Sektor publiczny

Zwiększenie efektywności operacyjnej, zapewnienie wyjątkowego poziomu usług dla obywateli, centralizacja danych i zwiększenie przejrzystości dzięki rozwiązaniu Creatio dla sektora publicznego
Rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami służące budowaniu przyjaznych relacji z obywatelami

Creatio oferuje dedykowane rozwiązanie CRM, które umożliwia organizacjom rządowym usprawnienie kluczowych procesów oraz poprawienie doświadczenia klientów/obywateli. Organizacje rządowe wykorzystują CRM  Creatio  aby sprostać stale rosnącym oczekiwaniom osób i organizacji działających w sferze cyfrowej, jak również w celu usprawnienia zarządzania danymi, wymiany informacji i współpracy między wydziałami.

Spójna i bezpieczna baza danych do zarządzania danymi wrażliwymi
Kompleksowa baza danych CRM pozwala na prowadzenie pełnej historii wszystkich kontaktów w jednym miejscu:
Zarządzanie instytucjami i osobami kontaktowymi
Interakcje i historia komunikacji
Inteligentne wyszukiwanie i łączenie duplikatów w celu zachowania aktualnych danych
Pełna historia interakcji z klientami
Jednolita baza danych z szybkim i wygodnym dostępem do usług i informacji
Integracja danych z wielu źródeł i kanałów
Wzbogacanie danych poprzez media społecznościowe
Zaawansowane możliwości zarządzania sprawami
Creatio oferuje zestaw narzędzi do efektywnego zarządzania sprawami i zapytaniami klientów:
Kompleksowe, wieloetapowe, wieloorganizacyjne zarządzanie sprawami z zaawansowanymi możliwościami kolejkowania, trasowania i eskalacji
Przypisywanie umiejętności i ról
Monitorowanie statusu i czasu trwania rozstrzygnięcia sprawy
Rekomendowane działania przy wsparciu decyzji w czasie rzeczywistym
Wstępnie określone zasady zarządzania i rozwiązywania spraw, które obejmują zautomatyzowane postępowanie naprawcze dla niektórych kategorii i reguł eskalacji
Portal społecznościowy przedsiębiorstwa ze strumieniem działań społecznych do współpracy w danej sprawie
Komunikacja wielokanałowa
Komunikacja wielokanałowa z zachowaniem spójnego doświadczenia w różnych kanałach dla pracowników i obywateli i organizacji partnerskich:
Narzędzia do skutecznego angażowania klientów w różne kanały: web, social, chat, e-mail, komórka, telefon, komunikacja osobista
Dostęp z poza biura za pomocą urządzeń przenośnych
Wewnętrzna sieć Enterprise Social Network (ESN), umożliwiająca śledzenie najnowszych aktualizacji i powiadomień o projektach, sprawach itp.
Zarządzanie projektami i współpraca
Narzędzia do efektywnej współpracy przy projektach, ustalaniu terminów, zarządzaniu kosztami i przydzielaniu zadań właścicielom lub zespołom:
Zdolność do planowania obciążenia pracą, wdrażania procesów biznesowych w celu przydzielania zadań i zasobów
Obliczanie opłat w oparciu o stawki wewnętrzne i zewnętrzne pracowników
Automatyczna kalkulacja kosztów usług z możliwością śledzenia wszystkich dodatkowych wydatków i analizowania rentowności projektu
Kompleksowy przepływ pracy i narzędzia współpracy w celu poprawy koordynacji między zespołami ds. spraw, agencjami i organizacjami partnerskimi.
Możliwości współpracy, które pomagają lokalnym urzędom zsynchronizować rozwiązywanie zapytań obywateli
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Za pomocą Creatio można przechowywać wszystkie informacje o swoich pracownikach i zespołach w jednym miejscu:
Narzędzia do tworzenia i utrzymywania kompletnej bazy danych pracowników
Przyjazny dla użytkownika harmonogram pracy zespołu
Działania personelu, obciążenie pracą i monitorowanie ról w projekcie
Monitorowanie wydajności pracowników
Zarządzanie procesami
Automatyzacja kluczowych procesów za pomocą Creatio:
Zautomatyzowane procesy zarządzania sprawami, szablony procesów
Zautomatyzowane procesy związane z udzielaniem licencji i zezwoleń na wnioski
Procesy zorientowane na klienta i zarządzanie zadaniami zaplecza biurowego
Automatyzacja rutynowych czynności i przepływów pracy
Przyjazny dla użytkownika wizualny projektant procesów do projektowania i optymalizacji procesów
Lepsza obsługa klienta
Zapewnienie bardziej wydajnej i skutecznej obsługi z dokładnym i kompletnym obrazem klientów:
Automatyzacja centrum kontaktowego
Wielokanałowe zarządzanie usługami
Zarządzanie poziomem usług: indywidualne podejście do każdego obywatela dzięki segmentacji i przypisaniu odpowiedniego poziomu usług dla każdego segmentu
AZautomatyzowane zarządzanie korespondencją
Pulpity analityki serwisowej
Zaawansowane zarządzanie dokumentami i wiedzą
Zarządzanie dokumentami i wiedzą w celu uporządkowania i łatwego wyszukiwania krytycznych informacji:
Szablony, zarządzanie kategoriami dokumentów z możliwością włączenia kontroli wersji
Możliwość zarządzania dokumentami w celu określenia typu dokumentu i powiązania go z obywatelami, sprawami itp.
Zautomatyzowany wielopoziomowy proces przeglądu i zatwierdzania
Natychmiastowy dostęp do centralnej biblioteki informacji, włącznie z opisem praktyk, zaleceniami, szablonami dokumentów itp.
Historia zatwierdzeń i chronologia działań dla każdego dokumentu; relacje pomiędzy dokumentami; kontrola wersji.
Zdolność do zarządzania uprawnieniami serwisowymi i SLA.

Skontaktuj się z nami i pozwól nam zademonstrować, jak Twoja firma może czerpać korzyści z CRM Creatio