Jedna platforma
do automatyzacji przepływów pracy i CRM w branży transportowej z technologią no-code

Marketing i promocja

Zarządzanie leadami

Popraw współczynnik konwersji potencjalnych klientów na szanse sprzedaży dzięki automatyzacji całości cyklu życia zarządzania leadami – od pierwszego kontaktu do zakwalifikowania potencjalnego klienta jako zainteresowanego zakupem.

Zarządzanie kampaniami

Skutecznie angażuj klientów dzięki projektowaniu, realizacji i optymalizacji kampanii marketingowych w wielu kanałach.

Zarządzanie imprezami branżowymi

Zwiększ rozpoznawalność marki i szanse zdobycia klientów o wysokim potencjale dzięki realizacji skutecznych kampanii marketingowych dostosowanych do imprez branżowych i targów.

Programy lojalnościowe

Popraw utrzymanie klientów dzięki kompletnemu, zautomatyzowanemu programowi premii za lojalność.

Sprzedaż

Zarządzanie szansami sprzedaży

Zwiększ skuteczność sprzedaży dzięki automatyzacji przepływów pracy związanych z różnymi typami szans sprzedaży, takimi jak umowy, zamówienia internetowe, transport całopojazdowy/drobnicowy, usługi logistyczne świadczone przez firmy zewnętrzne itd.

Kontakty i klienci

W łatwy sposób zarządzaj kontaktami i klientami poprzez jedną bazę danych i uzyskaj całościowy wgląd w profile, historię i status zaangażowania Twoich klientów i partnerów.

Sprzedaż w terenie

Zwiększ efektywność sprzedaży w terenie dzięki aplikacji mobilnej umożliwiającej harmonogramowanie, realizację wizyt, składanie zleceń i raportowanie.

Internetowe rezerwacje i zlecenia

Zwiększ liczbę zleceń internetowych i popraw zadowolenie klienta poprzez automatyzację składania i potwierdzania zleceń na przewozy/obsługę.

Planowanie i prognozowanie sprzedaży

Twórz prognozy i zarządzaj nimi według wielu kryteriów – zespołów, regionów, typów ładunków i innych parametrów.

Przewoźnicy i stawki

Zarządzanie przewoźnikami

Zsynchronizuj informacje o przewoźnikach zewnętrznych i ich stawkach w systemie w celu łatwego tworzenia przetargów przewozowych i optymalizacji kosztu usług przewoźników.

Stawki

Zapewnij aktualne informacje o stawkach przewoźników i w łatwy sposób stosuj je w przypadku przetargów przewozowych, generowania ofert/zleceń, analizy kosztów itd.

Programy partnerskie

Efektywnie zarządzaj programami partnerskimi przewoźników zewnętrznych oraz zapewnij integrację z ich systemami lub serwisami internetowymi w celu automatycznej synchronizacji danych.

Zarządzanie ładunkami

Planowanie przewozu ładunków

Usprawnij realizację zleceń dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy związanym z planowaniem i harmonogramowaniem zleceń klientów, planowaniem tras i zarządzaniem wydatkami.

Przetargi przewozowe

Zoptymalizuj koszt usług zlecanych przewoźnikom zewnętrznym dzięki ujednoliceniu i automatyzacji przepływów pracy w zakresie przetargów przewozowych.

Śledzenie i status ładunków

Śledź ładunki w czasie rzeczywistym i synchronizuj status dostaw we wszystkich operacjach logistycznych.

Wyznaczanie tras

Elastycznie reaguj na zmienne warunki dzięki adaptacyjnemu wyznaczaniu tras, automatycznemu obliczaniu kosztów i bezbłędnemu raportowaniu.

Zarządzanie flotą

Śledzenie floty

Popraw procesy związane z dostawami dzięki pełnemu wglądowi w pracę floty w czasie rzeczywistym i zarządzaniu możliwymi sytuacjami awaryjnymi przed ich wystąpieniem.

Harmonogramy i zlecenia kierowców

Zoptymalizuj harmonogramy i zlecenia realizowane przez kierowców w celu zaspokojenia zmieniających się wymagań klientów i jednoczesnego zapewnienia terminowej realizacji aktualnych zleceń.

Kontrole pojazdów

Zagwarantuj odpowiednie utrzymanie i regularne kontrole floty, unikaj kosztownych napraw i nieoczekiwanych problemów z dostawą.

Zarządzanie cyklem życia floty

Zoptymalizuj całkowite koszty eksploatacji floty poprzez zapewnienie pozyskiwania, naprawy i wymiany pojazdów w odpowiednim terminie.

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Zaplanuj już teraz demonstrację Creatio na żywo
Porozmawiaj z ekspertem ds. narzędzi low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć w ciągu godzin aplikacje i procesy klasy korporacyjnej zoptymalizowane dla wielu platform

Oferty cenowe i zlecenia

Katalog usług

Synchronizuj informacje o usługach i stawkach poprzez cyfrowy katalog, w łatwy sposób twórz pakiety usług uwzględniające różne cenniki, marże, rabaty i inne parametry.

Zarządzanie ofertami cenowymi

Zagwarantuj precyzyjne generowanie ofert cenowych i faktur na podstawie pochodzących z jednego źródła informacji o usługach, stawkach i innych danych biznesowych.

Obsługa zleceń

Zapewnij szybszą realizację zleceń poprzez automatyzację rozmaitych przepływów pracy związanych z obsługą zleceń.

Rozliczenia i faktury

Generuj faktury w ciągu kilku sekund, śledź status faktur i uzyskaj pełen wgląd w przepływ płatności.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Prognozowanie popytu

Twórz prognozy i predykcyjne szacunki popytu dzięki wykorzystaniu analizy danych historycznych i narzędzi do modelowania opartych na sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowym.

Zarządzanie ostatnim etapem dostawy

Podnieś efektywność operacyjną dzięki zautomatyzowaniu planowania, harmonogramowania i śledzenia oraz zarządzania zadaniami realizowanymi przez pracowników na ostatnim etapie dostawy.

Zarządzanie dostawcami i sprzedawcami

Buduj silniejsze relacje z partnerami, dostawcami i wykonawcami dzięki portalowi dla partnerów obejmującemu niezliczone opcje automatyzacji przepływów pracy.

Zarządzanie międzynarodową logistyką

Usprawnij koordynację z międzynarodowymi sprzedawcami i zewnętrznymi partnerami logistycznymi, zapewnij integrację danych usługowych między firmami działającymi w różnych krajach oraz przyspiesz procesy decyzyjne dzięki zintegrowanej analizie danych.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Stale poprawiaj działania związane z łańcuchem dostaw poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności, gromadzenie danych o incydentach związanych z dostawami oraz testowanie różnych scenariuszy przepływów pracy metodą a/b.

Obsługa klienta

Pomoc techniczna w wielu kanałach

Usprawnij wsparcie dla klientów i partnerów dzięki wielokanałowej pomocy technicznej i portalom samoobsługowym oraz zagwarantuj błyskawiczne rozwiązywanie problemów i otrzymanie informacji zwrotnej.

Śledzenie dostaw przez Internet

Popraw zadowolenie klienta dzięki umożliwieniu śledzenia dostaw przez Internet i automatyzacji przesyłanych w czasie rzeczywistym powiadomień o wysyłce i przewidywanym czasie dostawy.

Obsługa w terenie

Przydzielaj zlecenia, koordynuj harmonogramy serwisantów i utrzymuj stały kontakt z pracownikami w terenie dzięki zintegrowanym narzędziom do harmonogramowania, wysyłania personelu i komunikacji.

Zarządzanie zadowoleniem klienta

Popraw wskaźnik NPS dzięki automatyzacji przepływów pracy związanych z zarządzaniem ankietami dotyczącymi zadowolenia ze świadczonych usług, analizą informacji zwrotnych i dalszymi działaniami.

Magazynowanie

Kontrola zapasów

Zapewnij precyzyjne śledzenie poziomu zapasów, unikaj nadmiernych wydatków i sprowadzania zbyt dużej ilości towarów oraz synchronizuj przenoszenie towarów między magazynami.

Uzupełnianie zapasów

Zamawiaj tylko te towary, których potrzebujesz, wtedy, kiedy ich potrzebujesz, zoptymalizuj harmonogram uzupełniania zapasów i prognozuj poziomy magazynowanych towarów w celu optymalizacji harmonogramowania floty.

Działalność centrów dystrybucyjnych

Organizuj codzienną działalność centrów dystrybucyjnych, uzgadniaj dane dotyczące zapasów, zarządzaj odbiorem i przechowywaniem materiałów i analizuj wyniki pracy.

Kontrole urządzeń magazynowych

Zapewnij odpowiednie utrzymanie i regularne kontrole urządzeń magazynowych, unikaj kosztownych napraw i nieoczekiwanych przestojów w pracy.

Zarządzanie bezpieczeństwem w magazynach

Zapewnij zgodność z branżowymi normami bezpieczeństwa, zagwarantuj zdrowie i produktywność pracowników oraz kultywuj odpowiedzialność w całej firmie.

Zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami

Zarządzanie prywatnością klienta

Wdrażaj przepływy pracy związane z ochroną danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (RODO, CCPA itd.).

Kontrola zgodności z przepisami

Zapewnij zgodność z przepisami w całym przedsiębiorstwie poprzez scentralizowane zarządzanie dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, regulaminami pracy itd.

Zarządzanie sprawami sądowymi

Usprawnij zarządzanie sprawami sądowymi, zapewnij jednolity format dokumentów i zoptymalizuj przepływy pracy i procesy współpracy związane z kwestiami prawnymi.

Certyfikacja

Monitoruj i śledź procesy certyfikacji oraz zarządzaj nimi w całym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami.

Audyty wewnętrzne

Zarządzaj przepływami pracy w zakresie audytów dotyczących wszystkich wymaganych zasobów finansowych, fizycznych i prawnych Twojego przedsiębiorstwa.

Usługi korporacyjne

Zarządzanie cyklem zatrudnienia

Wdrażaj jednolite i przejrzyste przepływy pracy związane z kadrami w celu efektywnego zarządzania pracownikami, w tym ich zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem, utrzymaniem i zakończeniem pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowników

Popraw warunki pracy dzięki zapewnieniu przyjaznego dla użytkownika systemu CRM automatyzującego dowolny rodzaj wniosków (o urlopy, podróże, pokrycie wydatków itp.).

Współpraca i udostępnianie wiedzy

Scentralizuj komunikację, współpracuj, udostępniaj wiedzę i dokumenty, planuj zadania i spotkania oraz zarządzaj przeglądami i pozwoleniami.

Historie sukcesu naszych klientów

Firma DB Shenker udoskonaliła przepływy pracy związane z usługami, aby zwiększyć poziom zaangażowania klienta.
Skeyes korzysta z oferowanych przez Creatio funkcji zarządzania zgłoszeniami, aby zapewnić obsługę odznaczającą się osobistym podejściem do klienta.
Firma DFS Aviation Services zwiększyła współczynnik konwersji potencjalnych klientów dzięki koordynacji sprzedaży i marketingu.
Air Alliance zwiększa tempo działalności dzięki koordynacji pięciu działów biznesowych na platformie Creatio.

Ekosystem partnerów i marketplace

Partnerzy wdrożeniowi
skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje
dla branży transportowej
Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Application
NormaDocs
NormaDocs for Creatio
Management of normative documents and report library for companies of any size
Application
FedEx Connector
FedEx Connector for Creatio
Managing FedEx shipments from Creatio Orders
Trial
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji