Pharma CRM

Budowa silniejszych relacji i zaangażowania klientów dzięki CRM Creatio dla przemysłu farmaceutycznego
Rozwiązanie w zakresie zarządzania relacjami z klientem, mające na celu przeniesienie opieki nad pacjentem na nowy poziom

Creatio oferuje sektorowe rozwiązanie CRM, które umożliwia firmom farmaceutycznym i z sektora nauk przyrodniczych Automatyzację procesów biznesowych specyficznych dla branży i poprawę doświadczenia klientów. Przemysł farmaceutyczny korzysta z systemu CRM Creatio  w celu automatyzacji procesów i zwiększenia przychodów poprzez wyposażenie przedstawicieli handlowych w narzędzia do planowania działań cyklicznych, marketingu, sprzedaży i kompleksowej analizy.

Jednolita baza danych klientów
Kompleksowa baza danych CRM pozwala na prowadzenie pełnej historii wszystkich interakcji z klientami w jednym miejscu.
Zarządzanie firmami i osobami kontaktowymi
Interakcje i historia komunikacji
Relacje między klientami
Wzbogacanie danych poprzez media społecznościowe
Inteligentne wyszukiwanie i łączenie duplikatów w celu zachowania aktualnych danych
Skoordynowane kampanie i komunikacja marketingowa
Creatio oferuje zestaw narzędzi do automatyzacji marketingu i promocji produktów farmaceutycznych.
Segmentacja i celowane kampanie
Zarządzanie kampanią
Harmonogramy imprez i zarządzanie odbiorcami docelowymi
Zarządzanie zasobami marketingowymi
Narzędzia CLM
Zarządzanie kluczowymi klientami
Lepsze zrozumienie kluczowych klientów i dzięki zastosowaniu modelu sprzedaży opartego na kliencie (account based).
Narzędzia do identyfikacji kluczowych klientów i utrzymywania skutecznej komunikacji z klinikami opieki podstawowej i specjalistycznej, referowane sieci aptek, itp.
Opracowanie strategii relacji i zaplanowanie docelowych działań z każdym z kluczowych klientów.
Wprowadzanie na rynek nowych produktów w krótszym czasie
Pomiar jakości relacji z każdą organizacją
Planowanie działań cyklicznych
Oszczędność czasu i zwiększenie efektywności dzięki planowaniu działań cyklicznych.
Automatyczne planowanie wizyt
Natychmiastowe obliczenie liczby możliwych wizyt z uwzględnieniem harmonogramu i obciążenia pracą przedstawiciela
Wstępnie skonfigurowane raporty i wykresy do wykonania planu w porównaniu z rzeczywistą analizą kluczowych wskaźników dla zadań cyklicznych
Zarządzanie pracownikami mobilnymi
Możliwość bardziej wydajnej pracy przedstawicieli handlowych poprzez zapewnienie im mobilnego dostępu do kluczowych informacji w dowolnym miejscu i czasie.
Dostęp do kompletnej bazy danych klientów
Automatyczne planowanie wizyt
Planer tras
Możliwość przeglądania lokalizacji geograficznych (mapy, GPS lub GSM)
Tryb offline
Planowanie sprzedaży i zarządzanie procesem sprzedaży
Wzmocnienie działań sprzedażowych poprzez udostępnienie istotnych informacji o planach sprzedaży i kanałach dystrybucji.
Zdolność do automatyzacji procesów specyficznych dla danej branży
Narzędzia do automatyzacji sprzedaży, pozwalające na zachowanie elastyczności w planowaniu sprzedaży i monitorowanie realizacji planu
Jednolita baza danych produktów z dokładnym opisem każdego z nich, które mogą być wykorzystane do skutecznego planowania sprzedaży, zarządzania cenami, tworzenia matrycy produkt-segment itp.
Automatyczny import danych w celu analizy wyników pracy z dystrybutorami i sieciami aptek
Lepsza obsługa klienta
Zapewnienie bardziej wydajnej i skutecznej obsługi z dokładnym i pełnym widokiem klientów we wszystkich kanałach.
Automatyzacja centrum kontaktowego
Rejestracja spraw i przydzielenie agenta do pracy nad sprawą
Monitorowanie stanu i czasu trwania rozstrzygnięcia sprawy
Wielokanałowe zarządzanie usługami
Decyzje oparte na danych i praktyczne obserwacje
Wykorzystanie różnych narzędzi do analizy wyników i generowania raportów w czasie rzeczywistym
Interaktywne, konfigurowalne pulpity do uproszczonej analizy wyników długo- i krótkoterminowych
Wstępnie skonfigurowane raporty branżowe do analizy wizyt, planowania w stosunku do rzeczywistych wyników, zadań cyklicznych itp.
Kreator niestandardowych raportów
Narzędzia monitorowania KPI

Skontaktuj się z nami i pozwól nam zademonstrować, jak Twoja firma może czerpać korzyści z CRM Creatio

Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.