Jedna platforma
no-code do automatyzacji przepływów pracy i CRM w bankowości.

Zorganizuj kompleksową obsługę klienta i usprawnij przepływy pracy front office i middle office w bankowości detalicznej i biznesowej.

Mapa przepływów pracy w bankowości

Menedżer ds. marketingu
Menedżer ds. relacji
Menedżer oddziału
Specjalista ds. ryzyka
Przedstawiciel
obsługi klienta
Compliance officer

Marketing

Segmentacja

Stwórz elastyczną segmentację klientów według różnych kryteriów i angażuj swoich odbiorców spersonalizowanymi ofertami dostarczanymi właściwym kanałem i we właściwym czasie.

Zarządzanie kampaniami

Zadbaj o mocny przyrost leadów i dużą świadomość marki projektując, realizując i optymalizując kampanie marketingowe w wielu kanałach dla różnych rynków i obszarów geograficznych w odpowiedniej skali.

Programy lojalnościowe i premiowe

Zwiększaj utrzymanie klientów dzięki pełnoskalowemu i zautomatyzowanemu programowi premii lojalnościowych, integruj wiele rozwiązań lojalnościowych w jednym miejscu i zarządzaj nimi, a także analizuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) programu lojalnościowego, aby zapewnić stały wzrost.

Zarządzanie wydarzeniami

Usprawnij procesy organizacyjne związane z wydarzeniami korporacyjnymi i tymi skoncentrowanymi na klientach, a także wykorzystaj obiecujące pule leadów, realizując skuteczne kampanie marketingowe dopasowane do wydarzeń branżowych i targów.

Sprzedaż

Zarządzanie leadami

Śledź leady z różnych źródeł i gromadź je w jednolitej bazie danych, zapewnij automatyczną weryfikację danych i zaprojektuj swój własny, unikalny proces zarządzania leadami, aby uzyskać najlepsze wskaźniki skuteczności.

Zarządzanie szansami biznesowymi

Zarządzaj szansami biznesowymi dzięki wysoce szczegółowym procesom, które pomogą Ci zdefiniować i realizować najbardziej optymalną strategię dla każdego potencjalnego klienta.

Cross-selling i upselling

Zwiększaj zaangażowanie klientów i buduj z nimi długotrwałe relacje dzięki wysoce spersonalizowanym i wartościowym propozycjom opartym na predykcyjnej ocenie punktowej, wyborze najlepszej oferty alternatywnej w oparciu o SI/uczenie maszynowe oraz historii poprzednich interakcji klienta.

Zarządzanie agentami

Zapewnij swoim przedstawicielom handlowym i pracownikom front office możliwość zarządzania codziennymi zadaniami, zleceniami od klientów i komunikacją w jednolitym środowisku cyfrowym, które minimalizuje zakłócenia i zapewnia maksymalną produktywność.
Poznaj cennik

Front-office

Pełna widoczność klienta

Zapewnij sobie pełną widoczność klientów, w tym historię ich wcześniejszych interakcji z Twoim bankiem, programy zarządzania bieżącym portfelem i majątkiem, programy lojalnościowe, oparte na SI przewidywania najlepszych potencjalnych alternatywnych ofert, itd.

Onboarding

Zapewnij spersonalizowany onboarding każdego klienta dzięki jego pełnej widoczności i analizie jego potrzeb, uproszczonemu zarządzaniu ofertami i zautomatyzowanemu katalogowi produktów.

Otwieranie rachunków

Zautomatyzuj procesy związane z otwieraniem rachunków, usprawnij procedury sprawdzania i weryfikacji, przyspiesz zatwierdzenia oraz przeprowadź cyfryzację zarządzania dokumentami, aby wyeliminować błędy i zmaksymalizować zadowolenie klientów.

Operacje dotyczące kart

Usprawnij typowe procedury obsługi osobistych kart debetowych i kredytowych, weryfikacji tożsamości klienta oraz personalizacji usług zgodnie z określonymi poziomami klientów i planami obsługi.
Umów prezentację CRM dla bankowości

Pożyczki

Zarządzanie wnioskami o pożyczki.

