Optingo

Integrator
Partner status
  About
  Optingo was founded in 2015. Our mission is to help its clients achieve business objectives by means of digital transformation and improved customer facing processes comprising marketing, sales and customer service as a result of the successful implementation and adoption of leading CRM solutions.
   
  Optingo is a proud partner of Creatio with the experience of implementation of both CRM (Creatio Marketing, Sales and Service) and BPM (Studio) functionalities. We have vast project experience of CRM implementations (Creatio, Salesforce, Oracle) in various sectors including: IT, Telco, Energy, Manufacturing, High-Tech. We are the enthusiast of the agile implementation methods and we apply them successfully in our projects. 
   
  As the remote delivery model is becoming a new norm, we are ready for projects in multiple European countries including Poland, Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria, Sweden, Norway, Finland and UK to name a few.
   
   

  Firma Optingo została założona w 2015 roku. Naszą misją jest pomaganie klientom w osiąganiu celów biznesowych poprzez cyfrową transformację i usprawnienie procesów zorientowanych na klienta obejmujących marketing, sprzedaż i obsługę w wyniku pomyślnego wdrożenia i zastosowania wiodących rozwiązań CRM.

  Optingo jest dumnym partnerem Creatio z doświadczeniem we wdrażaniu zarówno funkcjonalności CRM (Creatio Marketing, Sales and Service), jak i BPM (Studio). Posiadamy bogate doświadczenie projektowe we wdrożeniach rozwiązań klasy CRM (Creatio, Salesforce, Oracle) w różnych sektorach, w tym: IT, Telco, Energetyka, Produkcja, High-Tech. Jesteśmy entuzjastami zwinnych metod wdrożeniowych i z powodzeniem stosujemy je w naszych projektach.

  Ponieważ model zdalnego dostarczania usług staje się nową normą, jesteśmy gotowi do realizacji projektów w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Wielkiej Brytanii, by wymienić tylko kilka z nich.

  Contact person:
  Wojciech Wojnar
  Address:

  Optingo Digital Sp. z o.o.

  Al. Jerozolimskie 181B

  02-222 Warsaw

  Poland

  Support contacts
  Region/Country:
  Poland
  Europe
  Czech Republic
  Slovakia
  Lithuania
  Latvia
  Germany
  Sweden
  Norway
  Finland
  United Kingdom
  Privacy Settings
  We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
  We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
  Essential
  Always active
  on off
  These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
  Marketing
  on off
  These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
  Analytics
  on off
  These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.