Produkcja i dystrybucja

Umieść klientów w centrum swojego procesu produkcyjnego z CRM Creatio dla sektora produkcji, sprzedaży hurtowej i dystrybucji
Utrzymanie wysokich standardów produkcji i usług z wertykalnym zarządzaniem procesami i platformą CRM

Creatio oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania produkcją i dystrybucją hurtową poprzez wiele kanałów sprzedaży: sprzedaż bezpośrednią i kanałową, e-commerce, sprzedaż w terenie i POS, z wykorzystaniem katalogu produktów i zarządzaniem zamówieniami. Z dedykowanym rozwiązaniem Creatio all-in-one firmy produkcyjne i dystrybucyjne mogą skorzystać z automatyzacji kluczowych procesów biznesowych dzięki narzędziom do efektywnej sprzedaży, obsługi serwisowej i zarządzania marketingowego, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw, planowania zapasów i automatyzacji przepływu dokumentów.

Zarządzanie dystrybucją
Wydajne narzędzia CRM Creatio pozwalają na zarządzanie złożonymi procesami dystrybucji.
Zarządzanie danymi klientów
Kompleksowa analiza potrzeb
Zarządzanie szansami & gotowe procesy sprzedaży
Dystrybucja poprzez wiele kanałów sprzedaży
Zamówienia i faktury
Sprzedaż w terenie
Prognozowanie sprzedaży
Zarządzanie produktem
Niezależnie od złożoności i wielkości portfolio produktów, z pewnością można je wszystkie przechowywać w Creatio.
Jednolity katalog produktów z informacjami o produktach i ich właściwościach
Zdolność do łatwego generowania złożonych pakietów produktów z uwzględnieniem rentowności, specjalnych cen, rabatów, itp.
Szybki i łatwy wybór produktów z uwzględnieniem ich atrybutów i dostępności w magazynie
Zarządzanie ofertami cenowymi
Łatwe generowanie niestandardowych wycen w odpowiednich formatach za pomocą wydajnych narzędzi do zarządzania wycenami w Creatio.
Obliczanie cen i generowanie wycen
Łatwe tworzenie ofert specjalnych, sprawdzanie dostępnych zapasów produktu
Konwersja wyceny na zamówienia i faktury
Zarządzanie historią kwotowań
Uproszczenie obiegu dokumentacji
Łatwe zarządzanie całym zestawem dokumentów - umowami, fakturami, listami, regulaminami i wymaganiami.
Automatyzacja przepływu dokumentów
Zarządzanie umowami.
Udostępnianie i zatwierdzanie dokumentów na jednej platformie
Zarządzanie usługami
Zapewnienie bardziej wydajnej i skutecznej obsługi z dokładnym i pełnym widokiem klienta we wszystkich kanałach.
Automatyzacja centrum kontaktów
Rejestracja zgłoszeń z różnych źródeł
Przydzielenie agenta do pracy nad sprawą
Monitorowanie stanu i czasu trwania rozstrzygnięcia sprawy
Obsługa terenowa
Automatyzacja Marketingu
Automatyzacja każdego etapu kampanii marketingowej i oszacowanie zwrotu z inwestycji.
Zarządzanie kampanią wielokanałową
Zarządzanie zasobami marketingowymi
Zarządzanie programem lojalnościowym

Skontaktuj się z nami i pozwól nam zademonstrować, jak Twoja firma może czerpać korzyści z CRM Creatio