Cổng thông tin cộng tác với khách hàng, đối tác và nhân viên
trên một nền tảng low-code

Self-Service Portal
Customer Portal
Partner Portal

Sử dụng Portal Creatio để quản lý tương tác
với kinh doanh của với khách hàng, đối tác và nhân viên

Phiên bản Self-Service

Cung cấp các công cụ quản lý hồ sơ và năng lực tự phục vụ
cho người tiêu dùng cuối

Cho phép khách hàng tạo các vấn đề phát sinh, tìm giải pháp phù hợp trên hệ thống Creatio. Giảm gánh nặng cho team Services bằng cách cung cấp cho khách hàng cổng tra cứu thông tin tiện lợi.
Phiên bản Customer

Tự động hóa sự cộng tác của bạn với khách hàng

Sử dụng các công cụ làm sẵn hoặc tạo các giải pháp của riêng bạn để tự động hóa bất kỳ sự hợp tác với khách hàng sử dụng công nghệ low-code. Điều chỉnh Cổng thông tin theo thông số kỹ thuật của bạn để tự động hóa các quy trình dịch vụ, quy trình tài liệu, các dự án chung, cung cấp các dịch vụ nhân sự và CNTT, và các nhiệm vụ kinh doanh khác của công ty.
Phiên bản Partner

Quản lý hiệu quả việc hợp tác với đối tác

Áp dụng các công cụ quản lý quan hệ đối tác (PRM) sẵn sàng sử dụng để quản lý hiệu quả thông tin liên lạc với các đại lý and và đối tác. Cổng đối tác cho phép bạn và đối tác tận dụng toàn bộ chu kỳ của bán hàng đối tác: từ xử lý khách hàng tiềm năng đến phân tích thống kê về khách hàng tiềm năng, đơn hàng và hoá đơn.

Tận dụng sức mạnh của nền tảng trong Portal Creatio

BPM engine
Áp dụng công cụ BMP mạnh mẽ để tự động hóa các quy trình phức tạp và cho ra mắt từ đầu đến cuối cho người dùng trên Cổng thông tin Creatio và hệ thống.
Nền tảng Low-code
Tạo giải pháp Cổng thông tin để tự động hóa bất kỳ nhiệm vụ kinh doanh nào. Ứng dụng Portal Creatio để tự động hóa luồng tài liệu, thủ tục, thực hiện các dự án chung với các đối tác, cung cấp các dịch vụ Nhân sự và IR, v.v.
Nền tảng CRM hợp nhất
Xây dựng quy trình CRM đầu cuối cho khách hàng và văn phòng trước/sau trên một nền tảng duy nhất. Sử dụng Cổng thông tin để trao đổi dữ liệu và giao tiếp với khách hàng mà không cần tích hợp thêm.

Sử dụng Portal Creatio để đưa PRM của bạn và giao tiếp với khách hàng lên mức cao nhất

Dịch vụ liền mạch
Cung cấp các dịch vụ nội bộ và bên ngoài bằng cách sử dụng các công cụ Creatio được tạo sẵn để khách hàng có thể tự phục vụ
Công nghệ Creatio PRM
Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong một hệ sinh thái kỹ thuật số duy nhất; tham gia nỗ lực của bạn trong việc quản lý tiếp thị và bán hàng
Mạng xã hội doanh nghiệp
Giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp trong khi hoàn thành nhiệm vụ của bạn và cập nhật tin tức công ty
Thiết lập nhanh và tùy chỉnh
Tùy chỉnh UX, thiết kế và phân tích của hệ thống trong một vài clicks sử dụng nền tảng low-code của Creatio
Quản lý nội dung
Tạo tài liệu và cơ sở dữ liệu nội dung duy nhất để hợp nhất dữ liệu kinh doanh của công ty và cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin người dùng
Cổng thông tin Tài chính và Bảo hiểm
Hợp lý hóa toàn bộ chu trình giao tiếp trong các tổ chức tài chính và bảo hiểm từ việc khách hàng tự phục vụ đến hợp tác với các đối tác và đại lý
Giải pháp cổng thông tin tùy chỉnh
Tùy chỉnh các phần Cổng để tự động hóa các tác vụ cụ thể bằng cách sử dụng các công cụ low-code của Creatio
Quy trình từ đầu đến cuối
Quản lý công việc của người dùng và nhân viên công ty với quy trình từ đầu đến cuối, được tuỳ chỉnh bởi nền tảng và công nghệ BPM DCM linh hoạt
Bảo mật ở TẤT CẢ cấp độ
Phân phối linh hoạt quyền truy cập vào dữ liệu cho người dùng cổng thông tin và người dùng hệ thống lõi Creatio

Tạo một hệ sinh thái kỹ thuật số cho doanh nghiệp

Gắn kết khách hàng, đối tác và nhân viên tận dụng Portal Creatio
trên nền tảng low-code duy nhất