Jedna platforma
do automatyzacji przepływów pracy i CRM w sektorze publicznym z technologią no-code

Zarządzanie usługami publicznymi

Zarządzanie relacjami z obywatelami

Uzyskaj szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o obywatelach i ich potrzebach. Przeglądaj historię kontaktów, zgłoszeń i inne szczegółowe informacje w celu zapewnienia bardziej inteligentnej obsługi i szybszego rozwiązywania problemów.

Zarządzanie korespondencją

Zwiększ wydajność pracy centrum kontaktowego dzięki tworzeniu automatycznych kolejek przychodzących zapytań i wniosków. Korzystaj z szablonów i automatycznych procesów w celu wydajnej i efektywnej obsługi korespondencji. W łatwy sposób identyfikuj opóźnione odpowiedzi za pomocą intuicyjnych pulpitów.

Komunikacja w wielu kanałach

Zapewnij najwyższą jakości obsługi i wsparcia za pomocą dowolnego powszechnie stosowanego środka komunikacji – przez telefon, e-mail, komunikator lub portal internetowy. Zautomatyzuj przepływy pracy i odpowiedzi.

Usługi dla gospodarstw domowych i społeczności

Zapewnij lepszą koordynację i podnieś wydajność pracy pracowników socjalnych oraz opiekunów społecznych i medycznych dzięki zaawansowanym narzędziom do planowania i śledzenia zadań, wizyt i tras dostępnym w aplikacjach mobilnych i komputerowych. Prowadź ewidencję w systemie elektronicznej weryfikacji wizyt (electronic visit verification – EVV).

Kompleksowe e-zezwolenia

Unowocześnij codzienne procesy związane z zarządzaniem zezwoleniami i licencjami dzięki w pełni zautomatyzowanym cyfrowym przepływom pracy – od złożenia wniosku do wystawienia dokumentu.

Internetowa samoobsługa

Radykalnie popraw jakość usług dzięki umożliwieniu obywatelom samodzielnego zgłaszania problemów, wystawiania opinii i śledzenia wyników działań przez Internet za pomocą przyjaznego dla użytkownika portalu samoobsługowego.

Monitorowanie aktów prawnych

Monitorowanie ustaw

W łatwy sposób monitoruj ustawy przyjmowane przez organy ustawodawcze w całym cyklu ich życia. Korzystaj z zaawansowanych narzędzi do wyszukiwania i filtrowania, które pozwalają szybko odnaleźć interesującą Cię ustawę. Identyfikuj opinie wyborców i grup interesu dotyczące dowolnej ustawy.

Sondaże

Twórz i przeprowadzaj sondaże dotyczące ustaw i kwestii związanych z polityką państwa, wysyłaj zaproszenia do wzięcia w nich udziału i odbieraj odpowiedzi od respondentów w znacznie krótszym czasie i przy niewielkiej części wysiłku, jaki jest zwykle potrzebny w tym celu, dzięki automatyzacji i raportom opartym na technologii no-code.

Powiadomienia o ustawach

W terminowy sposób wysyłaj automatyczne powiadomienia o ustawach obywatelom, urzędnikom i interesariuszom. Efektywnie planuj kluczowe etapy w ramach ustawodawczego cyklu życia i osiągaj je. Wysyłaj powiadomienia przez wszystkie współcześnie używane kanały komunikacji.

Relacje ze społeczeństwem i mediami

Przyspiesz i lepiej skoordynuj procesy tworzenia, recenzowania, akceptowania i publikowania oświadczeń i wiadomości prasowych dotyczących przepisów dzięki szablonom i zautomatyzowanym przepływom pracy. Utrzymuj historię recenzji i akceptacji do wykorzystania w przyszłości.

Zarządzanie dotacjami

Zarządzanie relacjami z podmiotami finansującymi

Śledź relacje z kluczowymi podmiotami finansującymi, w tym dotowanymi przez nie programami i projektami. W łatwy sposób oceniaj i wybieraj odpowiednie źródła finansowania, które umożliwią osiągnięcie założonych celów.

Zarządzanie cyklem życia dotacji

Ustandaryzuj i zautomatyzuj wszystkie etapy cyklu życia dotacji przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów i uniknięciu przekraczania terminów. W przypadku przyznania dotacji płynnie przejdź do etapu administrowania i zarządzania, a następnie korzystaj z raportów i pulpitów do monitorowania budżetów i kluczowych wskaźników sukcesu.

Zarządzanie zadaniami

Ułatw codzienną pracę i koordynuj tworzenie wniosków o dotacje dzięki zadaniom, kalendarzom i powiadomieniom. Korzystaj z automatycznych powiadomień i przypomnień.

Zarządzanie dokumentami

Twórz, zapisuj, grupuj i śledź dokumenty i wiadomości e-mail związane z dotacjami w ujednolicony, przejrzysty sposób dzięki gotowym do użycia szablonom i zautomatyzowanym przepływom pracy związanym z zatwierdzaniem wniosków. W przypadku akceptacji wniosku monitoruj osoby analizujące i zatwierdzające na potrzeby audytu.

Analiza i raportowanie dotacji

Uzyskaj całościowy wgląd w Twoją pracę i jej efekty dzięki szerokiej gamie raportów, wykresów i pulpitów służących do analizowania i śledzenia zarówno stopnia wykorzystania przez Ciebie środków, jak i postępów w zakresie osiągnięcia kluczowych wskaźników sukcesu.

Zarządzanie projektami i programami

Zarządzanie informacjami o projektach

Sledź budżety projektów, wyniki prac, zespoły, zadania, etapy i kluczowe wskaźniki sukcesu, aby zagwarantować, że projekty będą realizowane tak, aby osiągnąć założone cele.

Komunikacja ze sponsorami i interesariuszami

Pomóż kierownikom projektów poprawić jakość komunikacji z decydentami – sponsorami (np. komitetami sterującymi) i interesariuszami (np. grupami interesu reprezentującymi społeczności) dzięki szablonom i automatycznym procesom.

Zarządzanie zespołami projektowymi

Pozwól biurom zarządzającym programami na jednoczesne prowadzenie wielu projektów w wydajny i skoordynowany sposób, a kierownikom projektów – na koordynację poszczególnych zespołów i interesariuszy. Zagwarantuj pełną kontrolę nad indywidualnymi pracownikami i ich nakładem pracy. Zapewnij bezbłędną integrację z platformami i narzędziami do współpracy.

Zarządzanie wydatkami

W łatwy sposób wprowadzaj, przeglądaj i analizuj koszty projektu, eliminując żmudną biurokrację i błędy powstałe przy ręcznym wprowadzaniu danych. Śledź i raportuj różnice względem zatwierdzonych budżetów. Zapewnij integrację z systemami finansowymi w celu śledzenia faktur i płatności.

Współpraca przy projektach

Zmaksymalizuj współpracę i udostępnianie wiedzy pomiędzy zespołami projektowymi i pracownikami dzięki automatyzacji przepływów pracy związanych z zarządzaniem wiedzą, konsolidacji danych i dokumentów projektowych oraz umożliwieniu korzystania z wielu kanałów komunikacji w jednym obszarze roboczym.

Zarządzanie przebiegiem projektu

Uzyskaj kompletny, przejrzysty wgląd w kluczowe wskaźniki projektu oraz przydzielaj czas pracy i zadania z maksymalną efektywnością dzięki CRM.

Rząd Izraela poprawia koordynację projektów infrastrukturalnych dzięki platformie no-code Creatio

Technologia Creatio to fundament Krajowej Platformy Koordynacyjnej, która służy jako cyfrowe centrum składania i zatwierdzania wniosków dotyczących ponad 9 000 projektów infrastrukturalnych oraz zarządzania nimi.

Zamówienia publiczne

Kontrola zamówień publicznych

W kompleksowy sposób popraw funkcjonowanie procesów związanych z zamówieniami publicznymi dzięki wysoce zautomatyzowanym przepływom pracy, skonsolidowanym, aktualnym informacjom na temat wszystkich uczestników procesu oraz zamawianych towarów i usług, a także szczegółowym narzędziom analitycznym i raportującym.

Zarządzanie zapytaniami ofertowymi i zawieranie umów

W łatwy sposób twórz umowy i śledź ich status za pomocą narzędzi do współpracy oraz przepływów pracy z instrukcjami dla użytkownika, aby zagwarantować, że pracownicy, wykonawcy i partnerzy spełniają określone wymogi.

Zarządzanie imprezami publicznymi

Organizacja imprez publicznych

W kompleksowy sposób organizuj udane imprezy publiczne – układaj plany, ustalaj harmonogramy i budżety, koordynuj zespoły odpowiedzialne za ich realizację i wykonawców itd. – za pomocą zaawansowanego kalendarza, wielokanałowej komunikacji i zautomatyzowanych przepływów pracy.

Promocja imprez

Skuteczniej reklamuj imprezy dzięki efektywnym kampaniom e-mailowym. Twórz atrakcyjne, spersonalizowane wiadomości e-mail za pomocą kilku kliknięć dzięki narzędziu no-code do projektowania treści.

Raportowanie imprez publicznych

Uzyskaj wszechstronne statystyki związane z imprezami publicznymi i poprawiaj je w przyszłości dzięki licznym gotowym do użycia i konfigurowalnym narzędziom raportującym.

Licencje, zezwolenia i kontrole

Składanie wniosków przez Internet

Pozwól obywatelom w łatwy sposób występować o wymagane licencje i zezwolenia oraz ich przedłużenie, śledź stan realizacji wniosków, wyniki kontroli i egzekwowanie przepisów w czasie rzeczywistym, a także komunikuj się z pracownikami i wyszukuj dowolne powiązane informacje – a wszystko to poprzez intuicyjny internetowy portal samoobsługowy.

Zarządzanie wnioskami

Uprość codzienną pracę specjalistów ds. zgodności z przepisami poprzez umożliwienie im przeglądania, śledzenia i obsługiwania wielu wniosków za pomocą jednego idealnie uporządkowanego interfejsu. Unowocześnij kontakty pomiędzy obywatelem a administracją publiczną na wszystkich etapach – od złożenia i przyjęcia wniosku przez ocenę i kontrolę aż do zatwierdzenia i wystawienia oraz innych działań – z wykorzystaniem powszechnie znanych przepływów pracy z instrukcjami dla użytkownika.

Zarządzanie kontrolami

Szybko i sprawnie przeprowadzaj kontrole przedsiębiorstw i osób prywatnych. Ustalaj odpowiednie terminy, lokalizacje i plany działań dla kontrolerów w jednym miejscu za pomocą kilku kliknięć. Pozwól kontrolerom przeglądać zadania i składać raporty na urządzeniach mobilnych, co umożliwi im w pełni cyfrową pracę w terenie.

Audyty ryzyka i zgodność z przepisami

Zarządzanie prywatnością

Wdrażaj przepływy pracy związane z ochroną danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami sektora publicznego i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (RODO, CCPA itd.).

Kontrola zgodności z przepisami

Zapewnij zgodność z przepisami w całej instytucji poprzez scentralizowane zarządzanie dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, regulaminami pracy itd.

Audyty wewnętrzne

Zapewnij płynną, terminową i sprawną obsługę wszystkich zadań związanych z audytami w Twojej instytucji dzięki zawsze aktualnym, scentralizowanym informacjom i ustandaryzowanym przepływom pracy.

Warunki pracy i satysfakcja pracowników

Zarządzanie cyklem zatrudnienia

Wdrażaj jednolite i przejrzyste przepływy pracy związane z kadrami w celu efektywnego zarządzania pracownikami, w tym ich zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem, utrzymaniem i zakończeniem pracy.

Zarządzanie szkoleniami

Zapewnij bezpieczne, oparte na współpracy środowisko szkoleniowe na potrzeby wszystkich typów szkoleń i programów rozwoju zawodowego, a także programów certyfikacji.

Zarządzanie wnioskami pracowników

Popraw warunki pracy dzięki zapewnieniu przyjaznego dla użytkownika systemu automatyzującego dowolny rodzaj wniosków (o urlopy, podróże, pokrycie wydatków itp.).

Współpraca i udostępnianie wiedzy

Scentralizuj komunikację, współpracuj, udostępniaj wiedzę i dokumenty, planuj zadania i spotkania oraz zarządzaj przeglądami i pozwoleniami z maksymalną efektywnością.

Ekosystem partnerów i marketplace

Partnerzy wdrożeniowi skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje dla sektora publicznego
Application
GDPR compliance toolkit (Accounts, Contacts, Leads)
GDPR compliance toolkit (Accounts, Contacts, Leads) for Creatio
Personal data anonymization and data access tools in compliance with EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Free
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
Mapsly service
Mapsly service for Creatio
Feature-rich, highly customizable map platform for field sales, geo-analysis, routing, location tracking, territory management, prospecting, embeddable maps and no-code automation
Trial
Application
SalesUp Data Management
SalesUp Data Management for Creatio
The low-code product for managing data, plan-fact data analysis, forecasting, planning and tracking employees KPI's with the capability to build models online, visualize the results automatically, form and upload reports.
Trial
Application
Zip City Link
Zip City Link for Creatio
For countries that have limited Zip City couples allowed, modifies system to let users enter addresses according to those rules
Trial
Application
Customer 360°
Customer 360°

Create a single database of all accounts and contacts you work with and build a 360-degree view of your customers.

Certified
Free
Application
Keen Legislative Tracking
Keen Legislative Tracking for Creatio
For teams that track bills and policy as part of their mission to serve and influence the public

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji