Jedna platforma do automatyzacji przepływów pracy i CRM w sektorze usług biznesowych z technologią no-code

Mapa przepływów pracy w usługach biznesowych

Kierownik ds. marketingu
Przedstawiciel handlowy
Dyrektor operacyjny
Specjalista obsługi klienta
Specjalista
ds. zgodności z przepisami
Kierownik
ds. personalnych

Marketing

Zarządzanie leadami

Pozyskuj potencjalnych klientów i poprawiaj współczynnik konwersji, automatyzując kompleksowy cykl obsługi leadów – od pozyskania do przekazania do działu sprzedaży przy pomocy oprogramowaniaCRM.

Wielokanałowe zarządzanie kampaniami

Twórz i prowadź spersonalizowane kampanie za pośrednictwem wielu kanałów, angażując odbiorców i zwiększając świadomość rynku w zakresie usług i wiedzy specjalistycznej oferowanych przez Twoją firmę.

Marketing dopasowany do klienta

Zwracaj się do określonych klientów i organizacji, a także indywidualnych kontaktów w tych organizacjach, wykorzystując spersonalizowane wiadomości i treści dostosowane do indywidualnych preferencji.

Obsługa wydarzeń

Planuj, monitoruj i obsługuj różne wydarzenia online i offline w ramach jednego rozwiązania zawierającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia, w tym budżet, odpowiedzialne zespoły, daty, lokalizacje oraz inne szczegóły.

Zarządzanie zasobami marketingowymi

Zarządzaj całą pulą zasobów i przepływów pracy zespołu marketingowego i optymalizuj je, aby zwiększyć produktywność i usprawnić realizację inicjatyw marketingowych.

Sprzedaż

Zarządzanie klientami

Zyskaj dostęp do szczegółowych informacji o obecnych i potencjalnych klientach, wykorzystując szczegółowe statystyki dotyczące potrzeb i preferencji, by podnieść skuteczność sprzedaży.

Zarządzanie okazjami do sprzedaży

Zautomatyzuj dowolny proces sprzedaży, niezależnie od charakteru działalności, wykorzystując gotowe przepływy pracy w procesie sprzedaży, a także możliwość elastycznego dostosowywania własnych przepływów pracy za pomocą interaktywnych narzędzi no-code.

Zarządzanie relacjami z partnerami

Zadbaj o relacje z partnerami i podwykonawcami, korzystając z zaawansowanego portalu partnerskiego, który umożliwia wspólne zarządzanie potencjalnymi klientami i możliwościami, obsługę kampanii, dzielenie się wiedzą i nie tylko.

Zarządzanie umowami

Przechowuj kontrakty, umowy oraz powiązane dokumenty w jednej, wspólnej bazie danych. Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji akceptacji kontraktów oraz innych procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją.

Cross-selling i upselling

Identyfikuj okazje do cross-sellingu i upsellingu usług i fachowej wiedzy specjalistów.

Realizacja zamówień

Zarządzanie katalogiem usług

Uzyskaj kompletny i aktualny wgląd w swój portfel usług wraz ze szczegółową charakterystyką każdej z nich, aby uprościć procesy składania zamówień, ofertowania i fakturowania.

Wycena

Zyskaj możliwość szybkiego przygotowywania bezbłędnych, atrakcyjnych wycen dla swoich klientów w oparciu o aktualne, rzetelne informacje, które automatycznie zaciągają się z katalogu usług specjalistycznych firmy.

Zarządzanie zamówieniami

Uprość zarządzanie zamówieniami klientów składanymi za pośrednictwem różnych kanałów. Postaw na jedno rozwiązanie wykorzystujące inteligentne przepływy pracy do przetwarzania zamówień.

Fakturowanie

Generuj faktury w kilka sekund, śledź ich status i zyskaj pełen wgląd w przebieg realizacji płatności.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie wnioskami

Przetwarzaj i śledź wiele wniosków projektowych z poziomu jednego obszaru roboczego, aby usprawnić wewnętrzny proces planowania i współpracę między zespołami w całej organizacji.

Planowanie projektu

Twórz, obsługuj i monitoruj zadania w ramach jednego rozwiązania do zarządzania projektami, by zagwarantować pomyślną i terminową realizację.

Alokacja zasobów

Przydzielaj zasoby do odpowiednich projektów, uwzględniając potrzeby klienta oraz harmonogram, umiejętności i doświadczenie specjalistów w zespole.

Współpraca między zespołami

Zapewnij zespołom projektowym możliwość efektywnej współpracy, umożliwiając płynną komunikację za pośrednictwem dowolnego kanału oraz szybkie i łatwe dzielenie się wiedzą, pomysłami i treściami.

Zarządzanie wydajnością projektu

Monitoruj i analizuj kluczowe wskaźniki dotyczące projektów, aby efektywniej przydzielać pracę, czas i zadania.

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Zaplanuj już teraz demonstrację Creatio na żywo
Porozmawiaj z ekspertem ds. narzędzi low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć w ciągu godzin aplikacje i procesy klasy korporacyjnej zoptymalizowane dla wielu platform

Rozliczanie projektów

Zarządzanie wydatkami

Błyskawicznie i łatwo wprowadzaj, przeglądaj i analizuj informacje o kosztach projektu, eliminując żmudną dokumentację i błędy w danych.

Księgowość w wielu walutach

Przygotowuj prognozy finansowe dla klientów, partnerów i dostawców w różnych walutach, wykorzystując automatyczne przeliczanie zgodnie z aktualnym kursem wymiany.

Prognozowanie przychodów

Zyskaj możliwość elastycznego i szczegółowego prognozowania przychodów z projektów na wielu płaszczyznach dzięki konfigurowalnym narzędziom do analizy i raportowania.

Raporty finansowe

Generuj szczegółowe i czytelne raporty przedstawiające koszty, należności i przychody, aby poprawić rentowność projektu i podejmować lepsze decyzje.

Obsługa klienta

Proaktywna obsługa i wsparcie

Kontaktuj się z klientem za pośrednictwem wszystkich popularnych kanałów komunikacji, korzystając z kompleksowego, cyfrowego obszaru roboczego obsługi klienta, automatyzacji przepływów pracy w oparciu o SI i pełnego wglądu w informacje o kliencie.

Samoobsługa klienta

Zapewnij wygodne narzędzia do samoobsługi, które odciążają dział wsparcia, umożliwiając klientom szybkie rejestrowanie zgłoszeń i łatwe wyszukiwanie rozwiązań w bazie wiedzy.

Usługi wykonywane u klienta

Wykorzystaj scentralizowane repozytorium informacji o pracownikach, wbudowane narzędzia do planowania i komunikacji oraz nowoczesne mobilne narzędzia do zarządzania pracami u klienta, aby planować działania w terenie, zarządzać zleceniami pracy i koordynować pracę przedstawicieli terenowych.

Ryzyko i zgodność

Ochrona prywatności klientów

Wdrażaj przepływy pracy spełniające wymogi ochrony danych osobowych, stosując się do najlepszych praktyk branżowych i przepisów dotyczących prywatności danych (RODO, CCPA itp.).

Kontrola zgodności z przepisami

Zadbaj o zgodność z przepisami w obrębie całej organizacji poprzez centralizację zarządzania dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, politykami pracowniczymi itp.

Zarządzanie postępowaniami sądowymi

Usprawnij zarządzanie postępowaniami sądowymi, wdróż ujednolicony format dokumentacji i zoptymalizuj procesy związane z czynnościami prawnymi oraz współpracą.

Certyfikacja

Monitoruj i zarządzaj procesami certyfikacji w całej organizacji, aby zagwarantować pełną zgodność z przepisami.

Audyty wewnętrzne

Zarządzaj przepływami pracy związanymi z audytem wszystkich kluczowych aktywów finansowych, fizycznych i prawnych spółki.

Usługi korporacyjne

Zarządzanie cyklem życia pracownika

Wdrażaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy HR, by umożliwić skuteczne zarządzanie procesami kadrowymi związanymi m.in. z zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem pracownika, a także zerwaniem stosunku pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowniczymi

Popraw satysfakcję pracowników, wdrażając intuicyjne rozwiązanie automatyzujące obsługę wszelkiego rodzaju wniosków (urlopy, podróże służbowe, wydatki itp.).

Współpraca

Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji z maksymalną wydajnością.

Sukces klienta i szczera troska

Spółka People 2.0 zwiększyła tempo sprzedaży i obsługi klienta, jednocześnie zapewniając płynny nadzór nad ścieżką klienta.
Firma QTI Group wzmocniła relacje z klientami i usprawniła komunikację wewnętrzną, scalając cztery gałęzie działalności na platformie Creatio.
BNI wykorzystuje Creatio do zwiększenia zaangażowania klientów poprzez zautomatyzowanie przepływów pracy związanych z zarządzaniem leadami.
Agencja Dealer eProcess usprawniła obsługę klienta i zadbała o indywidualne doświadczenia sprzedażowe.

Ekosystem partnerów i marketplace

Partnerzy wdrożeniowi skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje na Marketplace dla usług biznesowych
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Application
Beesender Chat Master
Beesender Chat Master for Creatio
Advanced omnichannel chats functionality for Creatio
Certified
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
DocFlow Collegial
DocFlow Collegial for Creatio
Organising work of collegial institutions for a company of any size
Application
PandaDoc Document Management
PandaDoc Document Management for Creatio
Close more deals with better quotes, proposals, and contract management all within the PandaDoc integration module for Creatio
Trial
Integration via Creatio API
Microsoft Power BI connector
Microsoft Power BI connector for Creatio

Connector to Microsoft Power BI, an interactive data visualization software

Free

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji