Jedna platforma
do automatyzacji przepływów pracy i CRM w branży CPG z technologią no-code

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie informacjami o produktach

Usprawnij procesy prognozowania sprzedaży, ofertowania oraz inwentaryzacji towarów dzięki zastosowaniu ujednoliconego katalogu, który zawiera szczegółową charakterystykę każdego SKU, włącznie z opisami produktów, informacjami o cenach, historią sprzedaży i promocji itp.

Planowanie i prognozowanie sprzedaży

Popraw wyniki sprzedażowe i zwiększ zyski dzięki inteligentnemu prognozowaniu sprzedaży w oparciu o dane. Błyskawicznie generuj szczegółowe raporty na podstawie danych prognostycznych.

Optymalizacja cen

Zoptymalizuj strategię cenową dla różnych produktów, grup klientów i kanałów dystrybucji dzięki kompleksowej analizie sprzedaży, cen i rentowności oraz technikom modelowania predykcyjnego opartym na sztucznej inteligencji.

Analiza i optymalizacja sprzedaży

Zyskaj kompleksowy wgląd w proces sprzedaży i zwiększ rentowność firmy, monitorując m.in. wydajność poszczególnych kanałów sprzedaży i kontrahentów, najlepiej sprzedające się produkty i kategorie oraz zysk osiągnięty w danym okresie.

Zarządzanie promocją handlową

Zarządzanie informacjami o promocjach

Zbieraj, przeglądaj i analizuj wszystkie istotne informacje dotyczące prowadzonych promocji, w tym wydatki, działania, umowy i nie tylko – wszystko w ramach jednej, scentralizowanej platformy. Podejmuj świadome decyzje w oparciu o dostępne dane, by optymalizować koszty i liczbę pracowników na potrzeby przyszłych promocji.

Budżetowanie i kontrola kosztów

Optymalizuj wydatki na promocje handlowe, wykorzystując przejrzysty proces zarządzania budżetem uwzględniający prognozowanie, alokację i kontrolę wydatków. Zastosowanie dokładnych i w pełni zautomatyzowanych obliczeń eliminuje błędy i ułatwia pracę menedżerom.

Planowanie i realizacja promocji

Usprawnij przebieg promocji – od etapu wstępnego planowania po całą ścieżkę akceptacji – niezależnie od rodzaju i zgodnie z ustalonym przepływem pracy. Monitoruj liczne promocje związane z SKU i wszystkie powiązane działania z poziomu jednego kalendarza.

Analiza i optymalizacja promocji

Zmaksymalizuj wartość wszelkich podejmowanych działań związanych z promocją, monitorując wszystkie kluczowe wskaźniki biznesowe obejmujące różne kanały, sprzedawców detalicznych, rynki, regiony geograficzne i produkty.

Dystrybucja

Zarządzanie informacjami dot. partnerów

Zadbaj o produktywne relacje z dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi dzięki prostej komunikacji za pośrednictwem internetowego portalu partnerskiego, a także łatwemu dostępowi do pełnej historii interakcji, z uwzględnieniem wszystkich powiązanych umów, dokumentów, projektów, planów oraz pozostałych szczegółów.

Zarządzanie umowami

Uzgadniaj cenniki, rabaty i premie z dystrybutorami na poziomie umowy. Przyspiesz proces akceptacji i zwiększ jego przejrzystość dzięki automatyzacji przepływu pracy. Bezpiecznie przechowuj umowy oraz inne powiązane dokumenty w jednej bazie danych.

Realizacja zamówień

Zadbaj o jak najszybszą i dokładną realizację zamówień na rzecz podmiotów powiązanych. Postaw na jeden cyfrowy obszar roboczy, który umożliwia automatyzację składania zamówień za pośrednictwem różnych kanałów, łatwe sprawdzanie dostępności towarów i ich kosztów, przypisywanie zespołów dostawczych oraz komunikację ze współpracownikami i partnerami.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zadbaj o szybką i opłacalną dostawę towarów do sklepów i centrów dystrybucji dzięki automatyzacji procesów planowania tras, kosztów, zamówień oraz innych powiązanych czynności.

Zarządzanie pracą w terenie

Usprawnij pracę personelu w terenie za pomocą aplikacji mobilnej CRM, która ułatwia m.in. przyjmowanie i śledzenie zamówień, weryfikację parametrów SKU oraz planowanie zadań i wizyt.

Kampanie zwiększające świadomość marki

Zarządzanie współpracą z agencjami

Nawiązuj owocne relacje z najlepszymi agencjami reklamowymi za pośrednictwem elastycznego portalu do zarządzania partnerami. Przeglądaj i analizuj historię komunikacji, wspólnie podejmowane działania, umowy, dokumenty, powierzchnie reklamowe itp., aby wybrać najlepszego partnera pod konkretny projekt i maksymalizować korzyści.

Zarządzanie projektami reklamowymi

Twórz projekty reklamowe o dowolnej złożoności i skutecznie nimi zarządzaj. Monitoruj zakres projektu, budżet, wyniki, kamienie milowe i kluczowe wskaźniki, aby zmaksymalizować wydajność i zagwarantować powodzenie podejmowanych działań.

Monitorowanie portali społecznościowych

Stwórz lojalną społeczność skupioną wokół twojej marki i popraw jakość obsługi klienta, stawiając na proaktywną komunikację i zbieranie feedbacku na wszystkich platformach społecznościowych.

Obsługa wydarzeń

Skutecznie planuj i realizuj działania reklamowe i promocyjne od początku do końca – z uwzględnieniem harmonogramu, budżetu, odpowiedzialnych zespołów i wykonawców – korzystając z zaawansowanego kalendarza, komunikacji na wielu kanałach i automatyzacji przepływów pracy.

Raportowanie wydarzeń

Zyskaj kompleksowy wgląd w wydarzenia i zadbaj o ich lepszą obsługę w przyszłości, wykorzystując liczne gotowe i konfigurowalne narzędzia do raportowania.

Dowiedz się, jak firma Hershey's Ice Cream osiągnęła 165% zwrotu z inwestycji dzięki wdrożeniu oprogramowania CRM

Najnowsze badanie dot. ROI przeprowadzone przez Nucleus Research wykazało, w jaki sposób automatyzacja kompleksowych procesów sprzedaży z wykorzystaniem Creatio umożliwiła firmie Hershey's Ice Cream zwiększenie produktywności sprzedaży i osiągnięcie 165% zwrotu z inwestycji

Zarządzanie zaopatrzeniem i łańcuchem dostaw

Zarządzanie wnioskami zakupowymi

Uporządkuj procesy planowania zakupów, składania wniosków i sporządzania prognoz za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy, które gwarantują prawidłowe składanie, monitorowanie i realizowanie wszelkich zamówień.

Zarządzanie dostawcami

Popraw relacje z dostawcami i wykonawcami, wykorzystując funkcjonalność portalu partnerskiego zapewniającego nieograniczone możliwości automatyzacji przepływu pracy.

PZarządzanie cyklem życia zamówień

Zadbaj o maksymalną wydajność procesu zaopatrzenia i dostaw surowców, usług oraz innych zasobów potrzebnych do wytwarzania produktów CPG, stosując przepływy pracy bazujące na współpracy i sztucznej inteligencji.

Zarządzanie umowami

Dzięki skutecznym narzędziom do współpracy, kontrolowanym przepływom pracy i szablonom dokumentów z łatwością utrzymasz pojedyncze źródło informacji na potrzeby zarządzania umowami i ułatwisz członkom zespołu szybsze finalizowanie kontraktów.

Zarządzanie ryzykiem i zgodnością

Kontrola zgodności z przepisami

Zadbaj o zgodność z przepisami w obrębie całej organizacji poprzez centralizację zarządzania dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, politykami pracowniczymi itp.

Zarządzanie postępowaniami sądowymi

Usprawnij zarządzanie postępowaniami sądowymi, wdróż ujednolicony format dokumentacji i zoptymalizuj procesy związane z czynnościami prawnymi oraz współpracą.

Audyty wewnętrzne

Zarządzaj przepływami pracy związanymi z audytem wszystkich kluczowych aktywów finansowych, fizycznych i prawnych spółki.

Satysfakcja pracowników

Zarządzanie cyklem życia pracownika

Wdrażaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy HR, by umożliwić skuteczne zarządzanie procesami kadrowymi związanymi m.in. z zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem pracownika, a także zerwaniem stosunku pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowniczymi

Popraw satysfakcję pracowników, wdrażając intuicyjne rozwiązanie automatyzujące obsługę wszelkiego rodzaju wniosków (urlopy, podróże służbowe, wydatki itp.).

Współpraca i wymiana wiedzy

Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji z maksymalną wydajnością.

Ekosystem partnerów i Marketplace

Partnerzy wdrożeniowi skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje na Marketplace dla CPG
Application
SalesUp FMCG management
SalesUp FMCG management for Creatio
A comprehensive solution for the automation of business processes for manufacturers and distributors of the FMCG market.
Trial
Application
SalesUp Catalog selection enhancements
SalesUp Catalog selection enhancements for Creatio
Simple work with catalogs in the system. Filter the records automatically, hierarchy of selection, convenient and quick adding records to the details.
Trial
Application
SalesUp Data Management
SalesUp Data Management for Creatio
The low-code product for managing data, plan-fact data analysis, forecasting, planning and tracking employees KPI's with the capability to build models online, visualize the results automatically, form and upload reports.
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
SalesUp Budget management
SalesUp Budget management for Creatio
Manage budget and expenses in Creatio's simple and convenient interface.
Trial
Application
SalesUp Procurement Management
SalesUp Procurement Management for Creatio
Solution for managing procurement cycle, relationships with suppliers and tendering.
Trial
Application
Collection
Collection for Creatio
Debt collection strategy automation
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Application
SalesUp Data views
SalesUp Data views for Creatio
Gantt chart and Kanban board helps to easily visualize data of any Creatio’s section.
Trial

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji