Pharma CRM

Budowa silniejszych relacji i zaangażowania klientów dzięki CRM Creatio dla przemysłu farmaceutycznego
Rozwiązanie w zakresie zarządzania relacjami z klientem, mające na celu przeniesienie opieki nad pacjentem na nowy poziom

Creatio oferuje sektorowe rozwiązanie CRM, które umożliwia firmom farmaceutycznym i z sektora nauk przyrodniczych Automatyzację procesów biznesowych specyficznych dla branży i poprawę doświadczenia klientów. Przemysł farmaceutyczny korzysta z systemu CRM Creatio  w celu automatyzacji procesów i zwiększenia przychodów poprzez wyposażenie przedstawicieli handlowych w narzędzia do planowania działań cyklicznych, marketingu, sprzedaży i kompleksowej analizy.

Jednolita baza danych klientów
Kompleksowa baza danych CRM pozwala na prowadzenie pełnej historii wszystkich interakcji z klientami w jednym miejscu.
Zarządzanie firmami i osobami kontaktowymi
Interakcje i historia komunikacji
Relacje między klientami
Wzbogacanie danych poprzez media społecznościowe
Inteligentne wyszukiwanie i łączenie duplikatów w celu zachowania aktualnych danych
Skoordynowane kampanie i komunikacja marketingowa
Creatio oferuje zestaw narzędzi do automatyzacji marketingu i promocji produktów farmaceutycznych.
Segmentacja i celowane kampanie
Zarządzanie kampanią
Harmonogramy imprez i zarządzanie odbiorcami docelowymi
Zarządzanie zasobami marketingowymi
Narzędzia CLM
Zarządzanie kluczowymi klientami
Lepsze zrozumienie kluczowych klientów i dzięki zastosowaniu modelu sprzedaży opartego na kliencie (account based).
Narzędzia do identyfikacji kluczowych klientów i utrzymywania skutecznej komunikacji z klinikami opieki podstawowej i specjalistycznej, referowane sieci aptek, itp.
Opracowanie strategii relacji i zaplanowanie docelowych działań z każdym z kluczowych klientów.
Wprowadzanie na rynek nowych produktów w krótszym czasie
Pomiar jakości relacji z każdą organizacją
Planowanie działań cyklicznych
Oszczędność czasu i zwiększenie efektywności dzięki planowaniu działań cyklicznych.
Automatyczne planowanie wizyt
Natychmiastowe obliczenie liczby możliwych wizyt z uwzględnieniem harmonogramu i obciążenia pracą przedstawiciela
Wstępnie skonfigurowane raporty i wykresy do wykonania planu w porównaniu z rzeczywistą analizą kluczowych wskaźników dla zadań cyklicznych
Zarządzanie pracownikami mobilnymi
Możliwość bardziej wydajnej pracy przedstawicieli handlowych poprzez zapewnienie im mobilnego dostępu do kluczowych informacji w dowolnym miejscu i czasie.
Dostęp do kompletnej bazy danych klientów
Automatyczne planowanie wizyt
Planer tras
Możliwość przeglądania lokalizacji geograficznych (mapy, GPS lub GSM)
Tryb offline
Planowanie sprzedaży i zarządzanie procesem sprzedaży
Wzmocnienie działań sprzedażowych poprzez udostępnienie istotnych informacji o planach sprzedaży i kanałach dystrybucji.
Zdolność do automatyzacji procesów specyficznych dla danej branży
Narzędzia do automatyzacji sprzedaży, pozwalające na zachowanie elastyczności w planowaniu sprzedaży i monitorowanie realizacji planu
Jednolita baza danych produktów z dokładnym opisem każdego z nich, które mogą być wykorzystane do skutecznego planowania sprzedaży, zarządzania cenami, tworzenia matrycy produkt-segment itp.
Automatyczny import danych w celu analizy wyników pracy z dystrybutorami i sieciami aptek
Lepsza obsługa klienta
Zapewnienie bardziej wydajnej i skutecznej obsługi z dokładnym i pełnym widokiem klientów we wszystkich kanałach.
Automatyzacja centrum kontaktowego
Rejestracja spraw i przydzielenie agenta do pracy nad sprawą
Monitorowanie stanu i czasu trwania rozstrzygnięcia sprawy
Wielokanałowe zarządzanie usługami
Decyzje oparte na danych i praktyczne obserwacje
Wykorzystanie różnych narzędzi do analizy wyników i generowania raportów w czasie rzeczywistym
Interaktywne, konfigurowalne pulpity do uproszczonej analizy wyników długo- i krótkoterminowych
Wstępnie skonfigurowane raporty branżowe do analizy wizyt, planowania w stosunku do rzeczywistych wyników, zadań cyklicznych itp.
Kreator niestandardowych raportów
Narzędzia monitorowania KPI

Skontaktuj się z nami i pozwól nam zademonstrować, jak Twoja firma może czerpać korzyści z CRM Creatio