Jedna platforma
do automatyzacji przepływów pracy
i CRM w branży telekomunikacyjnej telekomunikacyjnej z technologią no-code

Mapa przepływów pracy w branży telekomunikacyjnej

Kierownik ds. marketingu
Kierownik ds. sprzedaży
Dyrektorzy operacyjni
Specjalista
ds. centrum kontaktowego
Specjalista
ds. zgodności z przepisami
Kierownik
ds. personalnych

Marketing i promocja

Zarządzanie leadami

Popraw współczynnik konwersji potencjalnych klientów na szanse sprzedaży dzięki automatyzacji całości cyklu życia zarządzania leadami – od pierwszego kontaktu do przekazania do działu sprzedaży.

Zarządzanie kampaniami wielokanałowymi

Realizuj spersonalizowane kampanie dopasowane do preferencji abonentów w zakresie kanałów komunikacji, czasu i treści.

Zarządzanie materiałami marketingowymi

Zarządzaj różnorodnymi przepływami pracy, informacjami i treściami związanymi z marketingiem w obrębie jednego systemu CRM w celu lepszej organizacji pracy działu marketingowego oraz usprawnienia realizacji nowych kampanii i programów.

Zarządzanie programami lojalnościowymi

Wdrażaj telekomunikacyjne programy lojalnościowe z użyciem wszystkich kanałów sprzedaży w celu zaangażowania abonentów na każdym etapie ich drogi i zmniejszenia współczynnika rezygnacji.

Sprzedaż i dystrybucja

Zarządzanie klientami i kontaktami

Uzyskaj kompleksowy wgląd w informacje osobiste, zachowania oraz zwyczaje związane z zakupami i wydatkami abonenta w celu spersonalizowania zaangażowania klienta i zwiększenia efektywności sprzedaży.

Zarządzanie szansami sprzedaży

Zwiększ skuteczność sprzedaży dzięki automatyzacji przepływów pracy związanych z różnymi typami szans sprzedażowych w branży telekomunikacyjnej (B2B, B2C i sprzedaż hurtowa).

Zarządzanie relacjami z partnerami

Zwiększ sprzedaż przez partnerów oraz skuteczniej wdrażaj ich we współpracę za pomocą portalu obsługującego potencjalnych klientów i szanse sprzedaży, współpracę, wspólne kampanie, wzajemne udostępnianie wiedzy i programy lojalnościowe.

Planowanie i prognozowanie sprzedaży

Twórz prognozy i zarządzaj nimi według wielu kryteriów – zespołów, regionów, produktów telekomunikacyjnych i innych parametrów.

Sprzedaż krzyżowa i uzupełniająca

Zoptymalizuj wartość życiową klienta poprzez sprzedaż krzyżową i uzupełniającą rozmaitych produktów telekomunikacyjnych, których naprawdę potrzebują Twoi abonenci.

Oferty, zamówienia i faktury

Zarządzanie informacjami o produkcie

Uzyskaj kompleksowy ogląd i uproszczony dostęp do aktualnych informacji o wszystkich oferowanych przez Ciebie produktach i usługach telekomunikacyjnych w celu wsparcia sprzedaży, zamówień, rozliczeń i innych procesów.

Zarządzanie ofertami

Szybko przygotowuj bezbłędne, atrakcyjne oferty oparte na aktualnych, scentralizowanych informacjach o produkcie.

Zarządzanie zamówieniami klientów

Usprawnij zarządzanie zamówieniami klientów składanymi poprzez różne kanały za pomocą jednego interfejsu i inteligentnych przepływów pracy do obsługi zamówień.

Fakturowanie

Generuj faktury w ciągu kilku sekund, śledź status wystawionych faktur i uzyskaj pełen wgląd w przepływ płatności.

Infrastruktura – zarządzanie i obsługa

Zarządzanie wdrażaniem sieci

Efektywnie zarządzaj planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem sieci przy użyciu zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami i współpracy.

Zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw

Skorzystaj z opartych na współpracy i sztucznej inteligencji przepływów pracy usprawniających złożone procesy związane z planowaniem, zakupami, magazynowaniem i transportem urządzeń sieciowych.

Zarządzanie zapytaniami ofertowymi i zawieranie umów

W łatwy sposób twórz umowy i śledź ich status za pomocą narzędzi do współpracy oraz przepływów pracy z instrukcjami dla użytkownika, aby zagwarantować, że pracownicy, sprzedawcy i klienci spełniają określone wymogi.

Zarządzanie zasobami

Uzyskaj szybki, scentralizowany dostęp do informacji o wszystkich zasobach związanych z siecią i ich cyklu życia w celu efektywnego planowania projektów wdrażania sieci, zarządzania nimi oraz ich optymalizacji.

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Zaplanuj już teraz demonstrację Creatio na żywo
Porozmawiaj z ekspertem ds. narzędzi low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć w ciągu godzin aplikacje i procesy klasy korporacyjnej zoptymalizowane dla wielu platform

Obsługa i pomoc techniczna

Proaktywne zarządzanie zgłoszeniami

Usprawnij obsługę klienta dzięki całościowym informacjom o abonentach, komunikacji wielokanałowej, ujednoliconemu obszarowi roboczemu dla konsultantów i opartym na sztucznej inteligencji przepływom pracy, aby móc zarządzać pełnym cyklem życia zgłoszeń.

Zarządzanie usługami terenowymi

Planuj usługi terenowe, zarządzaj zleceniami prac i koordynuj pracę serwisantów, korzystając ze scentralizowanego repozytorium informacji o pracownikach oraz zintegrowanych narzędzi do planowania i komunikacji.

Zarządzanie usługami wewnętrznymi

Usprawnij korporacyjne procesy związane z usługami informatycznymi dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania zmianami, zdarzeniami, problemami, poziomami usług i konfiguracjami.

Ryzyko i zgodność z przepisami

Zarządzanie prywatnością klienta

Wdrażaj przepływy pracy związane z ochroną danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (RODO, CCPA itd.).

Kontrola zgodności z przepisami

Zapewnij zgodność z przepisami w całym przedsiębiorstwie poprzez scentralizowane zarządzanie dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, regulaminami pracy itd.

Zarządzanie sprawami sądowymi

Usprawnij zarządzanie sprawami sądowymi, zapewnij jednolity format dokumentów i zoptymalizuj przepływy pracy i procesy współpracy związane z kwestiami prawnymi.

Certyfikacja

Monitoruj procesy certyfikacji i zarządzaj nimi w całym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami.

Audyty wewnętrzne

Zarządzaj przepływami pracy w zakresie audytów dotyczących wszystkich wymaganych zasobów finansowych, fizycznych i prawnych Twojego przedsiębiorstwa.

Usługi korporacyjne

Zarządzanie cyklem zatrudnienia

Wdrażaj jednolite i przejrzyste przepływy pracy związane z kadrami w celu efektywnego zarządzania pracownikami, w tym ich zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem, utrzymaniem i zakończeniem pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowników

Popraw warunki pracy dzięki zapewnieniu przyjaznego dla użytkownika systemu automatyzującego dowolny rodzaj wniosków (o urlopy, podróże, pokrycie wydatków itp.).

Współpraca

Scentralizuj komunikację, współpracuj, udostępniaj wiedzę i dokumenty, planuj zadania i spotkania oraz zarządzaj przeglądami i pozwoleniami z maksymalną efektywnością.

Historie sukcesu naszych klientów

Firma TurkNet poprawiła współczynnik konwersji potencjalnych klientów i cyfrową sprzedaż.
Firma VMO2 konsoliduje dane i zarządza kompleksowymi przepływami pracy związanymi z szansami sprzedaży.
Firma Access Communications usprawniła obsługę klienta dzięki platformie no-code Creatio.
Firma Mauritius Telecom wdrożyła system Creatio w celu usprawnienia sprzedaży, marketingu i finansów.

Ekosystem partnerów i aplikacji

Partnerzy wdrożeniowi współpracujący z branżą teleko-
munikacyjną
Najlepsze aplikacje
dla branży teleko-
munikacyjnej
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Application
Banza service catalog
Banza service catalog for Creatio
Catalog of company services for registering customer requests on the portal
Trial
Application
Finesse call centre connector
Finesse call centre connector for Creatio
Add-on to Creatio to integrate with Cisco Finesse telephony
Certified
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Integration via Creatio API
Microsoft Power BI connector
Microsoft Power BI connector for Creatio

Connector to Microsoft Power BI, an interactive data visualization software

Free
Application
Beesender Chat Master
Beesender Chat Master for Creatio
Advanced omnichannel chats functionality for Creatio
Certified
Trial

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji