Wybierz wersję Portalu Creatio

do efektywnej współpracy z klientami, partnerami i pracownikami korzystając ze wspólnej platformy low-code
Self-service Portal
Portal do zarządzania zgłoszeniami i dostarczenia klientom narzędzi samoobsługowych.
$00£0AU$0
Bezpłatnie, liczba użytkowników jest ograniczona*
Customer Portal
Portal do współpracy i świadczenia usług dla klientów i pracowników
$65£5AU$9
na użytkownika/miesiąc*
Partner Portal
Portal All-in-One do zarządzania relacjami partnerskimi (PRM)
Na żądanie

Funkcjonalność wersji Portalu

Self-service Portal
Customer Portal
Partner Portal
Zarządzanie zgłoszeniami
Zarządzanie wiedzą
Prekonfigurowane narzędzia analityczne
Komunikator firmowy
komentarze
do przedmiotów
3 sekcje niestandardowe*
Zarządzanie leadami
Zarządzanie szansami
Zarządzanie zamówieniami
Zarządzanie produktami i cennikami
Narzędzia do współpracy z partnerami (PRM)
Działania marketingowe
Wnioski o produkty finansowe
dotyczy linii produktowej
Financial Services Creatio
Self-service Portal
Zarządzanie zgłoszeniami
Zarządzanie wiedzą
Prekonfigurowane narzędzia analityczne
Komunikator firmowy (komentarze do przedmiotów)
Customer Portal
Zarządzanie zgłoszeniami
Zarządzanie wiedzą
Prekonfigurowane narzędzia analityczne
Komunikator firmowy (komentarze do przedmiotów)
3 sekcje niestandardowe*
Wnioski o produkty finansowe (dotyczy linii produktowej Financial Services Creatio)
Partner Portal
Zarządzanie zgłoszeniami
Zarządzanie wiedzą
Prekonfigurowane narzędzia analityczne
Komunikator firmowy (komentarze do przedmiotów)
3 sekcje niestandardowe*
Zarządzanie leadami
Zarządzanie szansami
Zarządzanie zamówieniami
Zarządzanie produktami i cennikami
Narzędzia do współpracy z partnerami (PRM)
Działania marketingowe

Zgodność licencji portalowych

Korzystanie z Portalu Creatio wymaga subskrypcji jednego z podstawowych produktów Creatio
Self-service Portal
Customer Portal
Partner Portal
STUDIO CREATIO
SALES CREATIO
SERVICE CREATIO
MARKETING CREATIO
FINANCIAL SERVICES CREATIO
Self-service Portal
SERVICE CREATIO
FINANCIAL SERVICES CREATIO
Customer Portal
STUDIO CREATIO
SALES CREATIO
SERVICE CREATIO
MARKETING CREATIO
FINANCIAL SERVICES CREATIO
Partner Portal
SALES CREATIO

Oceń możliwości
 Portal Creatio

*Informacje dodatkowe
 1. Portal Creatio jest częścią platformy Creatio i jest dostępny w dwóch modelach wdrożenia: Subskrypcja w chmurze lub instalacja u klienta. Do pracy z Portalem Creatio, potrzebna jest co najmniej jedna subskrypcja na jeden z podstawowych produktów Creatio.
 2. Ceny Portalu Creatio (wszystkie typy licencji) dotyczą miesięcznego użytkowania oprogramowania (oraz podstawowej obsługi technicznej i aktualizacji do nowych wersji).
 3. Podane ceny nie zawierają podatków i opłat (np. VAT) wymaganych przez prawo.
 4. Minimalna roczna wielkość zamówienia wynosi $5,000, na które składa się z koszt subskrypcji produktu (produktów) Creatio lub/i kosztu dowolnego rozwiązania dostępnego w Marketplace.
 5. Minimalny okres obowiązywania umowy wynosi jeden rok.
 6. Koszt wdrożenia Portalu Creatio (wszystkie rodzaje licencji) jest obliczany osobno.
 1. Płatność dokonywana jest w USD:
  • Portal Creatio Cloud/ On-site, wersja Self-Serviceー $0 za użytkownika/rok. Liczba  bezpłatnych użytkowników portalu dla wersji Self-Service nie może przekraczać 10.000. i nie powinien przewyższać liczby użytkowników a podstawowego produktu Creatio więcej niż 100 razy.
  • Portal Creatio Cloud/ On-site, wersja Customer ー $70 za użytkownika/rok;
  • Portal Creatio Cloud/ On-site, wersja Partner ー koszt licencji produktu  jest dostarczany na indywidualne zamówienie.
 2. Użytkownik Portalu jest objęty limitem 1000 połączeń API* do licencjonowanych obiektów.
 3. Dodatkowe sekcje: możliwość utworzenia 3 (trzech) niestandardowych sekcji dla użytkowników Portalu. Sekcja niestandardowa to nowa sekcja, która jest dodatkowo tworzona w systemie. Sekcje te nie dziedziczą możliwości funkcjonalnych sekcji podstawowych.
 4. Płatność dokonywana jest w USD według kursu Europejskiego Banku Centralnego i/lub Banku Anglii i/lub The Reserve Bank of Australia z dnia płatności.
Usługi dodatkowe Centrum Danych
Automatyczna kopia bazy danych

Pliki kopii zapasowej można pobrać przez FTP. Dane są codziennie odnawiane. Usługa ta kosztuje 800 dolarów rocznie. Dodatkowo doliczana jest opłata za miejsce na dysku.

Środowisko deweloperskie (chmura)

odatkowa instancja systemu, używana do rozwoju i testowania, dostarczana na żądanie. Przy zakupie subskrypcji dla ponad 20 użytkowników, dodatkowa instancja systemu jest dostarczona bezpłatnie dla dwóch użytkowników. Przy zakupie abonamentu dla mniej niż 20 użytkowników lub dodaniu dodatkowego użytkownika, dodatkowa instancja systemu jest dostarczana zgodnie z cennikiem wybranego produktu. Za miejsce na dysku pobierana jest dodatkowa opłata.

Lokalne środowisko deweloperskie

Rozwój i testowanie systemu na własnych serwerach. Przy zakupie subskrypcji dla ponad 20 użytkowników, dwie dodatkowe subskrypcje są bezpłatne. Przy zakupie abonamentów dla mniej niż 20 użytkowników lub dodanie dodatkowego użytkownika, cena usługi jest równa cenie abonamentu za ten produkt.

Instalacja na serwerach dedykowanych

Możliwość wdrożenia systemu na serwerach dedykowanych (bez współdzielenia zasobów). Pozwala to na bardziej elastyczną konfigurację i modyfikację systemu operacyjnego, serwerów aplikacyjnych i DBMS. Polecany dla organizacji, które mają jedno z poniższych wymagań:

 • Skomplikowane i zasobochłonne integracje; usprawnienia projektów.
 • Wymagany zwiększony poziom bezpieczeństwa.
 • Potrzeba bardziej elastycznej konfiguracji systemu operacyjnego oraz instalacji dodatkowego oprogramowania na serwerach aplikacyjnych i DBMS.
 • Utrzymanie stale wysokiego poziomu wydajności i wykluczenie wpływu innych instancji systemu.
 • Niestandardowe wymagania dotyczące okien serwisowych.

Wdrażanie na serwerach dedykowanych odbywa się na zasadach indywidualnych, w zależności od wymaganych zasobów.