işletmenizin özgürlüğü deneyimlemesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bizimle iletişime geçin.