Usługi projektowe

 

W Creatio chcemy pomagać firmom w przyśpieszeniu (ACCELERATE) transformacji biznesowej. Aby tego dokonać, polegamy na naszej wysoko wykwalifikowanej i certyfikowanej sieci partnerów, którzy zapewniają wdrożenie i usługi doradcze w zakresie produktów Creatio. Z pośród 700 wysoko wykwalifikowanych integratorów systemów i firm konsultingowych w 110 krajach na całym świecie, Creatio wybiera partnera, który najlepiej spełnia potrzeby klienta.

Metodyka realizacji projektu

Metodyka wdrażania Creatio opiera się na PRINCE2,uznanej na całym świecie metodzie zarządzania projektami, która pomaga znacznie skrócić czas realizacji projektu, poprawić komunikację między członkami zespołu, i dostarczyć rozwiązanie "pod klucz", które spełni wymagania biznesowe. Podejście PRINCE2 obejmuje następujące elementy etapy realizacji projektu: Opracowanie, Realizacja, Tranzycja i Eksploatacja.

Opracowanie

Określanie celów i zadań projektu

 

Zdefiniowanie wizji projektu

Realizacja

Dostosowywanie i dostarczanie rozwiązania

Tranzycja

Testy typu End-to-End

 

Testy operacyjne

 

Eksploatacja próbna

Eksploatacja

Finalizacja projektu

 

Wsparcie przy uruchomieniu

 

Przegląd rezultatów

Opracowanie

W trakcie fazy Elaboration wspólnie określamy kamienie milowe projektu, jego koncepcję oraz określamy cele i zadania.

Karta Projektu

Karta Projektu jest istotnym dokumentem określającym uzgodnienia i cele projektu. Przygotowując kartę projektu, badamy wszystkie potrzeby klienta w celu zdefiniowania wyników i ram czasowych projektu.

Koncepcja Projektu

Koncepcja Projektu jest tworzona na podstawie business case'ów klienta i opisuje cały proces doświadczeń użytkownika, w tym procesów przepływu pracy poza systemem. Umożliwia to wspólne zrozumienie działania systemu.

Realizacja

Produkty Creatio są dostarczane do klienta jako oddzielne, gotowe do użycia moduły funkcjonalne. Grupa doradztwa technicznego realizuje prace projektowe, adaptację systemu i testowanie funkcjonalności na każdym etapie. Po zakończeniu etapu wykonania, system jest dostosowywany do wymagań klienta.

Dokumentacja

Dokumentowane są wszystkie wymagania: logika systemowa, integracje, gotowe raporty, jak również przypadki testowe wymagane do kastomizacji.

Testy cząstkowe

Eksperci Creatio konfigurują system zgodnie z wymaganiami. Zespół klienta testuje i weryfikuje poprawki.

Dostawa modułów

Każdy ukończony moduł jest wspólnie testowany.

Testy Klienta

Zespół klienta testuje system we własnym zakresie, sprawdza jego działanie poprzez uruchamianie przypadków testowych i przekazuje informację zwrotną.

Tranzycja

Na tym etapie zespół klienta testuje całą funkcjonalność systemu, a użytkownicy poznają jego działanie.

Działanie testowe

Zespół Creatio wykonuje kompleksowe testy systemu i dostarcza produkt użytkownikom po ich pomyślnym zakończeniu.

Testy operacyjne

Po przeszkoleniu, wybrana grupa użytkowników zaczyna pracę w systemie. Eksperci Creatio mogą w razie konieczności przez pierwszych kilka dni wspierać użytkowników.

Operacja próbna

Eksperci Creatio przeprowadzają szkolenia dla wszystkich użytkowników i pierwsza grupa rozpoczyna pracę w systemie.

Eksploatacja

Faza eksploatacji obejmuje formalne zamknięcie projektu, analizę i planowanie na przyszłość. Podpisywany jest Protokół Odbioru, Creatio przeprowadza ankietę satysfakcji użytkowników oraz uruchamia wsparcie projektu.

Zakończenie

Eksperci Creatio prezentują wyniki projektu i wdrożoną funkcjonalność systemu. Po podpisaniu wymaganych dokumentów, obie strony uzgadniają dalsze działania.

Etap utrzymania

Wszyscy pracownicy pracują w nowym systemie. Menedżer ds. Customer Success jest przydzielany do wspierania systemu i klienta.