So sánh các gói nền tảng

Giá của nền tảng
Growth
Enterprise
Unlimited
Công cụ no-code
Nhà thiết kế giao diện người dùng no-code
Nhà thiết kế quy trình làm việc no-code
Ứng dụng web, máy tính để bàn và thiết bị di động
Tùy chỉnh thông qua tập lệnh
Thương hiệu tùy chỉnh cho UI
Cách sử dụng
Số lượng người dùng
Bắt đầu với 5
Bắt đầu với 5
Bắt đầu với 50
Số lượng ứng dụng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng quy trình công việc
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng hồ sơ
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lần chạy quy trình công việc (BPM & DCM)
50K phần tử quy trình được sử dụng mỗi tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Bộ nhớ cơ sở dữ liệu
Trả tiền để có thêm dung lượng
1 GB mỗi người dùng
2 GB mỗi người dùng
Không giới hạn
Không gian đính kèm
Trả tiền để có thêm dung lượng
1 GB mỗi người dùng
2 GB mỗi người dùng
Không giới hạn
No-Сode Magic
Bao gồm các dịch vụ triển khai cho dự án đầu tiên được cung cấp bởi đối tác được chứng nhận
Phạm gồm trường hợp sử dụng bổ sung - 10% giấy phép bổ sung
Tích hợp
Quyền truy cập API OData REST
10 nghìn cuộc gọi API cho mỗi người dùng mỗi ngày
Không giới hạn
Không giới hạn
Kết nối qua Webhooks
10 nghìn cuộc gọi API cho mỗi người dùng mỗi ngày
Không giới hạn
Không giới hạn
Chạy và hoạt động
Hosting
Cloud
Cloud / On-premise
Cloud / On-premise
Số lượng môi trường
2
3
Không giới hạn
Phiên bản đám mây chuyên dụng
Trả phí
Bao gồm phiên bản đám mây chuyên dụng cơ bản
Chế độ offline cho ứng dụng di động
Tên miền tùy chỉnh
Bảo vệ
Kiểm soát truy cập chi tiết
Quyền cấp cột và trường
Hỗ trợ vai trò trong tổ chức
50 vai trò
Không giới hạn
Không giới hạn
Đăng nhập một lần (SSO)
Đồng bộ hóa LDAP
Nhật ký kiểm tra
Nhật ký thay đổi
90 ngày
365 ngày
Không giới hạn
Quản trị và tuân thủ
Ứng dụng quản trị
$50 mỗi người dùng/tháng
$50 mỗi người dùng/tháng
Tuân thủ SOC 2 loại II
Tuân thủ HIIPA
Support
Academy trực tuyến
Cộng đồng trực tuyến
Giám đốc quản lý dịch vụ khách hàng
Đào tạo và cấp chứng chỉ trực tuyến
Trả phí
Trả phí
Không giới hạn
Hỗ trợ nâng cao cho cài đặt tại chỗ
Basic support
Business hoặc Premium support
Trả phí
Trả phí
Trả phí
Công cụ no-code
Growth
Nhà thiết kế giao diện người dùng no-code
Nhà thiết kế quy trình làm việc no-code
Ứng dụng web, máy tính để bàn và thiết bị di động
Tùy chỉnh thông qua tập lệnh
Enterprise
Nhà thiết kế giao diện người dùng no-code
Nhà thiết kế quy trình làm việc no-code
Ứng dụng web, máy tính để bàn và thiết bị di động
Tùy chỉnh thông qua tập lệnh
Thương hiệu tùy chỉnh cho UI
Unlimited
Nhà thiết kế giao diện người dùng no-code
Nhà thiết kế quy trình làm việc no-code
Ứng dụng web, máy tính để bàn và thiết bị di động
Tùy chỉnh thông qua tập lệnh
Thương hiệu tùy chỉnh cho UI
Cách sử dụng
Growth
Số lượng người dùng: Bắt đầu với 5
Số lượng ứng dụng: Không giới hạn
Số lượng quy trình công việc: Không giới hạn
Số lượng hồ sơ: Không giới hạn
Số lần chạy quy trình công việc (BPM & DCM): 50K phần tử quy trình được sử dụng mỗi tháng
Bộ nhớ cơ sở dữ liệu (Trả tiền để có thêm dung lượng): 1 GB mỗi người dùng
Không gian đính kèm (Trả tiền để có thêm dung lượng): 1 GB mỗi người dùng
Enterprise
Số lượng người dùng: Bắt đầu với 5
Số lượng ứng dụng: Không giới hạn
Số lượng quy trình công việc: Không giới hạn
Số lượng hồ sơ: Không giới hạn
Số lần chạy quy trình công việc (BPM & DCM): Không giới hạn
Bộ nhớ cơ sở dữ liệu (Trả tiền để có thêm dung lượng): 2 GB mỗi người dùng
Không gian đính kèm (Trả tiền để có thêm dung lượng): 2 GB mỗi người dùng
Unlimited
Số lượng người dùng: Bắt đầu với 50
Số lượng ứng dụng: Không giới hạn
Số lượng quy trình công việc: Không giới hạn
Số lượng hồ sơ: Không giới hạn
Số lần chạy quy trình công việc (BPM & DCM): Không giới hạn
Bộ nhớ cơ sở dữ liệu (Trả tiền để có thêm dung lượng): Không giới hạn
Không gian đính kèm (Trả tiền để có thêm dung lượng): Không giới hạn
No-Сode Magic
Growth
Enterprise
Unlimited
Bao gồm các dịch vụ triển khai cho dự án đầu tiên được cung cấp bởi đối tác được chứng nhận
Phạm gồm trường hợp sử dụng bổ sung - 10% giấy phép bổ sung
Tích hợp
Growth
Quyền truy cập API OData REST: 10 nghìn cuộc gọi API cho mỗi người dùng mỗi ngày
Kết nối qua Webhooks: 10 nghìn cuộc gọi API cho mỗi người dùng mỗi ngày
Enterprise
Quyền truy cập API OData REST: Không giới hạn
Kết nối qua Webhooks: Không giới hạn
Unlimited
Quyền truy cập API OData REST: Không giới hạn
Kết nối qua Webhooks: Không giới hạn
Chạy và hoạt động
Growth
Hosting: Cloud
Số lượng môi trường: 2
Enterprise
Hosting: Cloud / On-premise
Số lượng môi trường: 3
Phiên bản đám mây chuyên dụng: Trả phí
Chế độ offline cho ứng dụng di động
Unlimited
Hosting: Cloud / On-premise
Số lượng môi trường: Không giới hạn
Phiên bản đám mây chuyên dụng: Bao gồm phiên bản đám mây chuyên dụng cơ bản
Chế độ offline cho ứng dụng di động
Tên miền tùy chỉnh
Bảo vệ
Growth
Kiểm soát truy cập chi tiết
Quyền cấp cột và trường
Hỗ trợ vai trò trong tổ chức: 50 vai trò
Nhật ký thay đổi: 90 ngày
Enterprise
Kiểm soát truy cập chi tiết
Quyền cấp cột và trường
Hỗ trợ vai trò trong tổ chức: Không giới hạn
Đăng nhập một lần (SSO)
Đồng bộ hóa LDAP
Nhật ký kiểm tra
Nhật ký thay đổi: 365 ngày
Unlimited
Kiểm soát truy cập chi tiết
Quyền cấp cột và trường
Hỗ trợ vai trò trong tổ chức: Không giới hạn
Đăng nhập một lần (SSO)
Đồng bộ hóa LDAP
Nhật ký kiểm tra
Nhật ký thay đổi: Không giới hạn
Quản trị và tuân thủ
Growth
Ứng dụng quản trị: $50 mỗi người dùng/tháng
Tuân thủ SOC 2 loại II
Enterprise
Ứng dụng quản trị: $50 mỗi người dùng/tháng
Tuân thủ SOC 2 loại II
Tuân thủ HIIPA
Unlimited
Ứng dụng quản trị
Tuân thủ SOC 2 loại II
Tuân thủ HIIPA
Support
Growth
Academy trực tuyến
Cộng đồng trực tuyến
Giám đốc quản lý dịch vụ khách hàng
Đào tạo và cấp chứng chỉ trực tuyến: Trả phí
Basic support
Business hoặc Premium support: Trả phí
Enterprise
Academy trực tuyến
Cộng đồng trực tuyến
Giám đốc quản lý dịch vụ khách hàng
Đào tạo và cấp chứng chỉ trực tuyến: Trả phí
Basic support
Business hoặc Premium support: Trả phí
Unlimited
Academy trực tuyến
Cộng đồng trực tuyến
Giám đốc quản lý dịch vụ khách hàng
Đào tạo và cấp chứng chỉ trực tuyến: Không giới hạn
Hỗ trợ nâng cao cho cài đặt tại chỗ
Basic support
Business hoặc Premium support: Trả phí