Platforma, która pozwala zautomatyzować procesy i tworzyć aplikacje z maksimum swobody i bez programowania

Hub aplikacji

Przygotuj aplikacje kilkoma kliknięciami. Uzyskaj skonsolidowany wgląd we wszystkie aplikacje, łączniki i szablony. Zarządzaj instancjami i wspomagaj wspólne tworzenie aplikacji bez programowania.

Projektant
no-code

Uzyskaj dostęp do intuicyjnych i solidnych narzędzi projektowania bez konieczności programowania. Twórz i edytuj strony, wykresy, widoki, modele danych, cykle pracy oraz integracje w ramach jednego miejsca pracy bez programowania.
Freedom UI Designer

Swobodne projektowanie UI

Zaprojektuj piękny interfejs dowolnego rodzaju z maksimum swobody. Skorzystaj z biblioteki predefiniowanych widoków, widżetów i szablonów, by przyspieszyć proces projektowania.

Automatyzacja
obiegu pracy

Optymalizuj ustrukturyzowane i ciągłe procesy i zarządzaj nimi dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom automatyzacji obiegu pracy.

Integracje

Połącz swoje przedsiębiorstwo. Skonfiguruj integracje w kilka minut za pomocą usług SOAP i REST, i skorzystaj z gotowych do użytku łączników.

Usługi
mobilne

Działaj mobilnie. Łatwo zaprojektujesz kompleksowe aplikacje mobilne, wykorzystując narzędzia niewymagające programowania oraz dostępne szablony.

Zwiększanie skali

Z łatwością przystosujesz aplikacje do tysięcy użytkowników. Skorzystaj z najwyższego poziomu zabezpieczeń i bezpieczeństwa.

AI i uczenie maszynowe

Uprość podejmowanie decyzji i zwiększ wydajność wykorzystując wydajne, ale nieskomplikowane modele AI/ML. Skonfiguruj przykłady zastosowania sztucznej inteligencji, bez ograniczeń i bez kodu.

Różnorodnoś gotowych do użytku komponentów,
które można łączyć

Przyspiesz tworzenie programów bez kodu, korzystając z gotowych aplikacji, łączników i szablonów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Studio Creatio?