Low-code czy no-code: który rodzaj platformy wybrać?

przeczytasz w 11 minut
Spis treści

  Low-code i no-code to metody tworzenia oprogramowania umożliwiające łatwe opracowywanie spersonalizowanych aplikacji bez względu na umiejętności techniczne. Wszystko dzięki dedykowanym platformom low-code i no-code oferującym intuicyjne interfejsy graficzne, funkcje przeciągania i upuszczania oraz wstępnie zaprojektowane elementy aplikacji. Tego rodzaju narzędzia upraszczają i przyspieszają proces tworzenia aplikacji, jednocześnie zmniejszając zależność od pracochłonnego procesu pisania kodu.

  Chociaż platformy low-code i no-code mogą wydawać się na pierwszy rzut oka podobne, w rzeczywistości różnią się w kilku kluczowych aspektach. Główne różnice to docelowa grupa użytkowników i zakres aplikacji, które można za ich pomocą stworzyć. W tym artykule przyjrzymy się obu technologiom i wyszczególnimy ich unikatowe cechy i różnice.

  Czym jest technologia low-code?

  Metodologia low-code skierowana jest przede wszystkim do programistów. Pozwala zwiększyć produktywność i ułatwia realizację zadań. Chociaż wymaga podstawowej wiedzy z zakresu programowania, znacznie zmniejsza złożoność pracy związanej z pisaniem kodu dzięki wykorzystaniu narzędzi wizualnych i dostępności wbudowanych szablonów aplikacji.

  Ogromną zaletą platform low-code jest możliwość włączenia programowania w proces tworzenia aplikacji, zapewniając profesjonalistom znacznie większą elastyczność w zakresie personalizacji i konfiguracji. Dzięki low-code twórcy oprogramowania mogą opracowywać aplikacje klasy korporacyjnej o dowolnej złożoności, niezależnie od tego, czy chodzi o skomplikowane przepływy pracy, integracje z systemami innych firm, czy obsługę ogromnych ilości danych.

  Jednak technologia low-code przydaje się nie tylko programistom. Umożliwia użytkownikom bez umiejętności technicznych i citizen developerom zaangażowanie się w proces tworzenia aplikacji i dzielenie się kreatywnymi pomysłami.

  Czym jest technologia No-Code?

  Chociaż metodologia no-code wykorzystuje narzędzia projektowania wizualnego (tak jak platformy low-code), zupełnie nie wymaga programowania. Celem platform no-code jest umożliwienie tworzenia aplikacji użytkownikom bez wiedzy technicznej i citizen developerom poprzez wyeliminowanie potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania i sięgania po pomoc ze strony specjalistów IT. Ze względu na intuicyjny design platformy no-code umożliwiają zaangażowanie większej liczby osób w proces tworzenia aplikacji, co z kolei demokratyzuje produkcję rozwiązań programowych.

  Platformy no-code stawiają na szybkość i prostotę, dzięki czemu idealnie nadają się do projektowania prostych aplikacji spełniających potrzeby poszczególnych działów w organizacji. Pomimo mniejszej liczby opcji personalizacji niż w przypadku technologii low-code, platformy no-code umożliwiają organizacjom usprawnienie określonych zadań i przepływów pracy bez rozległych zasobów technicznych.

  Kim są citizen developerzy?

  Citizen developerzy to osoby, które mogą tworzyć oprogramowanie przy użyciu platform low-code lub no-code, nawet jeśli nie są z wykształceniami programistami czy inżynierami. Wykorzystują intuicyjne narzędzia i interfejsy do tworzenia aplikacji, które spełniają określone cele biznesowe. W pewnym sensie wypełniają lukę między działami IT a zespołami nietechnicznymi.

  Kim są programiści?

  Programiści to osoby posiadające wyspecjalizowane umiejętności i wiedzę w zakresie tworzenia oprogramowania. Odpowiadają za projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie złożonych aplikacji, często pracując w ramach zespołów lub organizacji. Potrafią tworzyć niestandardowe rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań.

  Jakie są korzyści wykorzystania technologii Low-Code?

  Popularne platformy low-code zazwyczaj oferują następujące korzyści:

  Większa zwinność

  Platformy low-code pozwalają na szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, umożliwiając organizacjom szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku i wymagań biznesowych.

  Większa produktywność

  Platformy low-code upraszczają i automatyzują rutynowe zadania, które w tradycyjnym modelu tworzenia oprogramowania trzeba wykonywać ręcznie. To z kolei pozwala programistom skupić się na bardziej złożonych i wartościowych czynnościach, co w ogólnym rozrachunku przekłada się na poprawę wydajności.

  Większe zadowolenie klienta

  Platformy low-code umożliwiają firmom szybkie opracowywanie i dostosowywanie aplikacji w odpowiedzi na opinie klientów i zmieniające się preferencje, co z kolei zwiększa ich zadowolenie i lojalność.

  Ściślejsza współpraca między IT a pozostałymi działami w firmie

  Platformy low-code motywują specjalistów IT i pracowników biznesowych do zacieśniania współpracy. Zespoły składające się z przedstawicieli różnych działów mogą efektywniej współpracować przy projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu aplikacji, wykorzystując swoją unikatową wiedzę i talenty.

  Większy zwrot z inwestycji (ROI)

  Platformy low-code skracają proces produkcji i ograniczają liczbę potrzebnych zasobów, co przekłada się na oszczędności. Ponadto krótszy czas wprowadzania produktów na rynek wiąże się z szybszym wygenerowaniem przychodów, co skutkuje dla organizacji inwestujących w technologię low-code większym zwrotem z inwestycji.

  Jakie są korzyści wykorzystania technologii No-Code?

  Korzyści stosowania platform no-code w dużym stopniu pokrywają się z zaletami low-code. Główną różnicą jest jeszcze większa przystępność dla użytkowników bez umiejętności technicznych, co prowadzi do demokratyzacji procesu tworzenia aplikacji i zaangażowania większej liczby osób. Typowe zalety platform no-code obejmują:

  Zwiększoną produktywność pracowników

  Aplikacje opracowane na platformach no-code umożliwiają firmom automatyzację powtarzalnych i czasochłonnych zadań, prowadząc do zwiększenia produktywności pracowników. Pracownicy mogą usprawnić swoje przepływy pracy, ograniczyć konieczność ręcznego wykonywania zadań i zwiększyć ogólną wydajność na stanowisku.

  Demokratyzację IT

  Platformy no-code umożliwiają użytkownikom nietechnicznym tworzenie i wdrażanie aplikacji bez konieczności angażowania programistów. Taka forma demokratyzacji IT zapewnia organizacjom dostęp do większej puli talentów i pozwala programistom skupi się na strategicznych i złożonych projektach.

  Niższe koszty produkcji

  Eliminując potrzebę zatrudniania lub angażowania programistów, firmy mogą znacznie obniżyć koszty produkcji. Dzięki temu tworzenie oprogramowania staje się bardziej przystępne i opłacalne.

  Krótszy czas wprowadzania produktów na rynek

  Platformy no-code umożliwiają szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, znacznie skracając czas produkcji – z dni do zaledwie godzin. Przy takich ramach czasowych organizacje mogą szybko reagować na wymagania rynku i zmieniające się potrzeby biznesowe.

  Eliminację shadow IT

  Dostęp do bezpiecznego i regulowanego środowiska platformy no-code, eliminuje zjawisko shadow IT. Gwarantuje to odpowiedni nadzór i zapewnienie zgodności przy tworzeniu aplikacji, co przekłada się na bezpieczeństwo i lepsze zarządzanie danymi.

  Jak działają platformy low-code?

  Platformy low-code zapewniają idealną równowagę między wykorzystaniem interfejsów graficznych a programowaniem. Umożliwiają zaangażowanie w proces tworzenia aplikacji szerszego grona użytkowników, w tym citizen developerów i programistów, jednocześnie pozwalając na dostosowanie się do złożonych wymagań, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ta wszechstronność sprawia, że platformy oparte na technologii low-code stanowią cenne narzędzie dla organizacji pragnących usprawnić proces tworzenia aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i kontroli. Oto niektóre z najistotniejszych cech nowoczesnych platform opartych na technologii low-code:

  Możliwość zastosowania programowania przy bardziej złożonych rozwiązaniach

  Platformy low-code zakładają wykorzystanie kodu w jakimś stopniu, co zależy od złożoności tworzonego oprogramowania. Proste aplikacje można opracować bez napisania ani jednej linijki kodu lub przy minimum programowania, ale bardziej złożone projekty mogą wymagać od programistów napisania niestandardowego kodu, by wprowadzić określone funkcje.

  Intuicyjny interfejs graficzny

  Platformy low-code oferują intuicyjny interfejs graficzny, który pozwala programistom i citizen developerom projektować aplikacje poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów, co ogranicza potrzebę pisania kodu. Platformy oparte na technologii low-code często udostępniają bibliotekę gotowych szablonów aplikacji i komponentów, co przyspiesza pierwsze etapy procesu.

  Personalizacja i konfiguracja

  Platformy low-code umożliwiają użytkownikom konfigurowanie działania wstępnie przygotowanych komponentów i modułów za pomocą narzędzi do projektowania wizualnego. Użytkownicy mogą definiować reguły, warunki i wyzwalacze, by stworzyć pożądane przepływy pracy aplikacji bez konieczności napisania choćby linijki kodu. Oczywiście platformy low-code dają również możliwość programowania, co przydaje się przy tworzeniu bardziej złożonych aplikacji.

  Integracja

  Platformy low-code udostępniają gotowe connectory upraszczające proces integracji z popularnymi usługami innych firm. W przypadku bardziej złożonych integracji programiści mogą również napisać niestandardowy kod, aby przystosować je do konkretnych wymagań. Tak elastyczne podejście daje możliwość dostosowania się do potrzeb zróżnicowanych systemów i przepływów pracy.

  Zarządzanie cyklem życia aplikacji

  Platformy low-code obsługują cały cykl życia aplikacji, od tworzenia i testowania po wdrażanie i utrzymanie. Często oferują funkcjonalność związaną z kontrolą wersji, debugowaniem i monitorowaniem, aby zagwarantować niezawodność i aktualność aplikacji.

  Nadzór i bezpieczeństwo

  Platformy low-code są wyposażone w funkcje związane z nadzorem i ochroną użytkownika, zapewniając pełną kontrolę nad tworzeniem aplikacji. Administratorzy mogą definiować uprawnienia dostępu, egzekwować standardy zgodności i monitorować działania użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami.

  Skalowalność

  Platformy low-code bazują na skalowalności, umożliwiając rozbudowę aplikacji w związku ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi. Wraz ze zmianą wymagań lub potrzeb użytkowników, twórcy mogą rozszerzać i ulepszać aplikacje bez konieczności tworzenia ich od nowa.

  Jak działają platformy no-code?

  Na podstawowym poziomie platformy no-code i low-code działają praktycznie tak samo. Jedyna różnica polega na tym, że platformy no-code w ogólnie nie wykorzystują programowania, przez co są przystępne dla szerszego grona użytkowników. Oto jak działa większość nowoczesnych platform no-code:

  Zero programowania, tylko narzędzia do projektowania graficznego

  Na platformie no-code cały proces tworzenia aplikacji odbywa się bez programowania. Użytkownicy tworzą aplikacje wykorzystując interfejs do projektowania wizualnego, definiując przepływy pracy i konfigurując funkcjonalności bez napisania choćby linijki kodu. W konsekwencji cały proces jest prostszy i bardziej przystępny dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania.

  Możliwość ponownego wykorzystania

  Platformy no-code często ułatwiają ponowne wykorzystanie rozwiązań, umożliwiając zapisywanie i ponowne użycie komponentów, szablonów i przepływów pracy. Przekłada się to na usprawnienie tworzenia aplikacji, ponieważ użytkownicy mogą wykorzystywać istniejące elementy w wielu projektach, co eliminuje niepotrzebne powtarzanie działań i zapewnia oszczędność czasu.

  Łatwa personalizacja i configuracja

  Platformy no-code pozwalają na łatwą personalizację i konfigurację w całości za pomocą narzędzi graficznych. Użytkownicy mogą łatwo przystosować aplikację do własnych potrzeb, modyfikując layout, dodając lub usuwając funkcje i dostosowując logikę biznesową bez napisania choćby linijki kodu.

  Integracja przy użyciu connectorów

  Platformy no-code upraszczają integrację z systemami zewnętrznymi dzięki wykorzystaniu gotowych connectorów. Użytkownicy mogą łatwo łączyć aplikacje z popularnymi usługami i narzędziami innych firm bez konieczności napisania kodu umożliwiającego zintegrowanie rozwiązań.

  Przykłady aplikacji przygotowanych przy użyciu technologii low-code

  Platformy low-code umożliwiają użytkownikom tworzenie różnorodnych aplikacji, od rozwiązań skierowanych do klientów po narzędzia wykorzystywane w wewnętrznych procesach firmy. Technologia low-code oferuje możliwość kompleksowej personalizacji, integracji, zarządzania, bezpieczeństwa i skalowalności, co czyni ją szczególnie przydatną przy tworzeniu złożonych aplikacji klasy korporacyjnej, które muszą być dopasowane do różnych potrzeb i celów biznesowych. Najpopularniejsze rodzaje aplikacji, które można tworzyć przy użyciu technologii low-code, obejmują:

  • Aplikacje i portale skierowane do klientów. Organizacje mogą tworzyć interaktywne aplikacje i portale, by zwiększyć zaangażowanie klientów i partnerów, oferując opcje samoobsługi, całodobowy dostęp do informacji i spersonalizowaną funkcjonalność.
  • Aplikacje zwiększające wydajność operacyjną. Platformy low-code doskonale sprawdzają się przy opracowywaniu aplikacji zwiększających wydajność operacyjną, które usprawniają i automatyzują różne zadania realizowane w back-office, m.in. finanse, księgowość, zaopatrzenie, inwentaryzację i przetwarzanie zamówień.
  • Aplikacje dla pracowników i usługi dla firm. Platformy low-code umożliwiają tworzenie aplikacji, które poprawiają komfort pracy pracowników, w tym m.in. narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi, onboardingu, szkoleń i realizacji usług wewnętrznych, co przekłada się na większą produktywność i zadowolenie.
  • Aplikacje umożliwiające współpracę i koordynację pracy. Zespoły mogą wykorzystywać platformy low-code do projektowania aplikacji usprawniających współpracę i koordynację poprzez ułatwianie komunikacji, umożliwienie zarządzania projektami i automatyzację przepływów pracy, co skutkuje poprawą wydajności i produktywności pracy zespołowej.

  Przykłady aplikacji przygotowanych przy użyciu technologii no-code

  Większość platform no-code została zaprojektowana głównie z myślą o prostszych zastosowaniach i aplikacjach. Choć niektóre najnowocześniejsze platformy no-code mogą obsłużyć bardziej złożone przypadki użycia, tak jak platformy low-code (patrz wyżej), w większości sytuacji platformy no-code wykorzystuje się do tworzenia:

  • Aplikacji do śledzenia postępów zadań i współpracy. Platformy no-code idealnie nadają się do monitorowania zadań i tworzenia aplikacji do współpracy, które ułatwiają małym zespołom komunikację i zarządzanie projektami.
  • Prostych stron internetowych i sklepów internetowych. Platformy no-code umożliwiają tworzenie i publikowanie prostych stron internetowych, blogów, a nawet sklepów internetowych.
  • Rozwiązań służących do zbierania danych i przeprowadzania ankiet. Korzystając z platformy no-code, można z łatwością tworzyć ankiety i formularze do gromadzenia danych i zbierania opinii od klientów, partnerów i pracowników.

  Low-Code a No-Code: co wybrać?

  Wybór pomiędzy platformą low-code a no-code zależy od specyfiki projektu i umiejętności pracującego nad nim zespołu. Platformy low-code zapewniają większą elastyczność i lepiej sprawdzają się przy złożonych projektach. Z drugiej strony platformy no-code świetnie nadają się do szybkiego prototypowania i wdrażania prostych aplikacji bez potrzeby posiadania wiedzy z zakresu programowania. Poniższa tabela przedstawia kluczowe różnice między obiema platformami:

   Platforma low-codePlatforma no-code
  Docelowi odbiorcyProgramiści i citizen developerzyCitizen developerzy i użytkownicy bez wiedzy technicznej
  Główny celSzybsze tworzenie aplikacji, mniej programowaniaNawet użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą tworzyć aplikacje
  Konieczność programowaniaWymaga ograniczonej znajomości programowaniaNie wymaga umiejętności programowania
  Rodzaje obsługiwanych aplikacjiZłożone aplikacje klasy korporacyjnejProste lub średnio złożone aplikacje
  Opcje personalizacjiWysoki poziom personalizacji dzięki możliwości programowaniaOgraniczone opcje personalizacji
  Szybkość naukiTrudniejsze do opanowania przez niespecjalistówSzybka nauka i intuicyjność nawet dla początkujących
  UtrzymanieKonserwacja i utrzymanie wiążą się z programowaniemŁatwiejsze utrzymanie bez programowania lub przy minimum programowania

  To, co najlepsze z obu światów

  Creatio to zunifikowana platforma no-code do automatyzacji przepływów pracy i tworzenia aplikacji z maksimum swobody. Creatio wyróżnia się innowacyjną architekturą modułową, która umożliwia użytkownikom bez wiedzy technicznej i citizen developerom łatwe tworzenie aplikacji, przepływów pracy, a nawet pełnoprawnych produktów bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie programowania. Uproszczone podejście skraca czas tworzenia oprogramowania z tygodni lub miesięcy do zaledwie kilku godzin, dzięki wykorzystaniu gotowych elementów modułowych, które można po prostu przeciągać i upuszczać.

  No code vs Low code

  W Creatio rozumiemy wartość płynącą z programowania i udostępniamy je jako opcjonalną funkcję, choć w żadnym wypadku nie jest to konieczne przy tworzeniu typowych aplikacji. Taka elastyczność zaspokaja potrzeby programistów, w razie potrzeby umożliwiając im pisanie kodu. Tym samym Creatio daje użytkownikom możliwość wyzwolenia potencjału twórczego, eliminując ograniczenia związane z tradycyjnym programowaniem, a jednocześnie zaspokajając potrzeby profesjonalistów poszukujących bardziej elastycznego środowiska pracy. Creatio zapewnia nieograniczone możliwości innowacji, wypełniając lukę między specjalistami a użytkownikami bez wykształcenia technicznego.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nie wiesz od czego zacząć?