Telekomunikacja

Usprawnij komunikację zewnętrzną i wewnętrzną dzięki rozwiązaniu CRM Creatio dla telekomunikacji
Dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń klientom dzięki zwinnemu systemowi CRM opartemu na silniku BPM

Creatio feruje firmom telekomunikacyjnym narzędzia do obsługi klientów we wszystkich kanałach komunikacji, zapewniając 360-stopniowy widok na klienta, prognozowanie i zwiększenie sprzedaży, zmniejszenie rotacji klientów, zwiększenie wydajności agentów i spełnienie oczekiwań klientów w erze cyfrowej. Dzięki kompleksowemu systemowi CRM, Creatio stanowi doskonałą ofertę dla firm z branży telekomunikacyjnej. które dążą do zintegrowania rozproszonych technologii i systemów w jedno spójne rozwiązanie w celu dostarczania bardziej spójnych i spersonalizowanych wielokanałowych doświadczeń klientów.

Zarządzanie bazą danych abonentów
Kompleksowa baza danych CRM pozwala na prowadzenie pełnej historii wszystkich interakcji z klientami w jednym miejscu.
Pełna historia komunikacji
Inteligentna segmentacja
Inteligentne wyszukiwanie i łączenie duplikatów w celu zachowania aktualnych danych
Analiza bazy danych abonentów w wielu wymiarach
Sprzedaż i zarządzanie zamówieniami
Łatwe zarządzanie całym procesem sprzedaży i zamówień w CRM Creatio dla sektora telekomunikacyjnego.
Sprzedaż i zarządzanie zamówieniami
Zarządzanie kluczowymi klientami
Automatyzacja procesów zawierania umów i odnawiania umów, sprzedaży wiązanej (cross- i up-selling)
Prognozowanie sprzedaży
Zarządzanie katalogiem produktów i usług, możliwość łączenia ofert, zarządzanie rabatami i promocjami
Zarządzanie rentownością sieci
Wykorzystanie CRM Creatio dla sektora telekomunikacyjnego w celu zwiększenia przychodów z sieci, usług i aplikacji.
Zarządzanie zasobami sieci
Zarządzanie projektami w zakresie procesów dostarczania usług (provisioning)
Prognozowanie i analiza rentowności projektów
Uproszczone zarządzanie przepływem dokumentów
Łatwe zarządzanie kompletem umów, faktur, regulaminów i innych dokumentów.
Narzędzia minimalizujące dokumentację papierową dzięki wykorzystaniu dokumentów elektronicznych
Integracja z platformami telekomunikacyjnymi i ERP
Przechowywanie, udostępnianie i zatwierdzanie dokumentów na jednej platformie
Zarządzanie usługami
Zapewnienie spersonalizowanej obsługi z dokładnym i pełnym obrazem klientów we wszystkich kanałach.
Automatyzacja centrów obsługi i telemarketingu
Zapytania i zarządzanie sprawami serwisowymi
Świadczenie usług zgodnie z warunkami SLA
Zarządzanie realizacją zamówień
Marketing, generowanie popytu i lojalność
Automatyzacja każdego etapu kampanii marketingowej i oszacowanie zwrotu z inwestycji.
Zarządzanie kampaniami wielokanałowymi
Śledzenie popytu i tworzenie produktów, które najlepiej odpowiadają potrzebom klientów
Zarządzanie zasobami marketingowymi
Zarządzanie programem lojalnościowym

Skontaktuj się z nami i pozwól nam zademonstrować, jak Twoja firma może czerpać korzyści z CRM Creatio

Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.