Transport i logistyka

Automatyzacja kluczowych procesów operacyjnych umożliwiających podejmowanie decyzji opartych na danych z wykorzystaniem rozwiązań CRM Creatio dla transportu i logistyki
Rozwiązanie logistyczne CRM, które wzmocni łańcuch dostaw i zapewni 360-stopniowy wgląd w działalność firmy

Creatio oferuje sektorowe rozwiązanie do zwinnego zarządzania interakcjami z klientem, usprawnia pracę krytycznych procesów, poprawia efektywność procesów transportowych i redukuje pracę ręczną. Firmy transportowe i logistyczne skorzystają na przejrzystości i elastyczności rozwiązania CRM Creatio  umożliwiającego zarządzanie zgłoszeniami i transportem, śledzenie pojazdów online, tworzenie szablonów tras oraz sprawne zarządzanie obsługą klienta.

Spójna baza danych klientów
Kompleksowa baza danych CRM pozwalająca na budowę 360-stopniowego widoku wszystkich interakcji z klientami w jednym miejscu:
Narzędzia do przechowywania wszystkich klientów i ich kontaktów, zarządzania danymi klientów (MDM): historia usług, profile w mediach społecznościowych, adresy z możliwością przeglądania map i cała historia interakcji
Ukierunkowane zarządzanie strategią komunikacji
Badania satysfakcji klientów, zarządzanie informacją zwrotną
Zarządzanie trasami i logistyką
Creatio oferuje zestaw narzędzi do kreowania najlepszych doświadczeń klienta z wykorzystaniem technik planowania tras:
Szybkie przetwarzanie wniosków o wysyłkę
Narzędzia do tworzenia optymalnych tras przesyłek przy użyciu kilku zapytań klientów
narzędzia do zmiany trasy i czasu przybycia w przypadku opóźnienia
Zdolność do skutecznego zarządzania wszystkimi punktami tranzytowymi
Wyznaczanie trasy przewozu przez najbardziej wydajne przejazdy, eskalacja
Zarządzanie zapytaniami klientów i zamówieniami
Przeniesienie obsługi zgłoszeń klientów na nowy poziom z Creatio:
Zaawansowane możliwości automatycznego zarządzania wszystkimi żądaniami klientów
Planowanie transportu - wybór miejsc wyjazdu, wykreślanie punktów dostawy, obsługa ładunków, dodatkowe pakiety usług
Rozpatrywanie wniosków - wybór wykonawców, wstępna kalkulacja kosztów i kontrola stanu płatności
Elastyczne narzędzia analityczne i sprawozdawcze
Oszczędność czasu i zwiększenie wydajności dzięki kompleksowym narzędziom analitycznym:
Automatyczne raportowanie statusu transportu ładunku
Wstępnie skonfigurowane raporty i wykresy obrazujące wykonanie planu analiza kluczowych wskaźników dla wyników zadań cyklicznych
Sprawozdania finansowe służące do prognozowania przyszłych działań, planowania i analizowania operacji z wykorzystaniem różnych przekrojów: dochody i wydatki, okres czasu, miejsce przeznaczenia transportu itp.
Narzędzia automatyzacji usług
Wdrożenie skalowalnego systemu do automatyzacji procesów serwisowych firmy:
Zdolność do tworzenia pakietów usług i zwiększania ich potencjału zarządczego
Wydajne narzędzia do planowania łańcuchów logistycznych, definiowania dodatkowych usług podczas całego transportu proces lub na jego konkretnym etapie
Personalizacja obsługi klienta, automatyzacja procesów w centrum obsługi klienta oraz programy lojalnościowe
Pojedynczy interfejs agenta do pracy z danymi przechowywanymi na statkach, zbierającymi różne informacje z rejsu w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi klienta
Planowanie sprzedaży i zarządzanie procesem sprzedaży
Zwiększenie sprzedaży poprzez wspieranie elastycznych procesów planowania: Automatyzacja procesów sprzedaży w firmie (od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji):
Formularze wydruków faktur i wykaz usług
Pulpity sprzedaży, analiza w czasie rzeczywistym
Automatyzacja procesów sprzedaży, rozszerzenie możliwości sprzedaży krzyżowej
Narzędzia do śledzenia historii dla każdej szansy i analizowania chronologii wydarzeń w celu wybrania najlepszej strategii sprzedaży
Zdolność do śledzenia realizacji warunków umowy z klientem i wyników finansowych przez klienta w celu poprawy rentowności poprzez koncentrację na najbardziej dochodowych klientach):

Skontaktuj się z nami i pozwól nam zademonstrować, jak Twoja firma może czerpać korzyści z CRM Creatio