Yüksek teknoloji sektörü iş akışlarını ve CRM'i no-code ile otomatikleştirmek için tek platform

Pazarlama ve tanıtım

Müşteri adayı yönetimi

İlk temastan nitelikli satış potansiyeline kadar tüm müşteri adayı yönetimi yaşam döngüsünü otomatikleştirerek müşteri adayından fırsata dönüşüm oranlarını artırın.

Kampanya yönetimi

Çok kanallı pazarlama kampanyaları tasarlayarak, uygulayarak ve optimize ederek müşterilerinizle etkileşim kurun.

Etkinlik yönetimi

Sektörel etkinlikler ve ticari fuarlar için özel olarak tasarlanmış etkili pazarlama kampanyaları yürüterek marka bilinirliğini artırın ve yüksek potansiyelli müşteri adayı havuzlarına erişin.

Dijital pazarlama

SEO, SMM, online marka tanıtımı, video prodüksiyonu ve diğerleri gibi çeşitli dijital pazarlama faaliyetlerini verimli biçimde düzenleyin.

Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM)

Tüm Hesap Tabanlı Pazarlama faaliyetlerini ve verilerini senkronize tutun, hesap etkileşim geçmişini analiz edin ve hesap tabanlı karmaşık kampanyaları yönetin.

Pazarlama Materyalleri Yönetimi

Pazarlama materyallerinin geliştirilmesini kolaylaştırın, versiyon kontrolünü ayarlayın ve pazarlama tamamlayıcılarına tek kaynaktan erişimi düzenleyin.

Satiş

Müşteri adayı oluşturma

Sosyal medya platformları ve web sitesi açılış sayfaları ile entegrasyonlar aracılığıyla müşteri adayı oluşturma faaliyetlerini otomatikleştirin, müşteri adayı oluşturma ve satış ekiplerinin faaliyetlerini ve verilerini senkronize tutun.

Fırsat yönetimi

Ürün, hizmet, dış kaynak/çalışan kullanımı gibi farklı satış fırsatı türleri için iş akışlarını otomatikleştirerek kazanma oranlarını artırın.

İş ortağı ilişkileri yönetimi

Müşteri adayı ve anlaşma işbirliğini, karşılıklı kampanyaları, bilgi paylaşımını ve sadakat programlarını destekleyen bir portal aracılığıyla iş ortağı satışlarını artırın.

Hesap bazlı satış

Bir hedef hesap içindeki birden fazla kişiyi etkin biçimde yönetin, kişinin rolüne bağlı olarak kişiselleştirilmiş içerik ve değer önerileri sunun, yüksek teknoloji ürünleri/çözümleri için yukarı satış ve çapraz satış iş akışlarını uygulayın.

Satış tahmini

Ekiplere, bölgelere, ürünlere/hizmetlere ve diğer parametrelere göre çok boyutlu tahminler oluşturun ve yönetin.

Proje yönetimi

Teslimat yönetimi

Teslimat olaylarını, aşamalarını ve faaliyetlerini takip edin; favori SDLC metodolojinizi kullanarak görevlerin günlük olarak tamamlanmasını sağlayın.

İş bildirisi ve proje belgelendirme

Proje belgelerini kolayca güncel tutun, erişim yetkilerini yönetin, paydaşlarla ve ekiple paylaşın.

Ekip yönetimi

Karmaşık dağıtılmış ekipleri yönetin ve performanslarını takip edin, birden fazla ekip yönetimi metodolojisini ve görev yönetim sistemini ne zaman gerek duyarsanız entegre edin.

Müşteri iletişimi

Müşteri iletişimini tek bir sistemde yönetin, durum güncellemelerini kolayca paylaşın ve toplantı notları oluşturun, paydaşları temel teslimat faaliyetlerinden haberdar edin.

Iş analizi

Gereksinim yönetimi

Gereksinim yönetimi için şeffaf iş akışları oluşturun ve gereksinim belgelendirmesi için tek bir kaynak kullanın.

Değişim yönetimi

Değişim yönetimi süreçlerini otomatikleştirerek ve müşteri geri bildirim döngülerini hızlandırarak teslimat çevikliğini artırın ve değişimi kucaklayın.

Paydaş yönetimi

Paydaşları her zaman bilgilendirin, kolayca geri bildirim toplayın ve birden fazla kanaldan gelen tüm önemli iletişimleri tek bir sistemde saklayın.

İş listesi & çözüm yol haritası

Özellik spesifikasyonlarını, iş listesini (backlog), çözüm yol haritasını vb. sürekli güncel ve paydaşlar ile ekip tarafından onaylanmış tutarak proje darboğazlarını, kapsam aşımı veya kapsam kaymasını önleyin.

Ürün yönetimi

Pazar & rekabet analizi

Ürün geliştirme stratejisini belirlemek için pazar trendleri, rekabet, analist raporları vb. hakkında bilgi toplayın ve düzenleyin.

Ürün iş listesi yönetimi

Ürün iş listesi (product backlog) geliştirme, inceleme, önceliklendirme ve sonlandırma için otomatik iş akışları kurun; teslimat ekiplerinin ürün stratejisi hakkında her zaman doğru veriler almasını sağlayın.

Kullanıcı ve geri bildirim analizleri

Kullanıcı davranışı verilerini ve kullanıcı geri bildirimlerini toplayın, analiz edin ve görselleştirin.

Sürüm yönetimi

Kalite güvencesi, DevOps, müşteri kabulü ve teknik destek konularında gerekli tüm faaliyetleri içeren yeni ürün sürümlerinin planlanması, programlanması ve kullanıma sunulması için etkili iş akışları gerçekleştirin.

Bilgi yönetimi

Genel kapsamlı otomatik bilgi yönetimi iş akışları aracılığıyla bilgi paylaşımını iyileştirin ve teknik uzmanlığı daha hızlı geliştirin.

ROI yönetimi

ROI yönetim panoları, KPI analitikleri, OKR analitikleri ve diğer stratejik yönetim iş akışlarını uygulayarak finansal harcamaları takip edin ve kaynakların etkin biçimde dağıtılmasını sağlayın.

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz?

Creatio canli demonuzu şİmdi̇ planlayin
Kurumsal düzeyde çoklu deneyim uygulamaları ve süreçlerini saatler içinde nasıl oluşturabileceğinizi öğrenmek için kişisel low-code/no-code uzmanınızla görüşün

Araştirma & geliştirme

Teknik araştırma

Teknik araştırma faaliyetlerini ekip üyeleri arasında senkronize edin, akran değerlendirme süreçlerini kolaylaştırın, bilgi yönetimi faaliyetlerini düzenleyin ve yöneticiler ile ekip liderleri arasındaki karar verme süreçlerinin kalitesini artırın.

PoC ve prototipleme

UI/UX tasarımı, iş akışı ve veri modelleme, entegrasyonlar, analitik gösterge tabloları vb. için modern no-code araçlar kullanarak PoC ve prototip geliştirmeyi kayda değer ölçüde hızlandırın.

Görev takibi

Ar-Ge görev takibi, müşteri etkileşimleri, kurum içi BT talepleri, müşteri projeleri ve diğer önemli iletişimlerinizi, farklı ve sürekli değişen teslimat stratejilerinize kolayca uyum sağlayabilen tek bir işbirliği ortamında birleştirin.

Yazılım uygulama geliştirme

Kurumsal düzeyde iş uygulamalarını aylar yerine günler içinde oluşturun, Ar-Ge ekiplerinin üretkenliğini no-code ile en üst düzeye çıkararak daha yenilikçi ürünler geliştirmelerine olanak tanıyın ve aynı zamanda en iyi pazara sunma sürelerini sağlayın.

Müşteri memnuniyeti

Çok kanallı vaka yönetimi

Müşteri hizmetleri taleplerinin gönderilmesini ve işlenmesini otomatikleştirin; müşteri için çok kanallı iletişim kabiliyetleri, self servis seçenekleri ve kolay mobil deneyimler sunun.

Katılım

Eğitim materyallerine hızlı erişim, kolaylaştırılmış teknik destek, self servis müşteri başarı portalı ve isteğe bağlı eğitimler ile müşteri memnuniyetini ve öğrenme eğrilerini iyileştirin.

Yenileme otomasyonu

Belge şablonlarını düzenleyerek, zamanında e-posta bildirimleri sağlayarak ve sorunsuz veri işleme iş akışları oluşturarak hem kendi tarafınızdaki hem de müşterinizin tarafındaki yenileme süreçlerini otomatikleştirin.

NPS takibi

Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score) metriği ile müşterilerinizin memnuniyet düzeyini takip edin ve toplanan verileri baz alarak müşteri hizmetleri stratejilerinizi sürekli olarak geliştirin.

Bt desteğI

Çok kanallı yardım masası

Çok kanallı bir yardım masası ve self servis portallar aracılığıyla dahili ve harici BT desteğini kolaylaştırın, hızlı sorun çözümü ve geri bildirim döngüsü sağlayın.

Kullanıcı yetki yönetimi

Kullanıcı erişim rollerini, varlık erişim ilkelerini, veri koruma ilkelerini ve diğer BT güvenliği hususlarını yönetin.

ITIL otomasyonu

Sektörde kabul görmüş ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) standartlarına uygun olarak kurumsal düzeyde BT/IT destek hizmetleri sağlayın

Risk & Uyum yönetimi

Müşteri gizliliği yönetimi

Kişisel veri uyumu iş akışlarını sektörün en iyi uygulamalarına ve veri gizliliği düzenlemelerine (GDPR, CCPA, vb.) uygun olarak yürütün.

Mevzuata uyum kontrolü

Düzenleyici belgelerin, uyum planlarının, çalışan politikalarının vb. merkezi yönetimi yoluyla kurum genelinde mevzuata uyumu sağlayın.

Hukuki dava yönetimi

Hukuki davaların yönetimini kolaylaştırın, belgeler için birleşik format sağlayın, hukukla ilgili iş akışlarını ve işbirliği sürecini optimize edin.

Sertifikasyon geliştirme

Mevzuata uyumu sağlamak için tüm kuruluş genelinde sertifikasyon süreçlerini takip edin, izleyin ve yönetin.

İç denetim

Kuruluşunuzdaki gerekli tüm finansal, fiziksel ve yasal varlıklar genelinde denetim iş akışlarını yönetin.

Kurumsal hizmetler

Çalışan yaşam döngüsü yönetimi

İşe alma, adaptasyon, geliştirme, elde tutma ve ayrılma dahil olmak üzere verimli çalışan yönetimi için birleşik ve şeffaf İK iş akışları uygulayın.

Çalışan talep yönetimi

Her türlü talebi (tatil, seyahat, masraflar vb.) otomatikleştirmek için kullanıcı dostu bir çözüm sağlayarak çalışan deneyimini iyileştirin.

Ortak işbirliği & bilgi paylaşımı

İletişimi merkezileştirin, işbirliği yapın, bilgi ve belge paylaşın, görevlerinizi ve toplantılarınızı planlayın, incelemeleri ve onayları yönetin.

Müşteri memnuniyeti ve özel destek

Asseco SEE, karmaşık satış iş akışlarını tasarlamak için Creatio'nun no-code kabiliyetlerinden yararlanıyor.
Health e(fx), satışları ve müşteri hizmetlerini hızlandırırken, aynı zamanda eksiksiz veri bütünlüğü ve kesintisiz müşteri yolculuğu gözetimi sağlıyor.
Xledger; müşteriye yönelik süreçleri otomatikleştirmek ve satış, pazarlama ve hesap yönetimi işlevlerinin en üst düzeyde uyumunu sağlamak için Creatio kullanıyor.
Convenient Software Solutions, müşteriye yönelik operasyonları yenilemek için Creatio'nun uçtan uca süreç otomasyonu kabiliyetlerinden yararlanıyor.

Ortaklar ve pazar yeri ekosistemi

Sektör odaklı uygulama ortakları
İleri teknoloji sektörü için en iyi pazar yeri uygulamaları
Application
SalesUp Project Management
SalesUp Project Management for Creatio
Work on projects and project tasks using the Gantt chart and Kanban board.
Trial
Application
Banza Jira connector
Banza Jira connector for Creatio
Connector to Jira, a project management software
Trial
Application
Banza service catalog
Banza service catalog for Creatio
Catalog of company services for registering customer requests on the portal
Trial
Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
RiskMaster
RiskMaster for Creatio
Vertical solution for managing Risk catalogue, automatically identify incidents and cases with risk impact and automate their resolution
Trial
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Integration via Creatio API
Microsoft Power BI connector
Microsoft Power BI connector for Creatio

Connector to Microsoft Power BI, an interactive data visualization software

Free

İlgili Kaynaklar

Low-code/no-code teknolojilerin, dijital dönüşüm girişimlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için şirketlere nasıl güç verdiğini keşfedin

Size özel Creatio demonuzu şimdi planlayın

Tek platformumuzun, işletmenizin özgürlüğü deneyimlemesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bizimle iletişime geçin.