Usługi specjalistyczne

Budowanie silnych relacji z klientami i identyfikowanie nowych możliwości w oparciu o procesowo sterowane oprogramowanie CRM dla firm usługowych
Nowoczesne oprogramowanie CRM, które pomaga firmom wyprzedzać konkurencję

Creatio CRM dla dostawców usług napędza efektywne operacje sprzedaży i pozwala firmom na automatyzacja procesów biznesowych zorientowanych na klienta. Ten profesjonalny system CRM pomaga skonsolidować dane o klientach, zwiększyć efektywność zarządzania sprzedażą, planować i zarządzać projektami według ról, warunków, etapów, zaplanowanego czasu, jak również zarządzać zasobami ludzkimi.

Zarządzanie projektem i współpraca
Wykorzystanie Creatio do efektywnej współpracy przy projektach:
Efektywne zarządzanie projektami, automatyzacja planowania i śledzenia projektów
Automatyczne obliczanie rentowności projektu w oparciu o koszty pracy i koszty ogólne
Ustalanie stawek wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanie stawek do rozliczeń automatycznych
Zarządzanie kapitałem ludzkim
reatio pozwala na przechowywanie wszystkich informacji o Twoich pracownikach i zespołach w jednym miejscu:
Tworzenie i utrzymywanie kompletnej bazy danych pracowników
Ustalanie i śledzenie harmonogramów zespołu
Monitorowanie listy działań dla personelu, śledzenie obciążenia pracą i ról w projekcie
Automatyzacja procesu rekrutacji
Zarządzanie Klientami
Utworzenie jednej bazy danych wszystkich firm i kontaktów, oraz zbudowanie 360-stopniowego widoku klientów:
Zbieranie istotnych danych o klientach wielokanałowo
Stosowanie wielu kryteriów do segmentacji klientów
Śledzenie historii komunikacji
Wzbogacenie profili klientów o informacje z otwartych źródeł
analiza bazy danych klientów w celu zidentyfikowania nowych szans.
Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
Wykorzystanie rozszerzonych możliwości Creatio w zakresie marketingu i zarządzania sprzedażą:
Tworzenie i uruchamianie wielokanałowych kampanii marketingowych
Automatyzacja procesów sprzedaży, rozszerzenie możliwości sprzedaży wiązanej
śledzenie historii dla każdej okazji, wybór najlepszej strategii sprzedaży
Śledzenie realizacji warunków umowy z klientem

Skontaktuj się z nami i pozwól nam zademonstrować, jak Twoja firma może czerpać korzyści z CRM Creatio