Czym jest CRM?

Kompletny przewodnik po zarządzaniu relacjami z klientami (CRM – z ang. Customer Relationship Management): Czym jest i jak działa CRM? W jaki sposób systemy CRM mogą przyczynić się do poprawy sprzedaży, obsługi i działań marketingowych?

Czym jest oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM)?

CRM to skrót od „Customer Relationship Management” czyli zarządzania relacjami z klientami. Jest to oprogramowanie lub technologia, która umożliwia firmom pozyskiwanie i utrzymanie zaangażowania potencjalnych klientów, konwersję leadów i zatrzymanie obecnych klientów. CRM służy przede wszystkim do zacieśniania relacji z klientami, podnoszenia lojalności, poprawy współczynnika zawartych transakcji i maksymalizacji zysków.

Systemy CRM pozwalają firmom zautomatyzować przepływy pracy związane z klientami i zagwarantować sprawność oraz wydajność wszelkich interakcji z obecnymi i potencjalnymi klientami na każdym etapie. Dzięki oprogramowaniu CRM firmy mogą łatwo gromadzić dane klientów za pośrednictwem wielu kanałów i wykorzystywać je do opracowywania bardziej szczegółowych profili, zapewniania spersonalizowanej obsługi i optymalizacji produktywności zespołów bezpośrednio zajmujących się klientami.

Kto skorzysta na implementacji CRM?

Wdrożenie oprogramowania CRM jest korzystne dla firm każdej wielkości. Rozwiązania CRM pozwalają małym firmom efektywnie zarządzać ścieżką klienta bez konieczności korzystania z tradycyjnych arkuszy czy notatek. Co więcej, małe firmy mogą rozszerzać możliwości CRM wraz z rozwojem firmy, wdrażając wysoce skalowalne rozwiązanie oferujące dodatkową funkcjonalność.

Średnie przedsiębiorstwa i korporacje zazwyczaj wykorzystują rozwiązania CRM do koordynowania przepływów pracy, ujednolicania i wizualizacji informacji oraz rozbijania silosów danych na poszczególne działy celem zwiększenia wydajności operacyjnej, produktywności i zadowolenia klientów.

Z kolei w wewnętrznych działach firmy oprogramowanie CRM przyczynia się do usprawnienia procesów związanych ze sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta, rozwojem działalności, sukcesem klienta i nie tylko. Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom, jakie CRM oferuje użytkownikom o różnych profilach działalności.

Jak działa oprogramowanie CRM?

СRM znacznie upraszcza codzienną pracę poprzez automatyzację różnych działań związanych z zarządzaniem lejkami sprzedażowymi i marketingowymi, raportowaniem, prognozowaniem, analizą itp. Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami umożliwia konsolidację wszelkich danych i form komunikacji z leadami (wiadomości e-mail, czaty, rozmowy na komunikatorach, formularze na stronach docelowych utworzonych za pomocą CRM, rozmowy telefoniczne itp.) w jednym miejscu.

System CRM zazwyczaj obejmuje następujące elementy:

 • Pulpity nawigacyjne przedstawiające szczegółowe statystyki.
 • Bazę danych klientów ze szczegółowymi profilami.
 • Monitorowanie zachowań klientów i interakcji za pośrednictwem wszystkich kanałów (formularze na stronie internetowej, zamówienia w sklepach internetowych, banery, przyciski oraz inne elementy interaktywne).
 • Narzędzia oparte na SI / uczeniu maszynowym, przedstawiające najtrafniejsze NBO/NBA dla zespołów zajmujących się obsługą klienta.
 • Narzędzia do zarządzania danymi, segmentacji i automatyzacji.
 • Narzędzia do automatyzacji procesów związanych ze sprzedażą i marketingiem, szczegółowej analizy sprzedaży, prognozowania oraz inteligentnej oceny.

Firmy mogą wykorzystać wspomniane funkcje do interakcji z klientami za pośrednictwem preferowanych kanałów, takich jak strony internetowe, e-maile, reklamy, rozmowy telefoniczne, chatboty itp. Systemy CRM umożliwiają kierownikom automatyzację rutynowych procesów i mierzenie wydajności zespołu, by jeszcze lepiej usprawnić wydajność operacyjną.

Przykład

Oto przykład pokazujący, w jaki sposób system CRM może przysłużyć się średniej lub dużej firmie z branży oprogramowania.

Załóżmy, że pracujesz dla dużej firmy produkującej oprogramowanie, która oferuje szeroką gamę produktów i usług. Twój zespół sprzedaży obsługuje wielu różnych klientów, również takich, którzy mają wiele punktów styczności z Twoją organizacją.

 1. Dzięki zastosowaniu systemu CRM wszystkie dane znajdują się w jednej, centralnej lokalizacji i można je z łatwością przeglądać. Dotyczy to m.in. historii zakupów, preferencji klientów i wszelkich zgłaszanych kwestii. Tak przekrojowy wgląd pozwala zespołowi sprzedaży zrozumieć indywidualne potrzeby poszczególnych klientów i odpowiednio dostosować interakcję.
 2. Systemy CRM mogą ułatwić identyfikację trendów i możliwości rozwoju firmy, na przykład określić, które produkty lub usługi są najpopularniejsze, które regiony geograficzne mają największy potencjał ekspansji i które segmenty klientów są najbardziej dochodowe.
 3. Posiadając tego rodzaju informacje, zespół marketingowy dokładnie wie, od czego powinien zacząć. Na przykład: jakie działania PPC należy utworzyć oraz jakie regiony sprzedaży i segmenty klientów należy uwzględnić, aby uzyskać lepsze wyniki.

W jaki sposób oprogramowanie CRM wspomaga procesy związane ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta?

Marketerzy

Zespoły marketingowe wykorzystują oprogramowanie CRM do automatyzacji procesów dotyczących potencjalnych klientów, począwszy od generowania popytu, poprzez pozyskiwanie leadów, aż po ostateczne przekazanie ich do działu sprzedaży.

Przygotuj spersonalizowane kampanie, by pozyskać więcej leadów

Systemy CRM umożliwiają marketerom przygotowanie bardziej ukierunkowanej komunikacji. Pełen wgląd w informacje o kliencie, panele marketingowe oraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji / uczeniu maszynowym ułatwiają podejmowania działań z zastosowaniem metodologii NBA (next-best action), przedstawianie rekomendacji produktowych i ocenę jakości leadów.

Dzięki wbudowanym narzędziom do zarządzania kampaniami, oprogramowanie CRM umożliwia marketerom projektowanie, obsługę i optymalizację złożonych kampanii prowadzonych na wielu kanałach (kampanie e-mail, banery reklamowe, reklamy w wyszukiwarce, reklamy w mediach społecznościowych, reklamy ABM itp.) z poziomu jednego interfejsu.

Monitoruj zaangażowanie klientów w każdym punkcie styczności

Integracja marketingu z CRM umożliwia przechwytywanie danych klientów online za pośrednictwem witryn i sklepów internetowych, analizowanie danych dotyczących intencji, śledzenie zaangażowania za pomocą czatów i chatbotów, monitorowanie rozmów i analizowanie danych z mediów społecznościowych.

Monitorowanie zachowań klientów pozwala użytkownikom obserwować wszystkie interakcje z klientami, analizować dane historyczne i wykorzystywać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji / uczeniu maszynowym do przygotowywania spersonalizowanych ofert i sugestii produktów za pośrednictwem odpowiednich kanałów marketingowych.

Przyspiesz konwersję leadów

CRM umożliwia marketerom usprawnienie przepływów pracy związanych z zarządzaniem leadami i projektowanie spersonalizowanych kampanii marketingowych, które skuteczniej przyciągają uwagę obecnych i potencjalnych klientów.

Zoptymalizuj współpracę z zespołem sprzedaży i zadbaj o to, by wszyscy potencjalni klienci byli odpowiednio kwalifikowani i terminowo przekazywani kierownikom ds. sprzedaży.

Kierownicy ds. sprzedaży

System CRM umożliwia zespołom działu sprzedaży kompleksowe zarządzanie procesami handlowymi na każdym etapie ścieżki klienta – od leadów, przez składanie zamówienia, po dalszą obsługę.

Zautomatyzuj procesy sprzedaży, by poprawić współczynnik zawartych transakcji

Uproszczone przepływy pracy prowadzą specjalistów przez cały cykl sprzedaży, od generowania i utrzymania zaangażowania leadów po udane zawarcie transakcji. Systemy CRM ułatwiają identyfikację wąskich gardeł w procesach i wspomagają przedstawicieli handlowych w budowaniu lepszych relacji z klientami na każdym etapie cyklu sprzedaży.

CRM umożliwia firmom śledzenie wyników poszczególnych przedstawicieli handlowych, analizowanie efektywności zespołów sprzedażowych oraz identyfikowanie najlepszych pracowników.

Zarządzaj procesami sprzedaży niezależnie od rodzaju i złożoności

Oprogramowanie CRM umożliwia firmom automatyzację długich i krótkich cyklów sprzedaży, z uwzględnieniem B2C, B2B oraz B2B2C. CRM pozwala użytkownikom zarządzać wieloma kanałami sprzedaży w jednym miejscu (poprzez pulpit nawigacyjny agenta), zapewniając pełny wgląd w dane oraz historię interakcji z klientem.

Zautomatyzuj i usprawnij zarządzanie okazjami do sprzedaży, wykorzystując narzędzia bazujące na SI (Sztucznej Inteligencji) i c uczeniu maszynowym, które umożliwiają przygotowanie modeli scoringowych opartych na danych, określenie NBA/NBO i ocenę efektywności procesu sprzedaży.

Pozostań w kontakcie z działami marketingu i obsługi klienta

Rozwiązania CRM zapewniają płynną integrację sprzedaży z marketingiem i obsługą klienta. Firmy mogą wykorzystać to do zwiększenia zaangażowania klientów, poprzez zsynchronizowanie wszystkich danych dotyczących klientów, co zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w historię interakcji, preferencje i potrzeby.

Kierownicy operacyjni

CRM przyczynia się do ogólnej poprawy wyników firmy, zapewniając cenny wgląd w zachowania, preferencje i zainteresowania klientów. Powyższe informacje pozwalają kierownikom operacyjnym identyfikować wzorce oraz trendy i wykorzystywać je do proaktywnego opracowywania strategii.

Mierz i poprawiaj wydajność

Kierownicy operacyjni mogą zwiększyć widoczność wskaźników KPI indywidualnych pracowników i zespołów w poszczególnych działach, z łatwością wykrywać wąskie gardła oraz nieefektywne działania, zarządzać projektami i tworzyć szablony przepływów pracy w oparciu o wypróbowane i sprawdzone strategie operacyjne.

Zintegruj dodatkowe usługi

Przyspiesz pracę, korzystając z gotowych aplikacji, connectorów i szablonów. Możesz na przykład zaimplementować chatbota w procesie obsługi klienta albo zastosować szablony wiadomości na potrzeby marketingu.

Właściciele firm

System CRM umożliwia właścicielowi szybką ocenę istotnych wskaźników, takich jak rzeczywiste i prognozowane przychody, ROI, realizacja planu, KPI różnych działów i nie tylko.

Szczegółowe pulpity nawigacyjne

Błyskawicznie twórz spersonalizowane pulpity nawigacyjne przedstawiające ogólny stan firmy, uzyskując szczegółowe informacje o przychodach, lejku sprzedażowym, liczbie okazji do sprzedaży i dynamice zawieranych transakcji.

Identyfikuj kanały rozwoju działalności

Określ istotne kanały przyczyniające się do wzrostu przychodów – sprzedaż w ramach programów partnerskich, działania marketingowe, rozwój marki itp. Wbudowane narzędzia analityczne СRM pomogą Ci podjąć właściwe decyzje i zaplanować dalsze inwestycje w rozwój. Statystyki ułatwiają również identyfikację najmniej efektywnych kanałów, pozwalając odpowiednio dostosować strategię rozwoju.
250000

Szczegółowe omówienie 10 najważniejszych funkcji CRM

Panele nawigacyjne i statystyki

Pełnoprawne rozwiązania CRM oferują interaktywne pulpity nawigacyjne, które można generować i personalizować za pomocą narzędzi do projektowania wizualnego opartych na technologii no-code (dotyczy to m.in. ogólnych wyników działalności, zarysu bieżącego lejka sprzedażowego, wskaźników KPI zespołu, prognoz sprzedaży i przeglądu generowanych leadów), co usprawnia raportowanie w ramach dowolnej komórki organizacyjnej. Użytkownicy mogą dostosowywać wygląd wspomnianych paneli nawigacyjnych, wykorzystując do tego celu dowolne dane wprowadzone do systemu, a także określać uprawnienia poszczególnych osób na podstawie przypisanych ról.

Kontakt i zarządzanie kontami

Oprogramowanie CRM ułatwia utworzenie i obsługę przekrojowego profilu klienta, zawierającego m.in. dane kontaktowe i biznesowe, powiązane konta firmowe, bieżący stan zaangażowania i podejmowane działania, historię wcześniejszych interakcji oraz inne informacje pozyskane z pomocą sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego (np. predykcyjna ocena punktowa). Dzięki powyższym danym Twój zespół będzie w stanie nawiązać kontakt z klientami we właściwym czasie, za pośrednictwem właściwego kanału i przy użyciu możliwie najbardziej spersonalizowanych wiadomości.

Zarządzanie leadami i okazjami do sprzedaży

CRM oferuje szereg narzędzi do automatyzacji i usprawnienia przepływu pracy konwersji leadów, od pierwszego kontaktu do ponownej sprzedaży. Możesz łatwo agregować leady z wielu źródeł, automatycznie weryfikować i deduplikować dotyczące ich dane, utrzymać zaangażowanie za pomocą wbudowanych narzędzi CE i przenosić je na kolejne etapy cyklu sprzedaży w oparciu o gotowość do nawiązania transakcji.

Zamówienia, faktury i umowy

Oprogramowanie CRM zapewnia narzędzia do konfigurowania zautomatyzowanych przepływów pracy związanych z zarządzaniem dokumentami, monitorowaniem ich bieżącego statusu i historii oraz analizowaniem efektywności przetwarzania zamówień. CRM umożliwia łatwe tworzenie faktur, umów oraz pozostałej dokumentacji powiązanej z zamówieniami. Możesz szybko personalizować zamówienia, wprowadzając możliwość płatności ratalnych, listy produktów, rabaty oraz inne informacje przechowywane w bazie danych CRM.

Zarządzanie sprzedażą w terenie

CRM musi zapewniać przedstawicielom handlowym pracującym w terenie wszystko, czego mogą potrzebować, kiedy spotykają się na miejscu z potencjalnym klientem lub planują trasę po wyznaczonym obszarze. Aplikacja mobilna umożliwia członkom zespołu sprzedaży szybkie pobieranie szczegółowych informacji o profilu klienta, a także umów, zamówień, cenników i materiałów marketingowych, zwiększając szansę na idealny przebieg spotkania z klientem. Dzięki rozwiązaniu CRM starszy kierownik ds. sprzedaży może również przeglądać harmonogram wizyt poszczególnych przedstawicieli handlowych i monitorować ich status za pomocą geotagów generowanych na miejscu.

Zarządzanie kampaniami

CRM zapewnia działowi marketingu narzędzia do tworzenia, uruchamiania, analizowania i optymalizowania kampanii marketingowych prowadzonych na wielu kanałach. Dzięki tej funkcji możesz z łatwością dzielić odbiorców na segmenty i zaprojektować zautomatyzowaną kampanię marketingową, aby dotrzeć do obecnych i potencjalnych klientów za pośrednictwem różnych kanałów (np. e-mail, kampanie PPC, media społecznościowe itp.). Możesz także korzystać z wbudowanych narzędzi do analizy kampanii, aby przeprowadzać testy A/B i monitorować skuteczność w czasie rzeczywistym za pomocą wskaźników efektywności.

Zarządzanie usługami

CRM zapewnia zespołom cyfrową przestrzeń roboczą umożliwiającą obsługę klienta za pośrednictwem wielu kanałów, efektywne zarządzanie zgłoszeniami, poprawę wydajności pracowników i automatyzację innych procesów obsługi w jednym środowisku. Obsługa klienta jest jednym z najpopularniejszych obszarów CRM, obok sprzedaży i marketingu.

Automatyzacja przepływu pracy

Oprogramowanie CRM daje użytkownikom możliwość konfiguracji zautomatyzowanych przepływów pracy zaspokajających unikatowe potrzeby firmy lub branży. Użytkownicy mogą również bez problemu dostosowywać i usprawniać podstawowe procesy, takie jak m.in. zarządzanie leadami i kampaniami, korzystając z narzędzi do automatyzacji przepływu pracy. Co więcej, automatyzacja przepływu pracy znacznie rozszerza zakres wykorzystania rozwiązań CRM i w wielu przypadkach pozwala na automatyzację na poziomie korporacyjnym, włączając w to złożone procesy back-office.

Współpraca

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem ułatwia koordynację pracy różnych zespołów, dzięki wykorzystaniu pojedynczej bazy danych klientów i możliwości współpracy nad różnymi transakcjami i projektami w tym samym środowisku. Dzięki CRM możesz z łatwością zarządzać swoimi zadaniami/projektami, korzystając z kalendarza zintegrowanego z MS Outlook lub Kalendarzem Google.

Modele danych bazujące na SI / uczeniu maszynowym

Nowoczesne technologie sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego ułatwiają automatyzację przepływów pracy i tworzenie prognoz/rekomendacji opartych na danych w różnych przypadkach użycia. Zaawansowane rozwiązania CRM udostępniają różnorodne prekonfigurowane modele uczenia maszynowego oparte na sztucznej inteligencji (klasyfikacja, regresja, rekomendacje, segmentacja, ocena punktowa, zgodność itp.) a także modele danych SI/ML dostosowane do konkretnych branż, na przykład NBO (next-best action) dla banków oraz segmentację klientów dla sprzedawców detalicznych.

Jakie trzy rodzaje CRM wyróżniamy?

CRM wykorzystuje się przede wszystkim w następujących obszarach: współpraca, analiza danych i operacje.

Współpraca - CRM umożliwia firmom połączenie wielu działów, które mogą być porozrzucane w różnych lokalizacjach, i ułatwia organizację codziennej pracy, dzięki przechowywaniu i pozyskiwaniu danych o klientach z jednego źródła. Systemy CRM przeznaczone do wspomagania współpracy to niezbędne narzędzie dla rozproszonych zespołów i firm, które stosują zróżnicowane metody pozyskiwania i utrzymywania klientów. Przykładowo, tego rodzaju rozwiązanie CRM zapewnia przedstawicielom handlowym błyskawiczny dostęp do historii obsługi lub kampanii marketingowych, a tym samym do pełnego profilu potrzeb klienta.

Operacje - CRM upraszcza i automatyzuje różnorodne przepływy pracy zespołów zajmujących się obsługą klienta. Ten rodzaj CRM zazwyczaj oferuje elastyczne narzędzia do tworzenia, monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych związanych z klientami. Podczas gdy rozwiązania CRM przystosowane do wspomagania współpracy kładą nacisk na jedno źródło danych i ujednolicone zarządzanie informacjami, operacyjne systemy CRM koncentrują się na doskonaleniu działalności, automatyzacji i poprawie wydajności każdej jednostki biznesowej.

Analiza danych - systemy CRM oferują doskonałe możliwości, jeśli chodzi o raportowanie, i zapewniają kierownikom oraz dyrektorom przejrzystość działań związanych z obsługą klienta. Analityczne systemy CRM przynoszą korzyści dużym firmom poszukującym rozwiązań umożliwiających wizualizację danych. Tego rodzaju rozwiązania CRM zapewniają dostęp do różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, analizy przebiegu kampanii, statystyk dotyczących przepływów pracy, prognoz opartych na sztucznej inteligencji / uczeniu maszynowym oraz analizy wiadomości i rozmów.

Różnica między internetowym a lokalnym rozwiązaniem CRM

Systemy CRM można wdrażać na dwa sposoby – online (czy też w chmurze) i lokalnie (na miejscu). Każdy z nich ma wady i zalety, ale w 2023 roku lepszym rozwiązaniem wydają się internetowe systemy CRM, ponieważ umożliwiają pracę z dowolnego miejsca i pozwalają błyskawicznie dostosowywać się do zmieniających się realiów biznesowych.

W przypadku lokalnego CRM firma musi wykupić licencje z góry. Chociaż to nabywca odpowiada za ciągłe utrzymanie lokalnego systemu, włączając w to zapewnienie bezpieczeństwa danych, usługodawca nadal zapewnia wsparcie techniczne w krytycznych sytuacjach. Biorąc pod uwagę, że oprogramowanie znajduje się na serwerach firmy, lokalny system CRM to dobre rozwiązanie dla organizacji, które muszą przestrzegać rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku proces wdrożenia zajmuje dłużej, jest droższy i wymaga więcej zasobów IT.

Z drugiej strony CRM w formie SaaS (z ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), w chmurze lub na żądanie przechowuje dane na serwerach usługodawcy. W tym przypadku użytkownicy mają pełny dostęp do bazy danych przez cały czas, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu. Co najważniejsze, usługodawca bierze na siebie całą odpowiedzialność za płynne działanie systemu i zapewnia wszystkie niezbędne aktualizacje oraz wsparcie.

Oprogramowanie CRM w chmurze charakteryzuje się dużą skalowalnością. Organizacja może szybko wprowadzić dodatkową funkcjonalność, jeśli zajdzie konieczność rozszerzenia lub zmiany charakteru działalności. W przypadku internetowego oprogramowania CRM firma musi nabyć licencje dla każdego użytkownika, a przedsiębiorstwa mogą elastycznie zarządzać potrzebnymi licencjami.

W chmurze a lokalnie

Hosting w infrastrukturze chmury usługodawcy
Instalowane lokalnie na serwerach firmy
Dostęp wszędzie tam, gdzie jest Internet
Dostęp tylko na miejscu
Niższe opłaty, tylko za licencje na użytkownika/miesiąc
Wyższe opłaty ze względu na koszty konfiguracji, utrzymania i sprzętu
Wystarczy zakupić nowe licencje
Trzeba liczyć się z ograniczeniami sprzętowymi
Bezproblemowa integracja z innymi narzędziami i usługami w chmurze
Integracja z innymi usługami może okazać się utrudniona
Obsługa zapewniona przez usługodawcę (brak dodatkowych kosztów)
Wymaga zatrudnienia pracowników IT do utrzymania
Szybsze wdrożenie dzięki łatwej konfiguracji
Bardziej czasochłonny proces implementacji
Ograniczone opcje (z wyjątkiem no-code CRM)
Więcej możliwości personalizacji
Obsługa zapewniona przez usługodawcę
Wymaga zatrudnienia personelu IT w firmie
Opcje automatycznego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych wymaga wewnętrznego personelu IT

Często zadawane pytania

Dlaczego zarządzanie relacjami z klientami jest tak ważne?

Oprogramowanie CRM usprawnia obsługę, poprawia wskaźnik zatrzymania klientów, przyczynia się do generowania większej liczby leadów i automatyzuje proces kwalifikacji. CRM upraszcza podstawowe procesy związane z prowadzeniem działalności, zwiększając zadowolenie klienta na każdym etapie – od pierwszego kontaktu po ponowną sprzedaż i obsługę klienta.

Jakie są ceny oprogramowania CRM?

Koszt produktów CRM wylicza się na użytkownika/miesiąc i zależy od wielu czynników:

 • Podstawowe i dodatkowe funkcje.
 • Liczba użytkowników.
 • Rodzaj implementacji systemu (w chmurze lub lokalnie).
 • Dodatkowa personalizacja.
 • Inne czynniki.

Ceny Creatio CRM zaczynają się już od 25 USD na użytkownika miesięcznie.

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie CRM dla swojej firmy?

Najlepiej zacząć od umówienia się na prezentację, na której dowiesz się, jakie korzyści CRM może przynieść Twojej firmie. Podstawowe kwestie, którymi należy się kierować przy wyborze CRM to łatwość obsługi (zapewnienie intuicyjnego i funkcjonalnego interfejsu z możliwością konfiguracji z wykorzystaniem technologii no-code, możliwość integracji z innymi usługami i aplikacjami, a także skalowalność), zdolność do obsłużenia rosnącej bazy klientów, a także możliwość dodania wymaganej liczby użytkowników lub nowych zespołów w dowolnym momencie.

Na czym polega zastosowanie technologii no-code w CRM?

Technologia no-code zapewnia pełną swobodę w zakresie automatyzacji CRM. Nie wymaga znajomości programowania, oferując narzędzia do projektowania wizualnego (np. poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów). Technologia no-code w CRM umożliwia tworzenie aplikacji do pozyskiwania klientów, konfigurowanie integracji z innymi narzędziami do sprzedaży, marketingu i obsługi (np. rozwiązaniami telefonicznymi, platformami ABM, platformami do komunikacji, chatbotami) oraz automatyzację przepływów pracy związanych z CRM, działalnością firmy i określonymi branżami, i to bez konieczności napisania choćby jednej linijki kodu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o CRM Creatio?