Jedna platforma do automatyzacji przepływów pracy i CRM w branży ubezpieczeń z technologią no-code

Mapa przepływów pracy w branży ubezpieczeń

Agent ubezpieczeniowy
Kierownik ds. marketingu
Przedstawiciel
obsługi klienta
Przedstawiciel ds. roszczeń
Specjalista ds. ubezpieczeń
Pracownik działu HR

Sprzedaż

Zarządzanie leadami

Monitoruj leady z różnych źródeł i zbieraj je w jednolitej bazie danych. Zautomatyzuj weryfikację informacji i zaprojektuj własny, unikatowy proces zarządzania potencjalnymi klientami, aby uzyskać najlepszy współczynnik konwersji.

Zarządzanie szansami sprzedażowymi

Zarządzaj szansami biznesowymi dzięki wysoce szczegółowym procesom, które pomogą Ci zdefiniować i realizować najbardziej optymalną strategię dla każdego potencjalnego klienta.

Zarządzanie programem rekomendacji

Monitoruj i obsługuj polecenia z wewnątrz i z zewnątrz. Z łatwością twórz kompleksowe programy rekomendacji, aby nawiązywać nowe umowy, wykorzystując pulę istniejących klientów.

Cross-selling i upselling

Zwiększaj zaangażowanie klientów i buduj trwałe relacje, tworząc wysoce spersonalizowane i wartościowe propozycje oparte na predykcyjnej ocenie punktowej, wyborze najlepszej oferty alternatywnej w oparciu o sztuczną inteligencję / uczenie maszynowe oraz historii poprzednich interakcji z klientem.

Konsultacje

Zapewnij swoim agentom ubezpieczeniowym możliwość samodzielnego zarządzania codziennymi zadaniami, wnioskami klientów i komunikacją za pośrednictwem ujednoliconego środowiska cyfrowego, które minimalizuje liczbę czynników rozpraszających uwagę i gwarantuje maksymalną produktywność.

Marketing

Segmentacja

Skonfiguruj elastyczną segmentację klientów według różnych kryteriów i angażuj odbiorców spersonalizowanymi ofertami dostarczanymi właściwym kanałem i we właściwym czasie.

Zarządzanie kampaniami

Zadbaj o mocny przyrost leadów i dużą świadomość marki, projektując, realizując i optymalizując kampanie marketingowe w wielu kanałach dla różnych rynków i obszarów geograficznych w odpowiedniej skali.

Programy lojalnościowe i premiowe

Zwiększaj szanse utrzymania klientów dzięki pełnoskalowemu i zautomatyzowanemu programowi premii lojalnościowych. Integruj wiele rozwiązań lojalnościowych i zarządzaj nimi w jednym miejscu, a także analizuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) programu lojalnościowego, aby zapewnić stały wzrost.

Obsługa wydarzeń

Usprawnij procesy organizacyjne związane z wydarzeniami korporacyjnymi i tymi skoncentrowanymi na klientach, a także wykorzystaj obiecujące pule leadów, realizując skuteczne kampanie marketingowe dopasowane do wydarzeń branżowych i targów.

Onboarding

Poznaj swojego klienta

Zapewnij sobie pełną widoczność klientów, w tym historię ich wcześniejszych interakcji z Twoją firmą ubezpieczeniową, aktualne plany ubezpieczeniowe, programy lojalnościowe, oparte na SI prognozy dotyczące potencjalnych alternatywnych ofert, ulepszeń planów itp.

Statystyki zaangażowania

Zapewnij spersonalizowaną ścieżkę klienta dzięki dogłębnej analizie jego profilu i potrzeb, predykcyjnej ocenie punktowej, sugestiom dotyczącym podobnych przypadków oraz innym statystykom bazującym na sztucznej inteligencji.

Obsługa na wielu kanałach

Zautomatyzuj procesy związane z onboardingiem i bieżącym wsparciem klientów, z łatwością aktualizuj plany ubezpieczeniowe, usprawnij procedury screeningowe i weryfikacyjne, przyspiesz proces akceptacji i scyfryzuj zarządzanie dokumentacją, aby wyeliminować błędy i zmaksymalizować zadowolenie klientów.

Next-best-action

Maksymalizuj poziom zadowolenia klientów i ich wartość w całym cyklu sprzedażowym, stosując metodologię next-best-action (NBA) wspieraną przez SI, która pomaga menedżerom w podejmowaniu właściwych działań w odniesieniu do każdego klienta.

Analiza ryzyka i weryfikacja

Analiza ryzyka

Zapewnij sobie pełną przejrzystość danych z wniosków ubezpieczeniowych, by usprawnić procesy analizy ryzyka i umożliwić specjalistom ds. analizy ryzyka dostęp do szczegółowych statystyk potrzebnych do zatwierdzania, odłożenia w czasie lub odrzucenia wniosku bądź zmiany ostatecznych warunków finansowania.

Akceptacja i weryfikacja

Zadbaj o dogłębną weryfikację danych z wniosków ubezpieczeniowych dzięki elastycznym listom kontrolnym i zautomatyzowanej organizacji pracy w zakresie przeglądu/zatwierdzania. Zarządzaj kolejkami zadań związanych z weryfikacją w oparciu o priorytety i przyspieszaj ostateczną akceptację poprzez redukcję potrzeby ręcznego wprowadzania danych, ustawianie przypomnień i uporządkowanie dokumentacji zabezpieczeń.

Zarządzanie dokumentami

Zadbaj o przejrzystość i porządek w dokumentacji w ramach scentralizowanego systemu zapewniającego dostęp do dokumentów klienta i umożliwiającego śledzenie wersji, eliminację duplikatów, zautomatyzowaną synchronizację dokumentów między wieloma przepływami pracy oraz elastyczne zarządzanie uprawnieniami dostępu.

Narzędzia no-code opracowane przez Creatio motorem sukcesu Saskatchewan Blue Cross

Organizacja Saskatchewan Blue Cross w pełni przekształciła swoje procesy biznesowe i zwiększyła wydajność pracowników o 25% dzięki wykorzystaniu technologii no-code

Przetwarzanie roszczeń

Zintegrowany cykl zarządzania likwidacją szkód

Zautomatyzuj proces likwidacji szkód różnego rodzaju i wdróż wydajne cyfrowe przepływy pracy na potrzeby oceny, rozpatrywania i rozwiązywania roszczeń.

Rozpatrywanie roszczeń

Zbierz szereg danych na temat klientów z różnych kanałów: platform społecznościowych, zapisów rozmów telefonicznych, informacji uzyskanych w ramach niezależnego dochodzenia itp. i przeglądaj je w jednym widoku, by uprościć procesy związane z dochodzeniami, zapobiegać oszustwom i osiągnąć maksymalną przejrzystość.

Likwidacja i wycena szkód

Scyfryzuj polisy i procesy likwidacji szkód, aby zagwarantować transparentne i profesjonalne podejście do każdego klienta w oparciu o najlepsze praktyki firmy. Ułatw agentom pracę w terenie dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej.

Konsultacje i wsparcie klienta

Zapewnij maksymalną przejrzystość i zadbaj o najwyższy poziom satysfakcji klientów, dostarczając im wszystkich danych potrzebnych do podjęcia lepszej decyzji w sprawie likwidacji szkody lub zmiany produktów i planów ubezpieczeniowych.

Obsługa polisy

Automatyzacja obsługi polisy

Uporządkuj i zautomatyzuj cykl życia polisy ubezpieczeniowej, skróć czas potrzebny do wprowadzenia nowych produktów ubezpieczeniowych na rynek i wykorzystaj zebrane informacje o klientach, aby zaoferować im lepszą obsługę.

Zarządzanie ryzykiem

Skutecznie zarządzaj ryzykiem, konsolidując różnorodne dane dotyczące ryzyka w ramach jednego systemu CRM, automatyzując przepływy pracy związane z zarządzaniem ryzykiem i wdrażając kompleksowe modele oparte o SI do predykcyjnej oceny punktowej oraz inteligentnych sugestii NBA.

Zarządzanie zgodnością

Zadbaj o spójność danych i zgodność z przepisami we wszystkich obszarach działalności.

Konsolidacja, integracja i synchronizacja danych polisy

Osiągnij stuprocentową przejrzystość i wydajność poprzez konsolidację wielu aplikacji do zarządzania polisami i magazynów danych w jednym środowisku.

Satysfakcja pracowników

Zarządzanie cyklem życia pracownika

Wdrażaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy HR, by umożliwić skuteczne zarządzanie procesami kadrowymi związanymi m.in. z zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem pracownika, a także zerwaniem stosunku pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowniczymi

Popraw satysfakcję pracowników, wdrażając intuicyjne rozwiązanie automatyzujące obsługę wszelkiego rodzaju wniosków (urlopy, podróże służbowe, wydatki itp.).

Współpraca i wymiana wiedzy

Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji.

Sukces klienta i szczera troska

Ringler Associates wykorzystuje technologię no-code Creatio do zarządzania wieloma aplikacjami o krytycznym znaczeniu dla firmy
Blue Cross Saskatchewaan wykorzystuje możliwości CRM Creatio do usprawnienia procesów sprzedaży i obsługi klienta
Heritage Insurance automatyzuje kompleksowy proces zarządzania sprawami dzięki Service Creatio
MetLife Columbia usprawnia procesy zarządzania leadami, wykorzystując technologię no-code Creatio

Ekosystem partnerów i marketplace

Partnerzy wdrożeniowi skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje dla branży ubezpieczeniowej
Application
Sirma InSuite
Sirma InSuite for Creatio
It is a solution covering main core insurance processes in life, non-life and health insurance industry.
Application
miCPQ Insurance
miCPQ Insurance for Creatio
miCPQ solution is a one-stop solution for managing your leads and close deals faster by helping you configure, price, quote, negotiate, manage and automate workflows.
Trial
Application
Consultation contact center
Consultation contact center for Creatio

Advisory contact center

Trial
Application
Beesender Bot Master
Beesender Bot Master for Creatio
No-code rule-based chatbot builder for Creatio
Certified
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji