Partner Catalog

Optingo

Integrator
About
Optingo was founded in 2015. Our mission is to help its clients achieve business objectives by means of digital transformation and improved customer facing processes comprising marketing, sales and customer service as a result of the successful implementation and adoption of leading CRM solutions.
 
Optingo is a proud partner of Creatio with the experience of implementation of both CRM (Creatio Marketing, Sales and Service) and BPM (Studio) functionalities. We have vast project experience of CRM implementations (Creatio, Salesforce, Oracle) in various sectors including: IT, Telco, Energy, Manufacturing, High-Tech. We are the enthusiast of the agile implementation methods and we apply them successfully in our projects. 
 
As the remote delivery model is becoming a new norm, we are ready for projects in multiple European countries including Poland, Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria, Sweden, Norway, Finland and UK to name a few.
 
 

Firma Optingo została założona w 2015 roku. Naszą misją jest pomaganie klientom w osiąganiu celów biznesowych poprzez cyfrową transformację i usprawnienie procesów zorientowanych na klienta obejmujących marketing, sprzedaż i obsługę w wyniku pomyślnego wdrożenia i zastosowania wiodących rozwiązań CRM.

Optingo jest dumnym partnerem Creatio z doświadczeniem we wdrażaniu zarówno funkcjonalności CRM (Creatio Marketing, Sales and Service), jak i BPM (Studio). Posiadamy bogate doświadczenie projektowe we wdrożeniach rozwiązań klasy CRM (Creatio, Salesforce, Oracle) w różnych sektorach, w tym: IT, Telco, Energetyka, Produkcja, High-Tech. Jesteśmy entuzjastami zwinnych metod wdrożeniowych i z powodzeniem stosujemy je w naszych projektach.

Ponieważ model zdalnego dostarczania usług staje się nową normą, jesteśmy gotowi do realizacji projektów w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Wielkiej Brytanii, by wymienić tylko kilka z nich.

Contacts
Contact person
Wojciech Wojnar
Address

Optingo Digital Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181B

02-222 Warsaw

Poland

Support contacts
Region/Country
Region
Europe
Country
Finland
Latvia
Germany
Sweden
Poland
Slovakia
Lithuania
Norway
United Kingdom
Czech Republic
Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.