Wykorzystaj kompleksowe dane nt. klientów i zautomatyzowane przepływy pracy w zakresie weryfikacji pożyczek, aby zapewnić spersonalizowane warunki pożyczki dla każdego klienta, szybko uzyskać zatwierdzenia z middle office i egzekwować wszelkie unikalne zasady przetwarzania pożyczek w ramach zasad działania Twojej firmy.

Udzielanie kredytów

Twórz i wprowadzaj warunki kredytowania, informacje o uczestnikach kredytowania i dokumenty dot. zabezpieczeń, aby zapewnić szybkie udzielenie kredytu i uprościć bieżące monitorowanie linii kredytowej.

Obsługa kredytów

Zorganizuj proces udzielania kredytów tak, aby zapewnić najwyższej klasy obsługę klienta, zautomatyzować przypomnienia wysyłane klientom, zapewnić możliwości samoobsługi kredytu oraz zapewnić spójną aktualizację danych na każdym etapie.

Windykacja

Zautomatyzuj procesy windykacyjne i zwiększ wydajność agentów dzięki skonsolidowanym narzędziom do komunikacji, analizy, przetwarzania danych i raportowania.

Jak Bank OTP wspiera swój rozwój dzięki narzędziom no-code

Dowiedz się, w jaki sposób Bank OTP stymulował swój wzrost i poprawił obsługę klienta dzięki platformie no-code Creatio.

Analiza ryzyka i weryfikacja

Analiza ryzyka

Zapewnij sobie pełną przejrzystość danych z wniosków o kredyty w celu usprawnienia procesów analizy ryzyka i dania specjalistom zajmującym się analizą ryzyka możliwości dogłębnej oceny w celu zatwierdzenia, odłożenia w czasie lub odrzucenia wniosku bądź zmiany ostatecznych warunków finansowania.

Analiza ryzyka i weryfikacja

Zadbaj o dogłębną weryfikację danych z wniosków o kredyty dzięki elastycznym listom kontrolnym i zautomatyzowanej organizacji pracy w zakresie przeglądu/zatwierdzania, zarządzaj opartymi na priorytetach kolejkami zadań weryfikacji, przyspieszaj ostateczne zatwierdzenie poprzez redukcję manualnego wprowadzania danych, ustawianie przypomnień i organizowanie dokumentacji zabezpieczeń.

Zarządzanie katalogiem produktów

Utrzymuj dobrze zorganizowaną i aktualną hierarchię produktów i usług oferowanych przez Twój bank, niezależnie od złożoności i wielkości jego katalogu produktów; konfiguruj oferty specjalne dla poszczególnych klientów, rachunków lub rynków; konfiguruj pakiety produktów i promocje; łatwo dodawaj nowe produkty i powiadamiaj odpowiednie zespoły.

Customer Experience

Centrum kontaktu

Zmaksymalizuj wydajność działania centrum kontaktu, a także konsultacji klientów - zarówno osobistych, cyfrowych, jak i z wykorzystaniem chatbotów - zapewniając automatyczną synchronizację danych we wszystkich interfejsach, bazach danych i rozwiązaniach skierowanych do klientów.

Zarządzanie zgłoszeniami

Gromadź wszystkie zgłoszenia od swoich klientów i partnerów, klasyfikuj je do różnych kategorii, wprowadzaj dane SLA i inne, przypisuj agentów i zespoły – wszystko w oparciu o zautomatyzowane cyfrowe przepływy pracy.

Zarządzanie sporami

Rejestruj spory inicjowane przez klientów i zapewnij ich pełną widoczność dla wszystkich zaangażowanych zespołów, usprawnij współpracę zespołów odnośnie danych pochodzących z jednego źródła oraz sformalizuj i zautomatyzuj procesy walidacji sporów, aby przyspieszyć ich rozwiązywanie.

Wskaźnik NPS i opinie klientów

Zbieraj opinie klientów, analizuj je i zarządzaj nimi, wykorzystując mierzalne wskaźniki KPI, takie jak Net Promoter Score, a także wdrażając cyfrowe przepływy pracy, które są łatwe do egzekwowania i monitorowania.
Porównaj produkty dla usług finansowych

Compliance

Zapobieganie praniu pieniędzy

Zautomatyzuj przepływy pracy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, takie jak cyfrowa weryfikacja tożsamości klienta i badanie zgłoszeń, zastosuj analizę zachowań opartą na SI i uczeniu maszynowym, ustanów przejrzyste raportowanie zgodności i wykorzystaj inteligentne monitorowanie transakcji.

Poznaj swojego klienta

Zapewnij najbardziej kompletne i dokładne dane dotyczące profilu klienta dzięki scentralizowanemu podejściu opartemu na ujednoliconej bazie danych CRM, zautomatyzowanym narzędziom do weryfikacji i deduplikacji danych, bezpieczeństwu danych klasy korporacyjnej oraz narzędziom do analizy klientów opartych na SI/uczeniu maszynowym.

Zarządzanie ryzykiem

Przeprowadź cyfryzację swojego katalogu ryzyka i ulepsz go możliwościami inteligentnej klasyfikacji, powiązań krzyżowych i uszczegółowienia w celu szybkiej identyfikacji i pomiaru ryzyka oraz radzenia sobie z nim.

Audyt wewnętrzny

Zwiększ efektywność i dokładność audytu wewnętrznego poprzez usprawnienie procesów zbierania i weryfikacji danych oraz wykrywania anomalii dzięki automatyzacji ujednoliconej organizacji pracy, zautomatyzowanym raportom i pulpitom nawigacyjnym oraz jednoźródłowego przechowywania danych, które eliminuje nieaktualne lub zduplikowane dane.

Usługi korporacyjne

Zarządzanie cyklem zatrudnienia pracownika

Wprowadzaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy w zakresie zasobów ludzkich w celu efektywnego zarządzania pracownikami, w tym ich zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem, utrzymywaniem i odchodzeniem z pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowników

Popraw satysfakcję pracowników poprzez dostarczenie przyjaznego dla użytkownika rozwiązania do automatyzacji wszystkich typów wniosków (o urlopy, podróże, pokrycie wydatków, itp.)

Powszechna współpraca i dzielenie się wiedzą

Scentralizuj komunikację, współpracuj, udostępniaj wiedzę i dokumenty, planuj zadania i spotkania, zarządzaj przeglądami i zatwierdzeniami.
Zarezerwuj prezentację narzędzi no-code dla finansów

Sukces klienta i autentyczna troska

Bank G&T wykorzystuje Creatio jako centralną platformę na potrzeby swoich działań nakierowanych na klientów.
Bank Luther Burbank Savings przekształcił swoje bankowe przepływy pracy skierowane do klientów.
Ent Credit Union usprawnił proces pośredniego wdrażania członków oraz zautomatyzował procesy zarządzania sprzedażą i potencjalnymi klientami.
Bank OTP zapewnia klientom bezproblemowe korzystanie ze swych różnych usług bankowych.

Ekosystem partnerów i marketplace

Partnerzy wdrożeniowi skoncentrowani na poszczególnych branżach
Najlepszy marketplace z aplikacjami dla bankowości
Application
Corporate Lending
Corporate Lending for Creatio

Intelligent product for corporate and SMB lending process acceleration

Trial
Application
Collection
Collection for Creatio
Debt collection strategy automation
Application
RiskMaster
RiskMaster for Creatio
Vertical solution for managing Risk catalogue, automatically identify incidents and cases with risk impact and automate their resolution
Trial
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Application
Consultation contact center
Consultation contact center for Creatio

Advisory contact center

Trial
Product
Financial Services Creatio, sales edition
Financial Services Creatio, sales edition

The robust solution to manage end-to-end sales processes of financial products and services

Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji