Portal do współpracy z klientami, partnerami i pracownikami
na jednej platformie low-code

Self-service edition
Customer edition
Partner edition

Używaj Portalu Creatio do zarządzania relacjami
swojej firmy z klientami, partnerami i pracownikami

Self-service edition

Portal samoobsługowy dla twoich klientów

Umożliwienie klientom rejestracji swoich zgłoszeń, znalezienie odpowiednich rozwiązań w bazie wiedzy, i dostarczenie natychmiastowej informacji zwrotnej podczas pracy we wspólnym systemie z zespołem obsługi klienta. Odciążenie działu obsługi przez zapewnienie klientom wygodnych narzędzi samoobsługowych.
Customer edition

Automatyzacja współpracy z klientami

Korzystanie z gotowych narzędzi lub tworzenie własnych, aby zautomatyzować współpracę z wykorzystaniem technologii low-code. Dostosowanie Portalu zgodnie z wymogami procesów obsługi, przepływu dokumentów, projektów, świadczenia usług z zakresu HR i IT, oraz innych potrzeb firmy.
Partner edition

Skuteczne zarządzanie współpracą z partnerami

Zastosowanie gotowych narzędzi do zarządzania relacjami z partnerami (PRM) do efektywnego zarządzania komunikacją z dealerami i partnerami. Portal dla Partnerów umożliwia wykorzystanie całości cyklu sprzedaży partnerów: od przetwarzania leadów do analizowania statystyk dotyczących leadów, zamówień i faktur.

Wykorzystanie Supermocy platformy wbudowanych w Portal Creatio

Silnik BPM
Wykorzystanie wydajnego silnika BMP do automatyzacji procesów o dowolnej złożoności i uruchomienie procesów end-to-end dla użytkowników Portalu Creatio i podstawowego systemu.
Platforma low-code
Tworzenie rozwiązań portalowych w celu zautomatyzowania każdego z zadań. Portal Creatio pozwala na automatyzację obiegu dokumentów, implementację projektów wspólnie z partnerami, świadczenie usług z zakresu HR i IR, itp.
Ujednolicony CRM
Tworzenie kompleksowych procesów CRM dla klientów i pracowników front/back-office na jednej platformie. Wymiana danych i komunikacja z klientami na Portalu bez dodatkowej integracji w ramach  pojedynczego systemu Creatio.

Korzystanie z Portalu Creatio w celu podniesienia komunikacji z partnerami i klientami na najwyższy poziom

Niezakłócona obsługa
Świadczenie usług wewnętrznych i zewnętrznych z wykorzystaniem gotowych narzędzi Creatio do samodzielnej obsługi klienta
Rozwiązania partnerskie Creatio
Ścisła współpraca z partnerami w ramach jednego cyfrowego ekosystemu; połączenie działań w zakresie zarządzania marketingiem i sprzedażą
Komunikator firmowy
Komunikacja z klientami i współpracownikami podczas wykonywania zadań i śledzenie na bieżąco informacji o firmie
Szybka konfiguracja i dostosowanie do potrzeb klienta
Dostosowywanie UX systemu , projektowanie i analiza w a kilka kliknięć za pomocą elastycznej platformy low-code Creatio
Zarządzanie treścią
Utworzenie jednej bazy dokumentów i treści w celu konsolidacji danych biznesowych firmy i zapewnienie dostępu dla użtkowników portalu
Portal dla finansów i ubezpieczeń
Usprawnienie całego cyklu komunikacji w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym od samoobsługi klienta do współpracy z partnerami i agentami
Niestandardowe rozwiązania portalowe
Dostosowywanie sekcji Portalu w celu zautomatyzowania określonych zadań za pomocą narzędzi low-code w Creatio
Procesy "End-to-End"
Zarządzanie pracą użytkowników i personelu firmy jako całościowy proces, dostosowany do potrzeb klienta za pomocą elastycznych technologii BPM i DCM
Bezpieczeństwo na wszystkich poziomach
Elastyczna dystrybucja dostępu do danych dla użytkowników portalu i użytkowników systemu Creatio podstawowego

Utworzenie Cyfrowego Ekosystemu Firmy

Połączenie klientów, partnerów i pracowników korzystających
z Portalu Creatio na jednej platformie low-code