Chọn phiên bản Studio Creatio

phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn

Studio free
Công cụ miễn phí cho
thiết kế các quy trình cộng tác
$0 0 £0 AU$0 ¥0

Miễn phí
không giới hạn số lượng người dùng

 • Thiết kế quy trình
 • Thư viện quy trình
 • Thiết kế quy trình cộng tác
 • Quy trình thủ tục và giấy tờ
Tìm hiểu thêm
Studio enterprise
Tự động hoá quy trình
và tạo ra các ứng dụng
$2524£21AU$35¥3750

trên người dùng/tháng*
 

 • Quản lý quy trình kinh doanh
 • Quản lý tình huống phát sinh
 • Thiết kế hệ thống
 • Cấu hình cốt lõi
 • Ứng dụng trên điện thoại
 • Bảo mật và quản trị
Tìm hiểu thêm

Creatio giúp các công ty áp dụng khái niệm "Mọi người đều có thể trở thành developer" cho phép tổ chức xoá bỏ ranh giới giữa kinh doanh và IT. Tận dụng khả năng xây dựng và tuỳ chỉnh quy trình trong toàn doanh nghiệp mà không cần quá am hiểu về kỹ thuật.

*Thông tin thêm

 1. Bảng giá Studio Creatio, phiên bản enterprise được chỉ định cho việc sử dụng phần mềm hàng tháng (bao gồm bảo trì kỹ thuật và cập nhật các phiên bản mới).
 2. Hỗ trợ kỹ thuật từ hãng không bao gồm trong chi phí đăng ký Studio Creatio phiên bản miễn phí.
 3. Studio Creatio, phiên bản enterprise có sẵn hai tùy chọn triển khai để bạn đăng ký – Đăng ký Cloud và On-site.
 4. Khối lượng mua hàng năm tối thiểu cho mỗi khách hàng là $5,000, bao gồm chi phí đăng ký (các) sản phẩm Creatio hoặc chi phí của các giải pháp đám mây hoặc on-site trên Marketplace. Số lượng mua hàng hàng năm tối thiểu không áp dụng cho Studio Creatio phiên bản miễn phí.
 5. Giá hiển thị chưa bao gồm thuế và phí (chẳng hạn như VAT) theo quy định của pháp luật.
 1. Bảng giá Studio Creatio, phiên bản enterprise bao gồm gói xử lý dữ liệu tiêu chuẩn: 5 giờ học máy và 100.000 dự đoán (predictions) mỗi tháng. Chi phí cho khối lượng xử lý dữ liệu bổ sung được báo giá riêng tùy thuộc vào khối lượng được yêu cầu.
 2. Thanh toán được thực hiện bằng USD:
  • Studio Creatio Cloud&On-site, phiên bản enterprise, — $300 người dùng/năm.
 3. Thời hạn hợp đồng tối thiểu cho tất cả các sản phẩm và phiên bản là 3 năm.
 4. Chi phí Studio Creatio, triển khai phiên bản enterprise được tính toánn riêng biệt.
 5. Đăng ký Studio Creatio theo tháng, phiên bản enterprise Cloud bao gồm tất cả các cập nhật, hỗ trợ kỹ thuật và 1 GB bộ nhớ lưu trữ. Chi phí của 1 GB thêm $20 trên năm.

Dịch vụ bổ sung của trung tâm dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu
Dịch vụ
Khối lượng dữ liệu được lưu trữ trong Creatio
Chi phí
Bộ nhớ 1 GB cho mỗi người dùng đã được bao gồm trong đăng ký. Chi phí cho 1 GB dung lượng lưu trữ bổ sung là $20 mỗi năm.
Tự động dỡ cơ sở dữ liệu (sao lưu)
Dịch vụ
Tệp mà khách hàng có thể tải xuống độc lập qua FTP
Chi phí
Dịch vụ này có giá $260 khi thanh toán thiết lập và $800 mỗi năm. Áp dụng phí bổ sung cho không gian lưu trữ.
Trang web để phát triển
Dịch vụ
(phiên bản hệ thống bổ sung, được sử dụng để phát triển và thử nghiệm)
Chi phí
Khi mua đăng ký cho hơn 20 người dùng trên hệ thống, hệ thống cho phép miễn phí thêm 2 người dùng. Khi mua đăng ký ít hơn 20 người, một phiên bản hệ thống bổ sung được cung cấp theo bảng giá của sản phẩm đã chọn. Có phát sinh phí bổ sung cho không gian lưu trữ.
Phát triển On-site
Dịch vụ
Phát triển hệ thống và thử nghiệm trên máy chủ của chính công ty.
Chi phí
Khi mua đăng ký cho hơn 20 người dùng, 2 đăng ký được miễn phí.
Triển khai trên các máy chủ chuyên dụng
Dịch vụ
Khả năng triển khai hệ thống trên một máy chủ chuyên dụng, nơi hệ thống của các công ty khác không được lưu trữ. Nó cho phép cấu hình và tùy chỉnh hệ thống linh hoạt hơn. Được khuyến nghị sử dụng khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 • Tích hợp nhiều tài nguyên, cải tiến dự án.
 • Tăng mức độ bảo mật.
 • Nhu cầu cấu hình hệ điều hành linh hoạt hơn và cài đặt phần mềm bổ sung trên máy chủ ứng dụng và DBMS.
 • Duy trì mức hiệu suất cao đáng kể và loại trừ tác động của các trường hợp hệ thống khác.
 • Yêu cầu cửa sổ bảo trì tùy chỉnh.
Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.