Jedna platforma
do automatyzacji przepływów pracy i CRM w branży farmaceutycznej z technologią no-code

Mapa przepływów pracy w branży farmaceutycznej

Kierownik ds. marketingu
Kierownik ds. sprzedaży
Przedstawiciel
handlowy
Przedstawiciel
ds. obsługi klienta
Kierownik ds. produkcji
Specjalista
ds. zgodności z przepisami
Kierownik
ds. personalnych

Marketing i promocja

Segmentacja

Wyszukuj odpowiednich pracowników medycznych i organizacje ochrony zdrowia oraz nawiązuj z nimi kontakt, zapewnij spersonalizowaną komunikację i twórz skuteczne kampanie dla każdego segmentu

Zarządzanie kampaniami

Buduj złożone wielokanałowe kampanie i zarządzaj nimi w celu efektywnego promowania nowych produktów farmaceutycznych, a jednocześnie otrzymuj szczegółowe informacje o ich efektach

Zarządzanie leadami

Zdobywaj kontakty do potencjalnych klientów wysokiej jakości i zwiększ współczynnik konwersji dzięki automatyzacji całości cyklu zarządzania leadami – od pozyskiwania kontaktów do przekazania do działu sprzedaży

Marketing w zamkniętej pętli

Rozwijaj osobistą więź z każdym pracownikiem medycznym i udoskonalaj swoje strategie i komunikaty marketingowe na podstawie indywidualnych preferencji, które poznajesz podczas poprzednich kontaktów

Zarządzanie imprezami branżowymi

Planuj różnego rodzaju akcje promujące Twoją markę i produkty w Internecie i poza nim, monitoruj je i zarządzaj nimi; przeglądaj wszystkie niezbędne informacje o akcjach promocyjnych przez jeden interfejs

Zarządzanie materiałami marketingowymi

Zarządzaj wszystkimi materiałami marketingowymi i przepływami pracy zespołu marketingowego oraz optymalizuj je w celu zwiększenia produktywności i poprawy realizacji inicjatyw marketingowych

Sprzedaż i dystrybucja

Zarządzanie kontaktami i klientami

Uzyskaj dostęp do wszechstronnych informacji na temat pracowników medycznych i organizacji ochrony zdrowia w jednym miejscu, kontaktuj się z klientami przez wiele kanałów oraz składaj im dopasowane do ich potrzeb propozycje sprzedażowe

Zarządzanie regionami

Dziel potencjalnych i aktualnych klientów na regiony sprzedaży o wysokim potencjale według różnych kryteriów (takich jak położenie geograficzne, produkty, wielkość klienta i inne); przydzielaj przedstawicieli handlowych do odpowiednich regionów w celu zmaksymalizowania skuteczności sprzedaży

Zarządzanie pracownikami w terenie

Planuj i monitoruj działania pracowników w terenie oraz zarządzaj nimi w jednym oknie – twórz harmonogramy wizyt każdego przedstawiciela oraz ustalaj zasady i działania związane ze współpracą z różnymi pracownikami medycznymi i organizacjami ochrony zdrowia

Zarządzanie informacjami o produktach

Uzyskaj kompletny, aktualny wgląd w Twoją ofertę produktów ze szczegółowymi opisami każdego leku w celu poprawy planowania sprzedaży, lepszego ustalania cen i zapewnienia zgodności z normami i przepisami zdrowotnymi

Monitorowanie wyników sprzedaży

Korzystaj z szerokiej gamy gotowych i konfigurowalnych raportów i pulpitów pozwalających na śledzenie wyników pracy przedstawicieli handlowych, w tym wizyt, realizacji planów, cyklicznych zadań i innych wskaźników

Praca w terenie

Planowanie wizyt i tras

Wyszukuj pobliskich pracowników medycznych i organizacje ochrony zdrowia, zaznaczaj trasy i odległości na mapie, planuj wizyty terenowe w kalendarzu oraz śledź realizację planów za pomocą geoznaczników – a wszystko to w jednym systemie CRM

Zarządzanie aktywnością

Twórz i planuj zadania, wizyty i spotkania na urządzeniu mobilnym i przeglądaj swój plan dnia, w tym listy rekomendowanych działań związanych z konkretnymi pracownikami medycznymi i organizacjami ochrony zdrowia

Realizacja wizyt

Prezentuj materiały z bazy wiedzy na urządzeniu mobilnym podczas spotkań z pracownikami medycznymi; wybieraj produkty i składaj zamówienia na urządzeniu za pomocą kilku kliknięć

Analiza wyników

Wyświetlaj wszystkie niezbędne kluczowe wskaźniki efektywności związane ze sprzedażą w terenie na urządzeniu mobilnym; korzystaj z gotowych do użycia raportów i pulpitów oraz konfiguruj swoje własne niestandardowe raporty dotyczące dowolnych wskaźników

Obsługa i wsparcie

Zarządzanie komunikacją w wielu kanałach

Korzystaj ze wszystkich narzędzi do komunikacji poprzez jeden interfejs, aby Twoja praca była szybsza i wygodniejsza; personalizuj komunikację z klientami w wybranym przez nich kanale – przez telefon, e-mail, komunikator lub portal samoobsługowy

Automatyzacja centrum kontaktowego

Popraw wydajność pracy centrum kontaktowego dzięki zaoferowaniu konsultantom inteligentnych narzędzi do łatwego zarządzania kolejkami zgłoszeń, wielokanałowej komunikacji i monitorowania wyników ich własnej pracy w czasie rzeczywistym

Proaktywne zarządzanie zgłoszeniami

Zarządzaj pełnym cyklem życia zgłoszeń dzięki inteligentnym przepływom pracy opartym na sztucznej inteligencji; zapewnij wzorową obsługę klienta gwarantującą, że wszystkie problemy będą rozwiązywane tak sprawnie, jak to możliwe

Monitorowanie negatywnych zdarzeń

Błyskawicznie rejestruj, wyszukuj i śledź opinie na temat efektów ubocznych Twoich produktów przy użyciu dowolnego kanału komunikacyjnego i jednego repozytorium informacji; w terminowy sposób generuj szczegółowe dokumenty i raporty dla organów ochrony zdrowia za pomocą kilku kliknięć

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Zaplanuj już teraz demonstrację Creatio na żywo
Porozmawiaj z ekspertem ds. narzędzi low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć w ciągu godzin aplikacje i procesy klasy korporacyjnej zoptymalizowane dla wielu platform

Produkcja

Badania i rozwój

Korzystaj z wysoce zautomatyzowanych przepływów pracy i jednego źródła aktualnych informacji, dzięki czemu Twoje projekty badawczo-rozwojowe będą bardziej przejrzyste, elastyczne i efektywne kosztowo

Zakupy surowców

Wygodnie i efektywnie obsługuj procesy zakupów i zaopatrzenia w surowce, usługi i inne zasoby niezbędne do produkcji wyrobów farmaceutycznych dzięki inteligentnym przepływom pracy opartym na sztucznej inteligencji

Zarządzanie zapasami

Zautomatyzuj udostępnianie i synchronizację danych produktów pomiędzy różnymi oddziałami, aby uniknąć niedostatecznego lub nadmiernego poziomu zapasów w magazynach

Zarządzanie informacjami o partnerach

Wzmocnij relacje z dystrybutorami, sprzedawcami i partnerami na wszystkich poziomach sprzedaży poprzez zaawansowany portal partnerski obsługujący wspólne zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, zarządzanie kampaniami, wzajemne udostępnianie wiedzy i wiele innych

Zarządzanie cyklem życia produktu

Skróć czas potrzebny na rozwój produktu i zwiększ marże dzięki usprawnieniu przepływów pracy związanych z projektowaniem, produkcją, wdrożeniem i utrzymaniem

Monitorowanie wyników działalności

Uzyskaj pełen wgląd w dane dotyczące wyników działalności w czasie rzeczywistym i w ujęciu historycznym na podstawie kompleksowego obrazu zasobów produkcyjnych i przepływów pracy

Zezwolenia i zgodność z przepisami

Zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie

W terminowy sposób udostępniaj dokumenty i raporty dotyczące bezpieczeństwa Twoich produktów odpowiednim organom ochrony zdrowia; korzystaj z jednego systemu obejmującego szczegółowe, aktualne informacje o produktach, najnowsze informacje zwrotne dotyczące dowolnego produktu i pochodzące z dowolnego regionu, a także elastyczne narzędzia do analizy i zarządzania dokumentami

Zarządzanie prywatnością

Wdrażaj przepływy pracy związane z klientami i pacjentami zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (RODO, CCPA itd.).

Zarządzanie dokumentami

Utrzymuj kontrakty, umowy i dokumenty regulacyjne w jednej bazie danych; oszczędzaj czas dzięki automatyzacji zatwierdzania dowolnych dokumentów, materiałów i przepisów za pomocą przepływów pracy, które można dostosować w dowolny sposób

Zarządzanie sprawami sądowymi

Usprawnij zarządzanie sprawami sądowymi, zapewnij jednolity format dokumentów i zoptymalizuj przepływy pracy i procesy współpracy związane z kwestiami prawnymi

Certyfikacja

Monitoruj i śledź procesy certyfikacji oraz zarządzaj nimi w całym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami

Audyty wewnętrzne

Zarządzaj przepływami pracy w zakresie audytów dotyczących wszystkich wymaganych zasobów związanych z ochroną zdrowia oraz zasobów finansowych, fizycznych i prawnych Twojego przedsiębiorstwa

Funkcje korporacyjne

Zarządzanie cyklem zatrudnienia

Wdrażaj jednolite i przejrzyste przepływy pracy związane z kadrami w celu efektywnego zarządzania pracownikami, w tym ich zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem, utrzymaniem i zakończeniem pracy

Zarządzanie wnioskami pracowników

Popraw warunki pracy dzięki zapewnieniu przyjaznego dla użytkownika systemu automatyzującego dowolny rodzaj wniosków (o urlopy, podróże, pokrycie wydatków itp.)

Współpraca i udostępnianie wiedzy

Scentralizuj komunikację, współpracuj, udostępniaj wiedzę i dokumenty, planuj zadania i spotkania oraz zarządzaj przeglądami i pozwoleniami

Historie sukcesu naszych klientów

Onco360, jeden z największych i najszybciej rosnących dostawców usług farmacji onkologicznej, automatyzuje przepływy pracy przy użyciu technologii no-code i z zachowaniem maksymalnej swobody działania.
Dzięki Creatio firma Medisca automatyzuje przepływy pracy związane z marketingiem, sprzedażą i usługami, aby usprawnić działalność, zwiększyć przychody, zoptymalizować obsługę klienta, poprawić jakość współpracy i podnieść wydajność.
Vetoquinol wykorzystuje platformę no-code Creatio do automatyzacji branżowych przepływów pracy i zapewnienia maksymalnej koordynacji działalności biznesowej i informatyki.
Dzięki oferowanym przez Creatio narzędziom no-code firma Yuria Pharm zbudowała własną platformę, która pozwoliła jej usprawnić działalność i zapewnić maksymalną koordynację pracy interdyscyplinarnego zespołu.

Partners and marketplace ecosystem

Partnerzy wdrożeniowi
skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje
dla branży farmaceutycznej
Product
Pharma
Pharma Creatio
Business Process Automation for the pharmaceutical industry
Certified
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
Microsoft Word plugin
Microsoft Word plugin for Creatio
Generate printable documents based on section records.
Free
Application
Beesender Bot Master
Beesender Bot Master for Creatio
No-code rule-based chatbot builder for Creatio
Certified
Trial

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji