Chọn phiên bản Service Creatio

cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng
customer center
Bộ công cụ hoàn hảo cho các công ty muốn tự động hóa hoạt động của bộ phận trợ giúp và trung tâm liên hệ của họ
$4543£37AU$63¥6750
$3534£29AU$49¥5250
người dùng/tháng*
Cloud
On-site
service enterprise
Giải pháp mạnh mẽ cho các doanh nghiệp vừa / lớn mong muốn quản lý chu trình dịch vụ hoàn chỉnh và hỗ trợ người dùng bên ngoài / nội bộ
$6058£50AU$84¥9000
$5048£41AU$70¥7500
người dùng/tháng*
Cloud
On-site
Gói CRM
Chọn cấu hình Services, Sales và Marketing Creatio đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp

Tính năng Edition

customer center
service enterprise
Thông tin 360° khách hàng
Truyền thông đa kênh
Danh mục dịch vụ
Trung tâm liên hệ
Cổng thông tin tự phục vụ
Quản lý cấp độ dịch vụ
Quản lý cấu hình
Quản lý tình huống
(bao gồm các sự cố và yêu cầu dịch vụ)
Quản lý vấn đề
Quản lý kho kiến thức
Quản lý thay đổi
Quản lý release
customer center
Thông tin 360° khách hàng
Truyền thông đa kênh
Danh mục dịch vụ
Trung tâm liên hệ
Cổng thông tin tự phục vụ
Quản lý tình huống
(bao gồm các sự cố và yêu cầu dịch vụ)
Quản lý kho kiến thức
service enterprise
Thông tin 360° khách hàng
Truyền thông đa kênh
Danh mục dịch vụ
Trung tâm liên hệ
Cổng thông tin tự phục vụ
Quản lý cấp độ dịch vụ
Quản lý cấu hình
Quản lý tình huống
(bao gồm các sự cố và yêu cầu dịch vụ)
Quản lý vấn đề
Quản lý kho kiến thức
Quản lý thay đổi
Quản lý release

Tính năng Platform

customer center
service enterprise
Quản lý quy trình doanh nghiệp
Cấu hình Low-code/no-code
Phân tích
Công cụ cộng tác
Công cụ trí tuệ nhân tạo và máy học
Ứng dung điện thoại
Quản lý kết nối và người dùng
Khung phát triển
customer center
Quản lý quy trình doanh nghiệp
Cấu hình Low-code/no-code
Phân tích
Công cụ cộng tác
Công cụ trí tuệ nhân tạo và máy học
Ứng dung điện thoại
Quản lý kết nối và người dùng
Khung phát triển
service enterprise
Quản lý quy trình doanh nghiệp
Cấu hình Low-code/no-code
Phân tích
Công cụ cộng tác
Công cụ trí tuệ nhân tạo và máy học
Ứng dung điện thoại
Quản lý kết nối và người dùng
Khung phát triển

Đón đầu cơ hội kinh doanh Service Creatio

*Thông tin thêm
 1. Chi phí của Sales Creatio được chỉ định cho việc sử dụng phần mềm hàng tháng (bao gồm bảo trì kỹ thuật và cập nhật lên các phiên bản mới)
 2. Thanh toán được thực hiện bằng US:
  • Service Creatio Cloud, phiên bản customer center — $540 trên người dùng/năm;
  • Service Creatio On-site, phiên bản customer center — $420 trên người dùng/năm;
  • Service Creatio Cloud, phiên bản service enterprise — $720 trên người dùng/năm;
  • Service Creatio On-site, phiên bản service enterprise — $600 trên người dùng/năm.
 3. Hệ thống có sẵn hai tùy chọn triển khai để bạn đăng ký – Đăng ký Cloud và On-site.
 4. Khối lượng mua hàng năm tối thiểu cho mỗi khách hàng là $5,000, bao gồm chi phí đăng ký (các) sản phẩm Creatio hoặc chi phí của các giải pháp đám mây hoặc on-site trên Marketplace.
 1. Giá hiển thị chưa bao gồm thuế và phí (chẳng hạn như VAT) theo quy định của pháp luật.
 2. Giá bao gồm gói xử lý dữ liệu tiêu chuẩn: 5 giờ học máy và 100.000 dự đoán (predictions) mỗi tháng. Chi phí cho khối lượng xử lý dữ liệu bổ sung được báo giá riêng tùy thuộc vào khối lượng được yêu cầu.
 3. Thời hạn hợp đồng tối thiểu cho tất cả các sản phẩm và phiên bản là 3 năm.
 4. Chi phí thực hiện được tính riêng.
 5. Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng USD theo tỷ giá của European Central Bank và / hoặc Bank of England và / hoặc The Reserve Bank tại Úc vào thời hạn thanh toán.
Dịch vụ thêm
Lưu trữ dữ liệu

Khối lượng dữ liệu được lưu trữ trong Creatio. Bộ nhớ 1 GB cho mỗi người dùng đã được bao gồm trong đăng ký. Chi phí cho 1 GB dung lượng lưu trữ bổ sung là $20 mỗi năm.

DTriển khai trên các máy chủ chuyên dụng

Khả năng triển khai hệ thống trên một máy chủ chuyên dụng, nơi hệ thống của các công ty khác không được lưu trữ. Cho phép cấu hình và tùy chỉnh hệ thống linh hoạt hơn. Chi phí cho dịch vụ này được tính toán riêng biệt và dựa trên các nguồn lực cần thiết. Đây là dịch vụ gợi ý cho các tổ chức có một trong các yêu cầu sau đây:

 • Tích hợp sử dụng nhiều tài nguyên, cải tiến dự án.
 • Tăng mức độ bảo mật.
 • Nhu cầu cấu hình hệ điều hành linh hoạt hơn và cài đặt phần mềm bổ sung trên máy chủ ứng dụng và DBMS.
 • Duy trì mức hiệu suất cao liên tục và loại trừ tác động của các phiên bản hệ thống khác.
 • Yêu cầu cửa sổ bảo trì tùy chỉnh.
VPN-tunnel

Truy cập an toàn giữa Cơ sở hạ tầng CNTT của khách hàng và trang web của khách hàng  trên Cloud. Chủ yếu được sử dụng cho tổ chức tích hợp an toàn. Chi phí của dịch vụ này là $1950 khi thanh toán thiết lập và $800 mỗi năm cho một trang web. Dịch vụ có những hạn chế cần được làm rõ trước khi mua.

Trang web để phát triển

hiên bản hệ thống bổ sung, được sử dụng để phát triển và thử nghiệm. Khi mua đăng ký cho hơn 20 người dùng, một phiên bản hệ thống bổ sung có thể được cung cấp bổ sung cho 2 người dùng. Khi mua đăng ký cho ít hơn 20 người dùng, một phiên bản hệ thống bổ sung được cung cấp theo bảng giá của sản phẩm đã chọn. Có một khoản phí bổ sung cho dung lượng lưu trữ.

Phát triển On-site

Phát triển hệ thống và thử nghiệm trên máy chủ của chính công ty. Khi mua đăng ký cho hơn 20 người dùng, 2 đăng ký sẽ được miễn phí.

Tự động dỡ cơ sở dữ liệu (sao lưu)

Tệp mà khách hàng có thể tải xuống độc lập qua FTP. Dịch vụ này có giá 800 đô la mỗi năm. Phụ phí cho dung lượng lưu trữ trên đĩa.

Hỗ trợ kỹ thuật

Creatio cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo gói — Basic, Business, và Premium. Gói Basic đề nghị được cung cấp miễn phí như một phần của đăng ký, phần này cũng được mở rộng cho gói Business và Premium. Việc mua gói hỗ trợ là bắt buộc khi đăng ký phần mềm. Các gói này được mua trong một thời gian không ít hơn 1 năm cho tất cả các sản phẩm được sử dụng bởi khách hàng.