Tận hưởng dòng thu nhập ổn định

lên tới 50% lợi nhuận biên cho đối tác và hoa hồng định kỳ

Tham gia ngay bây giờ!
Chưa bao giờ tốt hơn khi hợp tác với Creatio

Privacy Policy
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với việc Creatio lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC LỢI ÍCH CHO CÁC DOANH NGHIỆP Ở BẤT CỨ QUY MÔ VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH NÀO

Nhà hợp nhất

Quản lý toàn bộ hành trình mua hàng của khách hàng với Creatio: từ tạo lead đến bán hàng, triển khai, hỗ trợ khách hàng và quay trở lại mua hàng.

Ai có thể trở thành Người hợp nhất:

 • Nhà hợp nhất hệ thống toàn cầu
 • Nhà hợp nhất hệ thống khu vực
 • Nhà hợp nhất CRM
 • Nhà hợp nhất hệ thống doanh nghiệp

Lợi ích chính:

 • Nhận lên tới 50% lợi nhuận đối tác và hoa hồng định kỳ
 • Nền tảng low-code giúp quản lý quy trình và CRM
 • Hỗ trợ nâng cao từ nhà cung cấp
 • Quy trình onboarding toàn diện
 • Lựa chọn đa dạng cho lợi nhuận cao hơn
 • Lọi nhuận của đối tác có thể tăng lên hàng năm

Đối tác

Xác định cơ hội để giúp các doanh nghiệp trên toàn cầu tạo ra các quy trình kinh doanh xuất sắc bằng cách tận dụng công nghệ từ Creatio.

Ai có thể trở thành Nhà tư vấn (Consultant):

 • Các nhà tư vấn
 • Người bán lại hệ thống
 • Các hãng phần mềm khác
 • Công ty marketing
 • Tổ chức giáo dục và công ty đào tạo

Các lợi ích cốt lõi:

 • Lên tới 30% lợi nhuận của đối tác và hoa hồng định kỳ
 • #1 nền tảng low-code cho quản lý quy trình và CRM
 • Yêu cầu tối thiểu – không cần phải đầu tư quá nhiều vào hoạt động marketing, hay chứng nhận từ team
 • Hỗ trợ nâng cao từ hãng
 • Lựa chọn linh hoạt để nhận được lợi nhuận cao hơn
 • Lợi nhuận củ đối tác có thể tăng thêm qua hàng năm

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN VỚI ĐỐI TÁC TOÀN CẦU TRONG QUẢN LÝ QUY TRÌNH VÀ CRM

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC