Usługi specjalistyczne

Budowanie silnych relacji z klientami i identyfikowanie nowych możliwości w oparciu o procesowo sterowane oprogramowanie CRM dla firm usługowych
Nowoczesne oprogramowanie CRM, które pomaga firmom wyprzedzać konkurencję

Creatio CRM dla dostawców usług napędza efektywne operacje sprzedaży i pozwala firmom na automatyzacja procesów biznesowych zorientowanych na klienta. Ten profesjonalny system CRM pomaga skonsolidować dane o klientach, zwiększyć efektywność zarządzania sprzedażą, planować i zarządzać projektami według ról, warunków, etapów, zaplanowanego czasu, jak również zarządzać zasobami ludzkimi.

Zarządzanie projektem i współpraca
Wykorzystanie Creatio do efektywnej współpracy przy projektach:
Efektywne zarządzanie projektami, automatyzacja planowania i śledzenia projektów
Automatyczne obliczanie rentowności projektu w oparciu o koszty pracy i koszty ogólne
Ustalanie stawek wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanie stawek do rozliczeń automatycznych
Zarządzanie kapitałem ludzkim
reatio pozwala na przechowywanie wszystkich informacji o Twoich pracownikach i zespołach w jednym miejscu:
Tworzenie i utrzymywanie kompletnej bazy danych pracowników
Ustalanie i śledzenie harmonogramów zespołu
Monitorowanie listy działań dla personelu, śledzenie obciążenia pracą i ról w projekcie
Automatyzacja procesu rekrutacji
Zarządzanie Klientami
Utworzenie jednej bazy danych wszystkich firm i kontaktów, oraz zbudowanie 360-stopniowego widoku klientów:
Zbieranie istotnych danych o klientach wielokanałowo
Stosowanie wielu kryteriów do segmentacji klientów
Śledzenie historii komunikacji
Wzbogacenie profili klientów o informacje z otwartych źródeł
analiza bazy danych klientów w celu zidentyfikowania nowych szans.
Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
Wykorzystanie rozszerzonych możliwości Creatio w zakresie marketingu i zarządzania sprzedażą:
Tworzenie i uruchamianie wielokanałowych kampanii marketingowych
Automatyzacja procesów sprzedaży, rozszerzenie możliwości sprzedaży wiązanej
śledzenie historii dla każdej okazji, wybór najlepszej strategii sprzedaży
Śledzenie realizacji warunków umowy z klientem

Skontaktuj się z nami i pozwól nam zademonstrować, jak Twoja firma może czerpać korzyści z CRM Creatio

Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.