Jedna platforma
do automatyzacji przepływów pracy i CRM w branży zaawansowanych technologii z technologią no-code

Marketing i promocja

Zarządzanie leadami

Popraw współczynnik konwersji potencjalnych klientów na szanse sprzedaży dzięki automatyzacji całości cyklu życia zarządzania leadami – od pierwszego kontaktu do zakwalifikowania potencjalnego klienta jako zainteresowanego zakupem.

Zarządzanie kampaniami

Skutecznie angażuj klientów dzięki projektowaniu, realizacji i optymalizacji kampanii marketingowych w wielu kanałach.

Zarządzanie imprezami branżowymi

Zwiększ rozpoznawalność marki i szanse zdobycia klientów o wysokim potencjale dzięki realizacji skutecznych kampanii marketingowych dostosowanych do imprez branżowych i targów.

Marketing cyfrowy

Efektywnie organizuj różnorodne działania w zakresie marketingu cyfrowego, takie jak pozycjonowanie stron internetowych, marketing w mediach społecznościowych, promocja marki w Internecie, produkcja filmów i inne.

Marketing skierowany do określonych klientów

Synchronizuj wszystkie działania i dane marketingowe związane z konkretnymi klientami, analizuj historię zaangażowania tych klientów i zarządzaj złożonymi kampaniami do nich skierowanymi.

Zarządzanie materiałami marketingowymi

Usprawnij tworzenie materiałów marketingowych, wprowadź kontrolę wersji i zorganizuj dostęp do materiałów marketingowych z jednego źródła.

Sprzedaż

Pozyskiwanie leadów

Automatycznie pozyskuj dane kontaktowe potencjalnych klientów dzięki integracji z mediami społecznościowymi i stronami docelowymi serwisów internetowych oraz synchronizuj proces pozyskiwania danych kontaktowych z działaniami i danymi zespołów zajmujących się sprzedażą.

Zarządzanie szansami sprzedaży

Zwiększ skuteczność sprzedaży dzięki automatyzacji przepływów pracy związanych z różnymi typami szans sprzedaży, takimi jak produkt, usługa, wykorzystanie usług/pracowników zewnętrznych itp.

Zarządzanie relacjami z partnerami

Zwiększ sprzedaż przez partnerów za pomocą portalu obsługującego współpracę w zakresie potencjalnych klientów i transakcji, wspólne kampanie, wzajemne udostępnianie wiedzy i programy lojalnościowe.

Sprzedaż skierowana do konkretnego klienta

Efektywnie zarządzaj wieloma osobami kontaktowymi u konkretnego klienta, oferuj propozycje treści i wartości spersonalizowane pod kątem roli, jaką pełni osoba kontaktowa, i wdrażaj przepływy pracy związane ze sprzedażą uzupełniającą i krzyżową produktów i rozwiązań z branży zaawansowanych technologii.

Planowanie i prognozowanie sprzedaży

Twórz prognozy i zarządzaj nimi według wielu kryteriów – zespołów, regionów, produktów/usług i innych parametrów.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie realizacją

Śledź kluczowe etapy, fazy i działania związane z realizacją projektów oraz zagwarantuj codzienną realizację zadań przy wykorzystaniu Twojej ulubionej metodologii cyklu rozwoju oprogramowania.

Zakres prac i dokumentacja projektu

W łatwy sposób utrzymuj aktualną dokumentację projektu, zarządzaj prawami dostępu i udostępniaj dokumenty interesariuszom i zespołowi.

Zarządzanie zespołami

Zarządzaj złożonymi rozproszonymi zespołami i monitoruj rezultaty ich pracy, a także – w razie potrzeby – integruj różne metodologie zarządzania zespołami i systemy zarządzania zadaniami.

Komunikacja z klientami

Zarządzaj komunikacją z klientami za pośrednictwem jednego systemu CRM, w łatwy sposób udostępniaj aktualizacje statusu i twórz notatki ze spotkań oraz informuj interesariuszy o kluczowych działaniach realizacyjnych.

Analiza biznesowa

Zarządzanie wymaganiami

Konfiguruj przejrzyste przepływy pracy w zakresie zarządzania wymaganiami i utrzymuj jedno źródło dokumentacji wymagań.

Zarządzanie zmianami

Zwiększ sprawność realizacyjną i bądź w pełni gotów na zmiany dzięki automatyzacji procesów zarządzania zmianami i przyspieszeniu odbioru informacji zwrotnych od klientów.

Zarządzanie interesariuszami

Zagwarantuj, że interesariusze będą zawsze dobrze poinformowani, w łatwy sposób odbieraj informacje zwrotne i przechowuj wszystkie istotne wiadomości z wielu kanałów w jednym systemie.

Rejestry produktów i plany rozwiązań

Wyeliminuj wąskie gardła projektów, wprowadzanie do nich dodatkowych nieistotnych elementów i niekontrolowane rozszerzanie się ich zakresu dzięki stałemu uaktualnianiu specyfikacji funkcji, rejestrów produktów, planów rozwiązań itd. oraz ich bieżącej akceptacji przez interesariuszy i zespół.

Zarządzanie produktami

Analiza rynku i konkurencji

Gromadź i organizuj wiedzę na temat trendów rynkowych, konkurencji, raportów analityków itd. w celu korygowania strategii rozwoju produktu.

Zarządzanie rejestrami produktów

Konfiguruj zautomatyzowane przepływy pracy służące do tworzenia, przeglądu, ustalania priorytetów i zatwierdzania rejestrów produktów oraz zagwarantuj, że zespoły realizacyjne zawsze będą otrzymywać dokładne dane dotyczące strategii produktu.

Analiza użytkowników i informacji zwrotnych

Gromadź, analizuj i wizualizuj dane o zachowaniu użytkowników i otrzymywane od nich informacje zwrotne.

Zarządzanie wersjami

Wdrażaj efektywne przepływy pracy w zakresie planowania, harmonogramowania i uruchamiania nowych wersji produktu obejmujące wszystkie niezbędne czynności związane z kontrolą jakości, rozwojem/eksploatacją, akceptacją produktu przez klienta i pomocą techniczną.

Zarządzanie wiedzą

Popraw wzajemne udostępnianie wiedzy i szybciej gromadź ekspercką wiedzę techniczną za pomocą kompleksowych zautomatyzowanych przepływów pracy związanych z zarządzaniem wiedzą.

Zarządzanie zwrotem z inwestycji

Śledź wydatki i efektywnie przydzielaj zasoby dzięki wdrożeniu pulpitów zarządzania zwrotem z inwestycji, analizie kluczowych wskaźników efektywności, analizie celów i kluczowych rezultatów, a także innym przepływom pracy związanym z zarządzaniem strategicznym.

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Zaplanuj już teraz demonstrację Creatio na żywo
Porozmawiaj z ekspertem ds. narzędzi low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć w ciągu godzin aplikacje i procesy klasy korporacyjnej zoptymalizowane dla wielu platform

Badania i rozwój

Badania techniczne

Synchronizuj działania związane z badaniami technicznymi wśród członków zespołu, usprawnij procesy związane z przeglądami rezultatów prac, organizuj działania związane z zarządzaniem wiedzą oraz popraw jakość podejmowania decyzji wśród kierowników i szefów zespołów.

PoC i prototypy

Radykalnie przyspiesz tworzenie dowodów słuszności koncepcji (PoC) i prototypów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi no-code służących do projektowania interfejsu i doświadczeń użytkownika, modelowania przepływów pracy i danych, integracji, pulpitów analitycznych itd.

Śledzenie zadań

Połącz śledzenie zadań związanych z badaniami i rozwojem, kontakty z klientami, wewnętrzne wnioski o usługi informatyczne, projekty klientów i inne ważne informacje w jednym opartym na współpracy środowisku, które w łatwy sposób dostosowuje się do Twoich unikatowych i stale ewoluujących strategii realizacyjnych.

Rozwój aplikacji

Twórz aplikacje biznesowe klasy korporacyjnej w ciągu kilku dni, a nie miesięcy, i zmaksymalizuj produktywność zespołów zajmujących się badaniami i rozwojem dzięki technologii no-code, aby umożliwić im tworzenie bardziej innowacyjnych produktów, a jednocześnie jak najszybsze wprowadzenie ich na rynek.

Sukces klienta

Zarządzanie zgłoszeniami w wielu kanałach

Zautomatyzuj proces zgłaszania i obsługi zgłoszeń serwisowych od klientów, zapewnij wielokanałową komunikację dla klientów, opcje samoobsługi oraz możliwość bezproblemowego korzystania z urządzeń mobilnych.

Zapoznanie się z systemem

Popraw zadowolenie klienta i skróć czas potrzebny na naukę dzięki szybkiemu dostępowi do materiałów szkoleniowych, sprawnej pomocy technicznej, samoobsługowemu portalowi sukcesu klienta oraz dostępnym na żądanie szkoleniom.

Automatyzacja odnowień

Zautomatyzuj procesy odnawiania usług po stronie Twojej oraz Twojego klienta dzięki udostępnieniu szablonów dokumentów, zapewnieniu terminowych powiadomień e-mail oraz tworzeniu płynnych przepływów pracy związanych z obsługą danych.

Śledzenie NPS

Śledź poziom zadowolenia klienta za pomocą wskaźnika Net Promoter Score i stale udoskonalaj swoje strategie obsługi klienta na podstawie zgromadzonych danych.

Wsparcie informatyczne

Pomoc techniczna w wielu kanałach

Usprawnij wewnętrzne i zewnętrzne wsparcie informatyczne za pośrednictwem wielokanałowej pomocy technicznej i portali samoobsługowych oraz zagwarantuj błyskawiczne rozwiązywanie problemów i otrzymanie informacji zwrotnej.

Zarządzanie dostępem użytkowników

Zarządzaj rolami decydującymi o poziomie dostępu użytkowników, regułami dostępu do zasobów, zasadami ochrony danych i innymi kwestiami bezpieczeństwa informatycznego.

Automatyzacja stosowania najlepszych praktyk informatycznych

Wdrażaj usługi wsparcia informatycznego klasy korporacyjnej zgodnie z powszechnie przyjętym przez branżę zestawem najlepszych praktyk informatycznych (ITIL).

Zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami

Zarządzanie prywatnością klienta

Wdrażaj przepływy pracy związane z ochroną danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (RODO, CCPA itd.).

Kontrola zgodności z przepisami

Zapewnij zgodność z przepisami w całym przedsiębiorstwie poprzez scentralizowane zarządzanie dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, regulaminami pracy itd.

Zarządzanie sprawami sądowymi

Usprawnij zarządzanie sprawami sądowymi, zapewnij jednolity format dokumentów i zoptymalizuj przepływy pracy i procesy współpracy związane z kwestiami prawnymi.

Certyfikacja

Monitoruj i śledź procesy certyfikacji oraz zarządzaj nimi w całym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami.

Audyty wewnętrzne

Zarządzaj przepływami pracy w zakresie audytów dotyczących wszystkich wymaganych zasobów finansowych, fizycznych i prawnych Twojego przedsiębiorstwa.

Cykl życia korporacyjnego

Zarządzanie cyklem zatrudnienia

Wdrażaj jednolite i przejrzyste przepływy pracy związane z kadrami w celu efektywnego zarządzania pracownikami, w tym ich zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem, utrzymaniem i zakończeniem pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowników

Popraw warunki pracy dzięki zapewnieniu przyjaznego dla użytkownika systemu automatyzującego dowolny rodzaj wniosków (o urlopy, podróże, pokrycie wydatków itp.).

Współpraca i udostępnianie wiedzy

Scentralizuj komunikację, współpracuj, udostępniaj wiedzę i dokumenty, planuj zadania i spotkania oraz zarządzaj przeglądami i pozwoleniami.

Historie sukcesu naszych klientów

Asseco SEE wykorzystuje możliwości technologii no-code Creatio do projektowania złożonych przepływów pracy związanych ze sprzedażą.
Health e(fx) przyspiesza sprzedaż i obsługę klienta, a jednocześnie oferuje pełną integralność danych i sprawną opiekę nad ścieżką klienta.
Xledger korzysta z platformy Creatio do automatyzacji procesów bezpośredniej obsługi klienta i zapewnia maksymalną koordynację działów sprzedaży, marketingu i zarządzania klientami.
Convenient Software Solutions wykorzystuje oferowane przez Creatio funkcje kompleksowej automatyzacji procesów, aby poprawić jakość obsługi klienta.

Ekosystem partnerów i aplikacji

Partnerzy wdrożeniowi
współpracujący z branżą zaawansowanych
technologii
Najlepsze aplikacje
dla branży zaawansowanych
technologii
Application
SalesUp Project Management
SalesUp Project Management for Creatio
Work on projects and project tasks using the Gantt chart and Kanban board.
Trial
Application
Banza Jira connector
Banza Jira connector for Creatio
Connector to Jira, a project management software
Trial
Application
Banza service catalog
Banza service catalog for Creatio
Catalog of company services for registering customer requests on the portal
Trial
Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
RiskMaster
RiskMaster for Creatio
Vertical solution for managing Risk catalogue, automatically identify incidents and cases with risk impact and automate their resolution
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Integration via Creatio API
Microsoft Power BI connector
Microsoft Power BI connector for Creatio

Connector to Microsoft Power BI, an interactive data visualization software

Free

Powiązane zasoby

Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej

Zaplanuj swoją prezentację Creatio

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji