Jedna platforma
do automatyzacji przepływów pracy i CRM w branży handlu detalicznego z technologią no-code

Mapa przepływów pracy w branży handlu detalicznego

Kierownik
ds. towarów
Kierownik ds. zakupów
Kierownik sklepu
Kierownik
ds. marketingu
Przedstawiciel
ds. obsługi klienta
Specjalista
ds. zgodności z przepisami

Zarządzanie towarami

Planowanie towarów

Generuj oparte na danych plany dotyczące towarów we wszystkich kanałach, regionach i sklepach, a także przewiduj przyszłe realia rynkowe dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji

Optymalizacja cen

Zoptymalizuj swoją strategię cenową w odniesieniu do różnych produktów, segmentów klientów i kanałów dystrybucji dzięki wszechstronnym narzędziom do analizy sprzedaży, cen i rentowności oraz opartym na sztucznej inteligencji predykcyjnym technikom modelowania

Zarządzanie premierami produktów

Szybciej wprowadzaj produkty na rynek dzięki przejrzystym, scentralizowanym i zautomatyzowanym przepływom pracy związanym z premierami produktów oraz przepływom pracy zapewniającym płynną współpracę pomiędzy działami firmy

Monitorowanie wyników sprzedaży

Monitoruj sprzedaż detaliczną w celu zwiększenia zysku firmy według dowolnych kryteriów – wskaźników dotyczących zamówień i klientów, wyników i wydajności pracy sprzedawców, najlepiej sprzedających się produktów i kategorii produktowych, kluczowych wskaźników efektywności związanych z finansami sklepu i wielu innych

Zakupy i logistyka

Zaopatrzenie i zakupy

Skonfiguruj płynne, ciągłe procesy zakupów i zapewnij terminową dostępność towarów w sklepach dzięki automatyzacji przepływów pracy, takich jak zgłaszanie zapotrzebowania na towary, wdrażanie dostawców, zatwierdzanie umów, obsługa faktur i inne

Zarządzanie logistyką

Zapewnij szybkie i efektywne kosztowo dostawy towarów do sklepów i centrów dystrybucyjnych dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy związanym z planowaniem tras dojazdowych, kosztami, zamówieniami i innymi podobnymi czynnościami

Zarządzanie partnerami

Przechowuj aktualne informacje o sprzedawcach, dostawcach, producentach i dystrybutorach w jednym scentralizowanym systemie CRM, kontaktuj się z nimi w przejrzysty i efektywny sposób za pośrednictwem portalu partnerskiego

Zarządzanie umowami

Bezpiecznie przechowuj i uaktualniaj umowy i inne podobne dokumenty w jednej dobrze chronionej bazie danych; oszczędzaj czas dzięki automatyzacji zatwierdzania umów i innych przepływów pracy związanych z zarządzaniem dokumentami

Działalność sklepu

Zarządzanie franczyzami

Wdrażaj ujednolicone metody i standardy prowadzenia sklepów w całej sieci; zapewnij efektywną komunikację i współpracę pomiędzy poszczególnymi sklepami i zespołami działającymi w różnych miejscach

Kontrola zapasów

Śledź stan zapasów w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania opóźnieniom w dostawach, zapewnienia terminowej realizacji zamówień oraz uniknięcia nadmiernych wydatków i zapasów

Zarządzanie zasobami

W łatwy sposób śledź informacje o wszystkich fizycznych i cyfrowych zasobach w sklepie w celu poprawy efektywności operacyjnej i maksymalizacji wykorzystania zasobów

Marketing

Zarządzanie informacjami o klientach

Uzyskaj całościowy wgląd w informacje dotyczące Twoich klientów, ich zainteresowania i zachowania zakupowe, w tym aktywność w mediach społecznościowych, reakcje na kampanie e-mailowe, zakupy w sklepach fizycznych i internetowych, listy życzeń, oceny i recenzje, informacje o programach lojalnościowych itd.

Segmentacja

Dziel odbiorców na segmenty według różnych kryteriów (np. danych społeczno-demograficznych, położenia geograficznego, zwyczajów zakupowych itd.) oraz angażuj ich poprzez spersonalizowane oferty w odpowiednim kanale i we właściwym czasie

Zarządzanie kampaniami

W łatwy sposób buduj i automatyzuj wielokanałowe kampanie marketingowe skierowane do poszczególnych segmentów oraz zarządzaj nimi; planuj wydatki na marketing i zarządzaj nimi oraz śledź efekty kampanii i zwrot z inwestycji

Zarządzanie programami lojalnościowymi

Realizuj różnego rodzaju programy lojalnościowe i programy nagradzania (np. programy nagród za wydatki, programy zniżek, programy upominkowe itd.) w wielu kanałach w celu zaangażowania klientów na każdym etapie procesu zakupów w sklepie fizycznym lub internetowym oraz przy specjalnych okazjach

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Zaplanuj już teraz demonstrację Creatio na żywo
Porozmawiaj z ekspertem ds. narzędzi low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć w ciągu godzin aplikacje i procesy klasy korporacyjnej zoptymalizowane dla wielu platform

Zarządzanie zamówieniami i dostawami

Zarządzanie zamówieniami z wielu kanałów

Przyjmuj i obsługuj zamówienia z różnych kanałów fizycznych i internetowych, weryfikuj dostępność i koszt towarów, kontaktuj się z klientami i współpracownikami, przeglądaj historię kontaktów itd. – a wszystko to w jednym oknie

Zarządzanie informacjami o produktach

Uzyskaj kompletny, aktualny obraz jednostek magazynowych ze szczegółowymi informacjami o każdym produkcie w celu usprawnienia procesów związanych z zamówieniami, ofertami cenowymi, zapasami i fakturami

Zarządzanie dostawami

Obliczaj koszty wysyłki, wysyłaj zlecenia do firm kurierskich, powiadamiaj klientów o statusie zamówień oraz zarządzaj kurierami za pomocą płynnie połączonych i zautomatyzowanych przepływów pracy

Obsługa klienta

Pomoc i obsługa techniczna w wielu kanałach

Obsługuj i angażuj kupujących w dowolnym wybranym przez nich kanale – przez telefon, e-mail, komunikator lub portal samoobsługowy – a także ułatw pracę swoim przedstawicielom ds. obsługi klienta dzięki kompleksowym cyfrowym narzędziom obsługowym, opartym na sztucznej inteligencji przepływom pracy i szczegółowym informacjom o klientach

Automatyzacja centrum kontaktowego

Zmaksymalizuj wydajność pracy centrum kontaktowego dzięki zaoferowaniu konsultantom inteligentnych narzędzi do łatwego zarządzania kolejkami zgłoszeń, wielokanałowej komunikacji z klientami i śledzenia wyników ich własnej pracy w czasie rzeczywistym

Obsługa zwrotów

Uprość proces zwracania towarów poprzez w pełni zautomatyzowane cyfrowe przepływy pracy, a także gromadź szczegółowe informacje o zwrotach, wymianach, roszczeniach gwarancyjnych i naprawach w jednym miejscu w celu ich dogłębnej analizy

Ryzyko i zgodność z przepisami

Zarządzanie prywatnością klienta

Wdrażaj przepływy pracy związane z ochroną danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (RODO, CCPA itd.).

Kontrola zgodności z przepisami

Zapewnij zgodność z przepisami w całym przedsiębiorstwie poprzez scentralizowane zarządzanie dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, regulaminami pracy itd.

Zarządzanie sprawami sądowymi

Usprawnij zarządzanie sprawami sądowymi, zapewnij jednolity format dokumentów i zoptymalizuj przepływy pracy i procesy współpracy związane z kwestiami prawnymi.

Certyfikacja

Monitoruj i śledź procesy certyfikacji oraz zarządzaj nimi w całym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami.

Audyty wewnętrzne

Zarządzaj przepływami pracy w zakresie audytów dotyczących wszystkich wymaganych zasobów finansowych, fizycznych i prawnych Twojego przedsiębiorstwa.

Warunki pracy i satysfakcja pracowników

Zarządzanie cyklem zatrudnienia

Wdrażaj jednolite i przejrzyste przepływy pracy związane z kadrami w celu efektywnego zarządzania pracownikami, w tym ich zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem, utrzymaniem i zakończeniem pracy

Zarządzanie wnioskami pracowników

Popraw warunki pracy dzięki zapewnieniu przyjaznego dla użytkownika systemu automatyzującego dowolny rodzaj wniosków (o urlopy, podróże, pokrycie wydatków itp.)

Utrzymanie pracowników

Motywuj, angażuj i utrzymaj najlepszych pracowników dzięki zaawansowanym narzędziom do przeprowadzania ankiet, organizacji szkoleń, obliczania premii i oceny efektów pracy – tak aby pracownicy byli zadowoleni i chcieli dłużej pracować w Twoim przedsiębiorstwie

Współpraca i udostępnianie wiedzy

Scentralizuj komunikację, współpracuj, udostępniaj wiedzę i dokumenty, planuj zadania i spotkania oraz zarządzaj przeglądami i pozwoleniami.

Ekosystem partnerów i aplikacji

Partnerzy wdrożeniowi
skoncentrowani na przemyśle
Najlepsze aplikacje
dla branży handlu
detalicznego
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Application
Field sales
Field sales

Field sales management: a schedule of visits, field sales rules and order placement

Certified
Trial
Application
Mapsly service
Mapsly service for Creatio
Feature-rich, highly customizable map platform for field sales, geo-analysis, routing, location tracking, territory management, prospecting, embeddable maps and no-code automation
Trial
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Integration via Creatio API
Microsoft Power BI connector
Microsoft Power BI connector for Creatio

Connector to Microsoft Power BI, an interactive data visualization software

Free
Application
Analytical segmentation
Analytical segmentation for Creatio
Database segmentation for efficient analysis
Trial

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji