Jedna platforma do automatyzacji przepływów pracy i CRM w sektorze kredytów hipotecznych z technologią no-code

Sprzedaż

Zarządzanie leadami

Monitoruj leady z różnych źródeł i zbieraj je w jednolitej bazie danych. Zautomatyzuj weryfikację informacji i zaprojektuj własny, unikatowy proces zarządzania potencjalnymi klientami, aby uzyskać najlepszy współczynnik konwersji.

Zarządzanie szansami sprzedażowymi

Usprawnij proces sprzedaży kredytów hipotecznych, automatyzując kompleksowe przepływy pracy i stosując najlepsze praktyki. Z łatwością wprowadzaj spersonalizowaną automatyzację procesów, ułatwiając realizację optymalnych strategii dla każdego potencjalnego klienta.

Cross-selling i upselling

Zwiększaj zaangażowanie klientów i podnoś ich wartość w całym cyklu życia, tworząc wysoce spersonalizowane i wartościowe propozycje oparte na predykcyjnej ocenie punktowej, wyborze najlepszej oferty alternatywnej w oparciu o sztuczną inteligencję / uczenie maszynowe oraz historii poprzednich interakcji z klientem.

Zarządzanie działaniami sprzedażowymi

Zapewnij swoim przedstawicielom handlowym i pracownikom front-office możliwość samodzielnego zarządzania codziennymi zadaniami, wnioskami kredytobiorców i komunikacją za pośrednictwem ujednoliconego środowiska cyfrowego, które minimalizuje liczbę czynników rozpraszających uwagę i gwarantuje maksymalną produktywność.

Zarządzanie partnerami i programem rekomendacji

Zarządzanie informacjami dot. partnerów

Organizuj i porządkuj informacje o partnerach (tj. pośrednikach w obrocie nieruchomościami, firmach budowlanych, wykonawcach i nie tylko), by poprawić skuteczność współpracy. Uzyskaj szybki i wygodny dostęp do kompleksowych informacji o partnerach w formie pojedynczych, skonsolidowanych profili partnerskich.

Monitorowanie rekomendacji

Śledź liczbę poleceń uzyskanych od poszczególnych partnerów i dowiedz się, komu zawdzięczasz najbardziej wartościowe leady. Przeglądaj aktualne dane na temat kluczowych wskaźników wydajności partnerów przedstawione na przejrzystych, szczegółowych dashboardach i wykresach.

Współpraca

Zadbaj o skuteczną komunikację z partnerami, korzystając z zaawansowanego portalu partnerskiego, który umożliwia wspólne zarządzanie potencjalnymi klientami i możliwościami, obsługę kampanii, dzielenie się wiedzą i nie tylko.

Marketing

Segmentacja

Skonfiguruj elastyczną segmentację działań marketingowych według różnych kryteriów i angażuj odbiorców spersonalizowanymi ofertami dostarczanymi właściwym kanałem i we właściwym czasie.

Zarządzanie kampaniami

Zadbaj o mocny przyrost leadów i dużą świadomość marki, projektując, realizując i optymalizując kampanie marketingowe w wielu kanałach dla różnych rynków hipotecznych w odpowiedniej skali.

Marketing e-mailowy

Spersonalizuj komunikację e-mailową z potencjalnymi i obecnymi kredytobiorcami, by zaskarbić sobie ich lojalność. Błyskawicznie twórz atrakcyjne, profesjonalnie wyglądające wiadomości za pomocą wbudowanego, intuicyjnego kreatora szablonów.

Obsługa wydarzeń

Usprawnij procesy organizacji wydarzeń online i offline, a także wykorzystaj obiecujące pule leadów, realizując skuteczne kampanie marketingowe dostosowane do wydarzeń branżowych i targów.

Front-office

Doradztwo kredytowe

Zaoferuj kredytobiorcom profesjonalne doradztwo na wysokim poziomie, wykorzystując wszystkie niezbędne informacje, wiedzę, dokumenty i narzędzia komunikacyjne, do których z łatwością uzyskasz dostęp z poziomu pojedynczego okna.

Zarządzanie relacjami z kredytobiorcami

Zbieraj i przechowuj dane na temat kredytobiorców – z uwzględnieniem ich potrzeb, preferencji, sytuacji finansowej, a także całej powiązanej dokumentacji, komunikacji i nie tylko – by w każdej chwili móc się do nich odwołać. W ten zagwarantujesz spójność komunikacji i ułatwisz podejmowanie trafnych decyzji kredytowych.

Onboarding

Zadbaj o płynne wdrożenie każdego kredytobiorcy, zapewniając możliwie jak najprostszy, najszybszy i najbardziej komfortowy przebieg procesu. W pełni wykorzystaj cyfrowe przepływy pracy oraz inteligentne narzędzia SI / uczenia maszynowego, aby do maksimum zautomatyzować wszystkie niezbędne procedury weryfikacji, zatwierdzania i powiadamiania oraz ograniczyć żmudną pracę ręczną i błędy w przetwarzaniu danych.

Zarządzanie portfelem kredytów hipotecznych

Uprość typowe procedury związane z obsługą kredytów hipotecznych, weryfikacją tożsamości klienta i personalizacją usług zgodnie z określonymi kategoriami klientów i planami obsługi.

Satysfakcja kredytobiorcy

Wielokanałowe centrum kontaktu

Zmaksymalizuj wydajność działania centrum kontaktu oraz konsultacji z klientem prowadzonych osobiście, cyfrowo lub za pomocą chatbota, zapewniając zautomatyzowaną synchronizację danych we wszystkich interfejsach, bazach danych i rozwiązaniach przeznaczonych dla klientów.

Samoobsługa online

Usprawnij obsługę kredytów hipotecznych, zapewniając klientom łatwy dostęp do kont kredytowych i umożliwiając szybkie oraz łatwe zarządzanie danymi kredytowymi i komunikowanie się ze specjalistami ds. kredytów.

Zarządzanie zgłoszeniami

Gromadź wszystkie zgłoszenia od klientów i partnerów, klasyfikuj je do różnych kategorii, wprowadzaj dane SLA i nie tylko, przypisuj agentów i zespoły – wszystko w oparciu o zautomatyzowane cyfrowe przepływy pracy.

Zarządzanie sporami

Rejestruj spory inicjowane przez klientów i zapewnij pełną widoczność wszystkim zaangażowanym zespołom. Usprawnij współpracę między zespołami z wykorzystaniem danych pochodzących z jednego źródła oraz sformalizuj i zautomatyzuj procesy walidacji sporów, aby przyspieszyć ich rozwiązywanie.

Wskaźnik NPS i opinie klientów

Zbieraj opinie klientów, analizuj je i zarządzaj nimi, wykorzystując mierzalne wskaźniki KPI, takie jak Net Promoter Score, a także wdrażając cyfrowe przepływy pracy, które można łatwo egzekwować i monitorować.

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Zaplanuj już teraz demonstrację Creatio na żywo
Porozmawiaj z ekspertem ds. narzędzi low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć w ciągu godzin aplikacje i procesy klasy korporacyjnej zoptymalizowane dla wielu platform

Udzielanie kredytu hipotecznego

Zarządzanie wnioskami kredytowymi

Wykorzystaj kompleksowe dane nt. klientów i zautomatyzowane przepływy pracy w zakresie weryfikacji kredytów, aby zapewnić spersonalizowane warunki kredytowe każdemu klientowi, szybko uzyskać akceptację z middle-office i egzekwować wszelkie unikalne zasady przetwarzania kredytów hipotecznych zgodnie z filozofią działania Twojej firmy.

Udzielanie kredytów

Twórz i wprowadzaj warunki kredytowania, informacje o uczestnikach kredytowania i dokumenty dot. zabezpieczeń, aby zapewnić szybkie udzielenie kredytu i uprościć bieżące monitorowanie linii kredytowej.

Obsługa kredytów

Zorganizuj proces udzielania kredytów w taki sposób, aby zapewnić najwyższej klasy obsługę klienta, zautomatyzować przypomnienia wysyłane klientom, zapewnić możliwość samoobsługi kredytu oraz zagwarantować spójną aktualizację danych na każdym etapie.

Windykacja

Zautomatyzuj procesy windykacyjne i zwiększ wydajność agentów dzięki skonsolidowanym narzędziom do komunikacji, analizy, przetwarzania danych i raportowania.

Analiza ryzyka i weryfikacja

Analiza ryzyka

Zapewnij sobie pełną przejrzystość danych z wniosków o kredyty, by usprawnić procesy analizy ryzyka i umożliwić specjalistom ds. analizy ryzyka dostęp do szczegółowych statystyk potrzebnych do zatwierdzania, odłożenia w czasie lub odrzucenia wniosku bądź zmiany ostatecznych warunków finansowania.

Akceptacja i weryfikacja

Zadbaj o dogłębną weryfikację danych z wniosków o kredyty dzięki elastycznym listom kontrolnym i zautomatyzowanej organizacji pracy w zakresie przeglądu/zatwierdzania. Zarządzaj kolejkami zadań związanych z weryfikacją w oparciu o priorytety i przyspieszaj ostateczną akceptację poprzez redukcję potrzeby ręcznego wprowadzania danych, ustawianie przypomnień i uporządkowanie dokumentacji zabezpieczeń.

Zarządzanie dokumentami

Zadbaj o przejrzystość i porządek w dokumentacji w ramach scentralizowanego systemu zapewniającego dostęp do dokumentów klienta i umożliwiającego śledzenie wersji, eliminację duplikatów, zautomatyzowaną synchronizację dokumentów między wieloma przepływami pracy oraz elastyczne zarządzanie uprawnieniami dostępu.

Zgodność

Poznaj swojego klienta

Zapewnij najbardziej kompletne i dokładne dane dotyczące profilu klienta dzięki scentralizowanemu podejściu opartemu na ujednoliconej bazie danych CRM, zautomatyzowanym narzędziom do weryfikacji i deduplikacji danych, bezpieczeństwu danych klasy korporacyjnej oraz narzędziom do analizy klientów opartych na sztucznej inteligencji / uczeniu maszynowym.

Zarządzanie katalogiem ryzyka

Przeprowadź cyfryzację katalogu ryzyka i rozszerz jego funkcjonalność o możliwość inteligentnej klasyfikacji, powiązań krzyżowych i uszczegółowienia, aby szybko identyfikować, mierzyć i eliminować ryzyko.

Zarządzanie rachunkiem powierniczym

Zadbaj o bieżącą i dokładną księgowość rachunków powierniczych, aby terminowo przetwarzać płatności od klientów z tytułu podatków od nieruchomości i ubezpieczenia, a także zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Audyty wewnętrzne

Zwiększ efektywność i dokładność audytu wewnętrznego poprzez usprawnienie procesów gromadzenia i weryfikacji danych oraz wykrywania anomalii dzięki automatyzacji ujednoliconej organizacji pracy, zautomatyzowanym raportom i pulpitom nawigacyjnym oraz przechowywaniu danych w jednym źródle, co eliminuje nieaktualne lub zduplikowane dane.

Satysfakcja pracowników

Zarządzanie cyklem życia pracownika

Wdrażaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy HR, by umożliwić skuteczne zarządzanie procesami kadrowymi związanymi m.in. z zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem pracownika, a także zerwaniem stosunku pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowniczymi

Popraw satysfakcję pracowników, wdrażając intuicyjne rozwiązanie automatyzujące obsługę wszelkiego rodzaju wniosków (urlopy, podróże służbowe, wydatki itp.).

Współpraca i wymiana wiedzy

Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji.

Ekosystem partnerów i marketplace

Partnerzy wdrożeniowi skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje dla sectora kredytów hipotecznych
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Product
Financial Services Creatio, sales edition
Financial Services Creatio, sales edition

The robust solution to manage end-to-end sales processes of financial products and services

Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Application
RiskMaster
RiskMaster for Creatio
Vertical solution for managing Risk catalogue, automatically identify incidents and cases with risk impact and automate their resolution
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Product
Financial Services Creatio, customer journey edition
Financial Services Creatio, customer journey edition

A powerful product for front-office and contact center management

Certified
Product
Financial Services Creatio, lending edition
Financial Services Creatio, lending edition

Intelligent product to accelerate lending processes of various types

Certified
Application
Consultation contact center
Consultation contact center for Creatio

Advisory contact center

Trial
Application
Collection
Collection for Creatio
Debt collection strategy automation

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji