Jedna platforma do automatyzacji przepływów pracy i CRM w branży ubezpieczeń z technologią no-code

Mapa przepływów pracy w branży ubezpieczeń

Agent ubezpieczeniowy
Kierownik ds. marketingu
Przedstawiciel
obsługi klienta
Przedstawiciel ds. roszczeń
Specjalista ds. ubezpieczeń
Pracownik działu HR

Sprzedaż

Zarządzanie leadami

Monitoruj leady z różnych źródeł i zbieraj je w jednolitej bazie danych. Zautomatyzuj weryfikację informacji i zaprojektuj własny, unikatowy proces zarządzania potencjalnymi klientami, aby uzyskać najlepszy współczynnik konwersji.

Zarządzanie szansami sprzedażowymi

Zarządzaj szansami biznesowymi dzięki wysoce szczegółowym procesom, które pomogą Ci zdefiniować i realizować najbardziej optymalną strategię dla każdego potencjalnego klienta.

Zarządzanie programem rekomendacji

Monitoruj i obsługuj polecenia z wewnątrz i z zewnątrz. Z łatwością twórz kompleksowe programy rekomendacji, aby nawiązywać nowe umowy, wykorzystując pulę istniejących klientów.

Cross-selling i upselling

Zwiększaj zaangażowanie klientów i buduj trwałe relacje, tworząc wysoce spersonalizowane i wartościowe propozycje oparte na predykcyjnej ocenie punktowej, wyborze najlepszej oferty alternatywnej w oparciu o sztuczną inteligencję / uczenie maszynowe oraz historii poprzednich interakcji z klientem.

Konsultacje

Zapewnij swoim agentom ubezpieczeniowym możliwość samodzielnego zarządzania codziennymi zadaniami, wnioskami klientów i komunikacją za pośrednictwem ujednoliconego środowiska cyfrowego, które minimalizuje liczbę czynników rozpraszających uwagę i gwarantuje maksymalną produktywność.

Marketing

Segmentacja

Skonfiguruj elastyczną segmentację klientów według różnych kryteriów i angażuj odbiorców spersonalizowanymi ofertami dostarczanymi właściwym kanałem i we właściwym czasie.

Zarządzanie kampaniami

Zadbaj o mocny przyrost leadów i dużą świadomość marki, projektując, realizując i optymalizując kampanie marketingowe w wielu kanałach dla różnych rynków i obszarów geograficznych w odpowiedniej skali.

Programy lojalnościowe i premiowe

Zwiększaj szanse utrzymania klientów dzięki pełnoskalowemu i zautomatyzowanemu programowi premii lojalnościowych. Integruj wiele rozwiązań lojalnościowych i zarządzaj nimi w jednym miejscu, a także analizuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) programu lojalnościowego, aby zapewnić stały wzrost.

Obsługa wydarzeń

Usprawnij procesy organizacyjne związane z wydarzeniami korporacyjnymi i tymi skoncentrowanymi na klientach, a także wykorzystaj obiecujące pule leadów, realizując skuteczne kampanie marketingowe dopasowane do wydarzeń branżowych i targów.

Onboarding

Poznaj swojego klienta

Zapewnij sobie pełną widoczność klientów, w tym historię ich wcześniejszych interakcji z Twoją firmą ubezpieczeniową, aktualne plany ubezpieczeniowe, programy lojalnościowe, oparte na SI prognozy dotyczące potencjalnych alternatywnych ofert, ulepszeń planów itp.

Statystyki zaangażowania

Zapewnij spersonalizowaną ścieżkę klienta dzięki dogłębnej analizie jego profilu i potrzeb, predykcyjnej ocenie punktowej, sugestiom dotyczącym podobnych przypadków oraz innym statystykom bazującym na sztucznej inteligencji.

Obsługa na wielu kanałach

Zautomatyzuj procesy związane z onboardingiem i bieżącym wsparciem klientów, z łatwością aktualizuj plany ubezpieczeniowe, usprawnij procedury screeningowe i weryfikacyjne, przyspiesz proces akceptacji i scyfryzuj zarządzanie dokumentacją, aby wyeliminować błędy i zmaksymalizować zadowolenie klientów.

Next-best-action

Maksymalizuj poziom zadowolenia klientów i ich wartość w całym cyklu sprzedażowym, stosując metodologię next-best-action (NBA) wspieraną przez SI, która pomaga menedżerom w podejmowaniu właściwych działań w odniesieniu do każdego klienta.

Analiza ryzyka i weryfikacja

Analiza ryzyka

Zapewnij sobie pełną przejrzystość danych z wniosków ubezpieczeniowych, by usprawnić procesy analizy ryzyka i umożliwić specjalistom ds. analizy ryzyka dostęp do szczegółowych statystyk potrzebnych do zatwierdzania, odłożenia w czasie lub odrzucenia wniosku bądź zmiany ostatecznych warunków finansowania.

Akceptacja i weryfikacja

Zadbaj o dogłębną weryfikację danych z wniosków ubezpieczeniowych dzięki elastycznym listom kontrolnym i zautomatyzowanej organizacji pracy w zakresie przeglądu/zatwierdzania. Zarządzaj kolejkami zadań związanych z weryfikacją w oparciu o priorytety i przyspieszaj ostateczną akceptację poprzez redukcję potrzeby ręcznego wprowadzania danych, ustawianie przypomnień i uporządkowanie dokumentacji zabezpieczeń.

Zarządzanie dokumentami

Zadbaj o przejrzystość i porządek w dokumentacji w ramach scentralizowanego systemu zapewniającego dostęp do dokumentów klienta i umożliwiającego śledzenie wersji, eliminację duplikatów, zautomatyzowaną synchronizację dokumentów między wieloma przepływami pracy oraz elastyczne zarządzanie uprawnieniami dostępu.

Narzędzia no-code opracowane przez Creatio motorem sukcesu Saskatchewan Blue Cross

Organizacja Saskatchewan Blue Cross w pełni przekształciła swoje procesy biznesowe i zwiększyła wydajność pracowników o 25% dzięki wykorzystaniu technologii no-code

Przetwarzanie roszczeń

Zintegrowany cykl zarządzania likwidacją szkód

Zautomatyzuj proces likwidacji szkód różnego rodzaju i wdróż wydajne cyfrowe przepływy pracy na potrzeby oceny, rozpatrywania i rozwiązywania roszczeń.

Rozpatrywanie roszczeń

Zbierz szereg danych na temat klientów z różnych kanałów: platform społecznościowych, zapisów rozmów telefonicznych, informacji uzyskanych w ramach niezależnego dochodzenia itp. i przeglądaj je w jednym widoku, by uprościć procesy związane z dochodzeniami, zapobiegać oszustwom i osiągnąć maksymalną przejrzystość.

Likwidacja i wycena szkód

Scyfryzuj polisy i procesy likwidacji szkód, aby zagwarantować transparentne i profesjonalne podejście do każdego klienta w oparciu o najlepsze praktyki firmy. Ułatw agentom pracę w terenie dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej.

Konsultacje i wsparcie klienta

Zapewnij maksymalną przejrzystość i zadbaj o najwyższy poziom satysfakcji klientów, dostarczając im wszystkich danych potrzebnych do podjęcia lepszej decyzji w sprawie likwidacji szkody lub zmiany produktów i planów ubezpieczeniowych.

Obsługa polisy

Automatyzacja obsługi polisy

Uporządkuj i zautomatyzuj cykl życia polisy ubezpieczeniowej, skróć czas potrzebny do wprowadzenia nowych produktów ubezpieczeniowych na rynek i wykorzystaj zebrane informacje o klientach, aby zaoferować im lepszą obsługę.

Zarządzanie ryzykiem

Skutecznie zarządzaj ryzykiem, konsolidując różnorodne dane dotyczące ryzyka w ramach jednego systemu CRM, automatyzując przepływy pracy związane z zarządzaniem ryzykiem i wdrażając kompleksowe modele oparte o SI do predykcyjnej oceny punktowej oraz inteligentnych sugestii NBA.

Zarządzanie zgodnością

Zadbaj o spójność danych i zgodność z przepisami we wszystkich obszarach działalności.

Konsolidacja, integracja i synchronizacja danych polisy

Osiągnij stuprocentową przejrzystość i wydajność poprzez konsolidację wielu aplikacji do zarządzania polisami i magazynów danych w jednym środowisku.

Satysfakcja pracowników

Zarządzanie cyklem życia pracownika

Wdrażaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy HR, by umożliwić skuteczne zarządzanie procesami kadrowymi związanymi m.in. z zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem pracownika, a także zerwaniem stosunku pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowniczymi

Popraw satysfakcję pracowników, wdrażając intuicyjne rozwiązanie automatyzujące obsługę wszelkiego rodzaju wniosków (urlopy, podróże służbowe, wydatki itp.).

Współpraca i wymiana wiedzy

Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji.

Sukces klienta i szczera troska

Ringler Associates wykorzystuje technologię no-code Creatio do zarządzania wieloma aplikacjami o krytycznym znaczeniu dla firmy
Blue Cross Saskatchewaan wykorzystuje możliwości CRM Creatio do usprawnienia procesów sprzedaży i obsługi klienta
Heritage Insurance automatyzuje kompleksowy proces zarządzania sprawami dzięki Service Creatio
MetLife Columbia usprawnia procesy zarządzania leadami, wykorzystując technologię no-code Creatio

Ekosystem partnerów i marketplace

Partnerzy wdrożeniowi skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje dla branży ubezpieczeniowej
Add-on
Sirma InSuite
Sirma InSuite for Creatio
It is a solution covering main core insurance processes in life, non-life and health insurance industry.
Add-on
miCPQ Insurance
miCPQ Insurance for Creatio
miCPQ solution is a one-stop solution for managing your leads and close deals faster by helping you configure, price, quote, negotiate, manage and automate workflows.
Trial
Add-on
Consultation contact center
Consultation contact center for Creatio

Advisory contact center

Trial
Add-on
Beesender Bot Master
Beesender Bot Master for Creatio
No-code rule-based chatbot builder for Creatio
Trial
Add-on
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Add-on
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Connector
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio
A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji