Dịch vụ chuyên nghiệp

 

Tại Creatio, chúng tôi được truyền cảm hứng để giúp các công ty TĂNG TỐC quá trình chuyển đổi kinh doanh. Để làm được điều này, chúng tôi dựa vào mạng lưới đối tác được đào tạo và chứng nhận chuyên sâu để cung cấp dịch vụ triển khai và tư vấn cho các sản phẩm Creatio với hơn 700 nhà tích hợp và tư vấn hệ thống có chuyên môn cao ở 110 quốc gia trên thế giới, Creatio là lựa chọn phù hơp với các tổ chức có dịch vụ triển khai.

Phương pháp thực hiện dự án

Phương pháp triển khai Creatio dựa trên PRINCE2, một cách tiếp cận được ưa chuộng trên toàn thế giới để quản lý dự án giúp giảm đáng kể tiến trình dự án, cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm, và cung cấp giải pháp đáp ứng mọi yêu cầu kinh doanh. Phương pháp PRINCE2 bao gồm những giai đoạn sau: Xây dựng, thực hiện, chuyển đổi và vận hành.

Xây dựng

Chỉ định các mục tiêu và nhiệm vụ của dự án

 

Xác định tầm nhìn của dự án

Thực thi

Tùy chỉnh và cung cấp các giải pháp

Chuyển đổi

Kiểm tra từ đầu đến cuối

 

Kiểm tra hoạt động

 

Vận hành thử nghiệm

Vận hành

Hoàn thiện dự án

 

Khởi chạy thử

 

Nhận xét kết quả

Xây dựng

Trong giai đoạn xây dựng, chúng tôi sẽ cùng nhau xác định các mốc quan trọng của dự án, khái niệm, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ.

Điều lệ dự án

Điều lệ Dự án là tài liệu thiết yếu để xác định các thỏa thuận và mục tiêu của dự án. Khi chuẩn bị điều lệ dự án, chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các nhu cầu của khách hàng để xác định kết quả và tiến trình của dự án.

Khái niệm dự án

Khái niệm Dự án được tạo dựa trên các nhu cầu kinh doanh của khách hàng và bản mô tả toàn bộ hành trình trải nghiệm người dùng, bao gồm các quy trình công việc bên ngoài hệ thống. Điều này cho phép thấu hiểu về hoạt động hệ thống.

Thực thi

Sản phẩm Creatio được giao cho khách hàng dưới dạng các khối chức năng riêng biệt sẵn sàng sử dụng. Nhóm cố vấn kỹ thuật của chúng tôi cung cấp kỹ thuật thiết kế, thích ứng hệ thống và kiểm tra chức năng trong mỗi lần chuyển giao. Sau khi giai đoạn Thực thi kết thúc, hệ thống sẽ được tinh chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Kỹ thuật thiết kế

Mỗi yêu cầu của doanh nghiệp đều được ghi lại: logic hệ thống, tích hợp, báo cáo sẵn có, cũng như các trường hợp thử nghiệm cần thiết để tùy chỉnh hệ thống.

Thích ứng và thử nghiệm

Các chuyên gia Creatio định cấu hình hệ thống để phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ kiểm tra và xác minh các điều chỉnh này.

Phân phối các khối chức năng

Sau khi nhóm phát triển của chúng tôi trình bày giải pháp tùy chỉnh cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ chuyển sang bước kiểm tra hệ thống.

Kiểm tra bàn giao khách hàng

Nhóm kiểm tra hệ thống sẽ kiểm tra và phản hồi.

Chuyển tiếp

Ở giai đoạn này, doanh nghiệp sẽ kiểm tra toàn bộ chức năng của hệ thống và nhân viên của doanh nghiệp sẽ học cách làm việc trong hệ thống.

Hoạt động thử nghiệm

Nhóm Creatio thực hiện kiểm tra đầu cuối của hệ thống và bàn giao sản phẩm cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành các trường hợp thử nghiệm.

Kiểm tra hoạt động

Sau khi đào tạo, doanh nghiệp bắt đầu làm việc trong hệ thống. Các chuyên gia Creatio có thể giám sát người dùng trong vài ngày đầu tiên nếu cần.

Hoạt động thử nghiệm

Các chuyên gia Creatio hướng dẫn cho tất cả nhân viên của doan nghiệp hoạt động trong hệ thống.

Hoạt động

Giai đoạn hoạt động bao gồm việc chính thức kết thúc dự án, phân tích và lập kế hoạch trong tương lai. Xác nhận bàn giao dự án được ký kết, Creatio tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dùng và khởi động hỗ trợ dự án.

Kết thúc dự án

Các chuyên gia Creatio trình bày kết quả dự án và chức năng hệ thống tại một cuộc họp trực tiếp. Sau khi ký các tài liệu cần thiết, cả hai bên đồng ý về các hành động tiếp theo.

Khởi động dự án

Tất cả nhân viên của doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong hệ thống. Người quản lý customer success được chỉ định để hỗ trợ hệ thống của doanh nghiệp.